جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 56

مطالعه ى چگونگى تأثير يوگا بر مكاتب بازيگرى (با تأكيد بر نظرات استانيسلاوسـكى، استراسـبرگ، كوپو و
گروتفسكى)
مهدى حامد سقايان، مهرداد مصطفوى ……………………………………………..9
گزاره هـاى تمجيـدى: بررسـى موضوعـات، كاركردها و عوامـل مؤثر بر آن، در نمايشـنامة شـب روى
سنگفرش خيس
بهروز محمودى بختيارى، هما محمودزاده…………………………………..29
بررسى تئاتر محيطى و تمايزات فرهنگى ايران با اين شيوه اجرايى
سيد سعيدهاشم زاده، اميردژاكام ………………………………………..47
تعزيه و سووشون بررسى و نقد الهام گيرى تعزيه از آيين اسطورهاى سوگ سياوش
سيد ابوالحسن عمرانى، اصغر فهيمى فر……………………………………59
تاثير فرانسه، روسيه و عثمانى بر تئاتر مشروطه
داوود بني اردلان، محمود عزيزى ……………………………………………..83
چگونگى كاركرد انواع گفتوگو در قرآن مجيد با تاكيد برآيه ى9تا37 سوره ى طه
مهدي فنائيان، تاجبخش فنائيان…………………………………………121
بررسـى نخسـتين نمايشنامه هاي ايراني( فارسـي و آذري ) بر بسـتر تحولات سياسـى اجتماعى تبريز در
دورهي قاجار
طلايه رويايى……………………………………………………145

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند