جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 60

• سخن سردبیر ……………………………………………7
• مفهوم عملکرد فضا در طراحی صحنه با تاکید بر شیوه کنشگر
رضا مهدی زاده …………………………………..11
• مفهوم رخداد و بدن در اندیشه های آلن بدیو و نظرات اجرایی وسوالد میرهولد در تئاتر
مهدی حامد سقایان، ابوالفضل حداد ……………………….27
• طراحی بعد عاطفی اجتماعی محیطهای یادگیری سازنده گرای اجتماعی منطبق با مولفه های نمایش خلاق
حسین مرادی مخلص، رحمت امینی، جمشید حیدری، صادق رشیدی ……………………..41
• شخصیت پردازی روشنفکر درنمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل (با تکیه بر رویکرد تحلیل مکالمه)
بهروز محمودی بختیاری، رکسانا دیّانی …………………………59
• تأثیر »مونولوگ« در معرفی قهرمان و پیشبرد موقعیت ِ های دراماتیک آثار نمایشی در عصر نئوکلاسیک
دکتر شهاب الدین عادل …………………………83
• بررسی ویژگیهای کمدی با رویکردی نسبت به ماهیت طنز در آثار “آنتون چخوف” با نگاهی به نمایشنامه “باغ آلبالو”
علیرضا بنیادی …………………………..101
• روایت غیرطبیعی در نمایشنامه های دهۀ هشتاد ایران
محمدباقر قهرمانی، پرستو محبی…………………..123

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند