جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 54-55

پويايى دراماتيك در حماسه كوراوغلو از افسانه تا درام
(ارزشهاى دراماتيك حماسه كوراوغلو و دگرديسى آن)
آزاده فخرى، قطبالدين صادقى ………………………………………………7
تعليق در آثار اريك امانوئل اشميت
با نگاهى به سه نمايشنامة نواى اسرارآميز، خرده جنايتهاى زناشوهرى و عشق لرزه
احمد كاميابى مسك، مهدي تاج الدين ………………………………………31
تطور ماهيت كاتارسيس در دوره هاى هنرى
كتايون حسين زاده سلماسى،مهدى نصيرى……………………………….49
انتقال مولفه هاى فرهنگى در اقتباس از نمايشنامه براى فيلم با تاكيد بر فيلم “ترديد” ساخته واروژ
كريم مسيحى
علي معروفي، نغمه ثمينى ………………………………………………77
وامگيرى از شيوه هاى نمايش ايرانى براى تئاتر آپارتمانى با نگاه بر جامعه شناسى خانواده ى ايرانى
عرفان پهلوانى، محمد حسين ناصربخت، افشين عموزاده ليچايى…………………………97
تصوير زن در آثار دو نمايشنامه نويس ايرانى- چيستا يثربى و نغمه ثمينى
(با تأكيد بر ويژگىهاى كهن الگوى زن وحشى)
مهدى حامد سقايان، منصوره صديف………………………………………127
بررسى پايان نامه هاى ارايه شده در مقطع كارشناسى ارشد رشتة هنرهاى نمايشى دانشگاه سوره
رفيق نصرتى، مجيد سرسنگى، (خانم) فراز حسامى……………………………..155

5,000 تومان

نسخه

نسخه چاپی, نسخه دیجیتال

انتشار کننده

نمایش

نوبت چاپ

نوبت چاپ 1

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند