جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 70

سخن سردبیر ……………………………………………………………….9
تحلیل جنبه های شخصیتی آژاکس در نمایشنامه ای به همین نام اثر سوفوکل بر اساس
آرای باقیمانده از سوفسطاییان: پروتاگوراس
محمدحسین جدیدی نژاد / فریندخت زاهدی …………………………………………13
حاکمیت مطلق شر در تراژدیهای شکسپیر با تمرکز بر آرای هانا آرنت
هادی موسوی / مهرداد رایانی مخصوص …………………………………………………35
تاملی بر نقش تماشاگر در فرآیند اجرای تئاتر
مژگان خالقی ………………………………………………………………….61
تبیین دراماتورژی بازیگر در فضای دینامیک تئاتر پست مدرن بر اساس نظریه ی یوجینیو
باربا
محسن حکیمی / حمیدرضا افشار…………………………………………………….83 84
تئاتر بدون بازیگر: هاینر گوبلز و پست دراماتیسم در اجرای اشیاء اشتیفتر
لیلی گله داران …………………………………………………………………..103
ساماندهی گروههای نمایشی با شیوه نوین مدیریتی، عقل جمعی و گسترش تئاتر
سیمین امیریان …………………………………………………………..129
تحلیل عنصر روايـت در اسطوره ی گيلگمش مبتنی بر دیدگاه نورثروپ فرای
ایرج افشاری اصل ………………………………………………………………….143

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند