جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 63

• سخن سردبیر ……………………………………………………………7
• پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی راد با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در
بوطیقای فضا
سید مصطفی مختاباد، علی رویین……………………………..11
• هندسه فضا در تئاتر باوهاوس(با تاکید بر نمایش”باله سه گانه” اثر اسکار اشلمر)
معصومه علی نژاد …………………………………33
• مقایسه تطبیقی رویکرد لی استراسبرگ، استلا آدلر و سنفورد مایسنر در روند تمرینات عملی هدایت بازیگر از
درون به بیرون و از بیرون به درون
محسن حکیمی، حمیدرضا افشار، فاطمه شاهرودی……………………………53
• تئاتر کاربردی و بازسازی شرایط جنگ در مناطق عملیاتی
حسین فدایی حسین، محمدعلی خبری ………………………….67
• بررسی مواجهه خود و دیگری در نمایشنامه جنگ مشرق و مغرب نوشته گریگور یقیکیان
ِ از منظر نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان
آزاده شاهمیری، ابوالقاسم دادور………………………………87
• نمایشنامه ی بدخلق مناندر: اصالت و خلاقیت ضمن به رسمیت شناختن قراردادهای متعارف کمدی نو
نرگس یزدی………………………………………113
• کنکاشی در باب تبیین مفهوم »تئاتر قدسی« با تکیه بر نظریات پیتر بروک و دیگران
اسماعیل شفیعی، ابوالفضل قاضی ……………………………………129

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند