جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 74

فصلنامه تئاتر شماره 74

سخن سردبیر……………………………………………………9
چگونگی خلق فضاهای فیزیکی و عاطفی در مولتی مدیای »یک نامه ی عاشقانه«
سیامک احمدی سوادکوهی / امیر دژاکام……………………………………13
بررسی کنش دراماتیک و انتقال جوهره ی درونی نمایش در پوسترهای تئاتر میشل باتوری
با رویکرد نشانه شناسانه
سام ایزدی خالق آبادی……………………………….43
مبارک و کاراگز: افول و شکوفایی مطالعه ی تطبیقی حضور دو شخصیت عروسکی در
ایران و ترکیه
سپیده نورائی…………………………………………….63
کنکاشی در شکل گیری گروه تئاتر آناهیتا و تأثیر آن بر تئاتر ایران )1343ـ1337)
مریم رحیمی / روح اله جعفری…………………………………83
نگاهی تاریخی بر دوران فعالیت تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر وضعیت تئاتر کشور
بین سالهای 1280 تا 1357 شمسی
آهو تعلیمی / ناصر آقایی…………………………………107
مناسبات بینامتنی میان جغرافیای فرهنگی و ادبیات دراماتیک با نگاهی ویژه به موضوع
خشونت در تی اس تیز سنکا
سعید یزدانی………………………..123

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند