جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 66

• سخن سردبیر …………………………………………………………….7
• حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی:رویکرد نشانه-معناشناختی
(با تاکید بر نمایشنامهی اولئانا)
حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان رجبی…………………..11
•نقش ویدیو پروجکشن در خلق زمانهای فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه
بر آراء گامبریج در باب زمان
اسماعیل شفیعی، جلیل خلیل آذر، نیلوفر ملک……………………….29
•بازشناسی پهلوان کچل، کهن ترین نسخه ی مکتوب نمایش عروسکی در ایران
شهرام حبیب الله زرگر…………………………51
•تحلیل مهمترین جلوههای روابط زوج در 5 نمایشنامه از دهه ی هشتاد شمسی در ایران
پروانه احمدی، محمد جعفر یوسفیان کناری …………………………… 69
• گفتمان خشونت در آثار نمایشی ژان پل سارتر با تأکید بر مرده های بی کفن و دفن و گوشه نشینان آلتونا
مینو ابوذرجمهری، محمدحسین ناصربخت ……………………………..87
•بازخوانی سلطه به مثابه عروسک شدگی در هملت با سالاد فصل اثر اکبر رادی (با استناد به مفهوم سلطه از دیدگاه ماکس وبر)
شیوا مسعودی، زهره بهروزی نیا…………………………107
• سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران براساس نظریات پیر بوردیو
معصومه نصیری پور، فرح ترکمان ……………………………..121

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند