جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 62

• سخن سردبیر ………………………………………………7
•رمزگشایی ازیک تناقض(چگونگی تبلور یوگای کلاسیک و مدرن در تئاتر گروتفسکی)
عاطفه حسینی، مهدی حامد سقایان……………………………………11
• تاملی در وضعیت امروز: بلوغ و دگردیسی تئاتر ایران
مهرداد رایانی مخصوص ………………………………………….37
• مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دستنویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)
محمد عارف …………………………………………….. 51
• بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایشنامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو
گارسیا لورکا
سپیده باقری لویه، ناهید احمدیان………………………71
• ریختارنمایشی سیاه بازی
مریم نعمت طاوسی …………………………..93
• بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی دربوشهر
جواد جمیری ،عزت دیره……………………………….109
• مطالعه ای بر ساختار مونولوگ با تکیه بر مفهوم »مطلق زبان« فردینان دو سوسور
امین حیدری ……………………………………………125

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند