جزئیات بیشتر

فصلنامه تئاتر شماره 51

فهرست
تاثير نمايش خلاق بر توانايى هاى فردى كودكان
يدالله آقاعباسى ……………………………………………………………………… 7
بررسيِ قصه هاي سوركارواني در گيلان با تاكيد بر ”عروسِ گولِي“ و ”پير بوبا“
رضا عاشورى فر، سعيد كشن فلاح……………………………………………………… 19
بررسى تطبيقى نمايشنامة آنتيگون اثر سوفكل و آنتيگون نوشتة ژان آنوى
لادن شيرمرد، بهروز محمودى بختيارى……………………………………………………… 35
كهن الگوى ازدواج مقدس در نمايشنامه هاى هنريك ايبسن با تحليل ستون هاى جامعه و روسمرسهولم
مجتبى دهدار……………………………… 49
نگارش نمايشنامه راديويى اقتباسى
مليحه مرادى، مهدى رحيميان……………………………………………………….. 77
بررسى تطبيقى عناصر نمايشى در تعزيه و كاتاكالى
زيبا توسلى، محمد حسين ناصربخت………………………………………………. 101
در اجرا « حضور » نشانه شناسي مفهوم
غلامرضا خلعتبرى………………………………………………… 119
« ايوانف » در نمايشنامه ى « پايان بندىِ اگزيستانسياليستى » و « خودكشى »
مهدى ربى، رحمت امينى……………………………………………………………….. 145
« ماليخوليا و تاثير آن بر شخصيت جست وجوگر هملت »
مينوسادات مصطفوى، رحمت امينى……………………………………………..163

5,000 تومان

نظرات

نظری وجود ندارد

فقط مشتریان میتوانند درباره کتاب نظر بدند