فصلنامه تئاتر شماره 73 جلد رو
فصلنامه تئاتر شماره 73 جلد رو
جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 73

سخن سردبیر ……………………………………………………………9
بررسی ظرفیت تئاتر و هنرهای نمایشی برای رونق گردشگری در استان اصفهان
مریم شکریزاده / ندا ترابي فارساني / سجاد باغبان ماهر ……………………………………………..13
سنجش انرژي مصرفي در اتودهاي بيومكانيك ميرهولد با استفاده از فناوري شتاب سنجي سه
محوره
عليرضا هايل مقدم / مهدي حامدسقايان / مهدي خالقي تازجي………………………………….35
نقالی و پنسوری؛ ایستایی و پویایی (مطالعه ی تطبیقی دو گونه ی نمایشی ایران و کره)
مجید سرسنگی / نیلوفر زارع…………………………………………..53
اهداف تربیت در بازی های نمایشی
بهراد باقری / مهرداد رایانی مخصوص……………………………………….73
چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با استفاده از عناصر میزانسن براساس
نظریه حس مکان نوربرگ شولتز
محمدحسین عابدی / ایرج اعتصام / سید مصطفی مختاباد امری / آزاده شاهچراغی …………………….95
تقابل کنش حماسی و کنش تراژیک در تراژدی های آیسخولوس
عرفان ناظر……………………………………………………………..115

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند