جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 58

• سخن سردبیر ………………………………. ۷
ِتعزیه شهادت امام حسين(ع)
• خوانش بوطیقایی
رفيق نصرتى، مجيد سرسنگى، حسين رحمانى……………….. ۱۱
• بررسی زمان بندی روایت درنمايشنامه «درمصر برف نمی بارد» نوشته محمد چرمشير بر پایه
نظریات ژرار ژنت
فاطمه احمدى، امير كاووس بالازاده…………………………..۳۳
• گفتمان قدرت درنمايشنامه «جشن تولد» نوشته هارولد پینتر
بهروزمحمودى بختيارى،على امن پور……………………………۵۳
• اقتباس ازادبیات داستانی برای درام: زمینه ها و کاربردها
مهدى نصيرى…………………………………… ۶۹
• بازیابی مفاهیم مشترک میان آموزه های یوگا و عناصر سيستم بازیگری استانيسلاوسکی
مهدى حامد سقايان، عاطفه حسينى ……………….. ۹۵
• پژوهشی در باب ريشه های واقعگرایی سده نوزدهم روسيه در نمايشنامه های میرزا فتحعلی
آخوندزاده
احسان دياني، بهناز نادرى، سياوش آقازاده مسرور ……………….. ۱۱۷
• در هم تنیدگی زندگی، موسيقی و تعزیه ايرانی
سيدعبدالحسين مختاباد،احمدجولايى…………………۱۴۳

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند