انتخاب گزینه‌ها

تماشا در عصر صفویه

6,000 تومان12,500 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
141 مشاهدهمشاهده سریع
D:\انتشارات نمایش\آذر 98\1397\Book\Book Taatr Irani
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر ایرانی

7,500 تومان15,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
185 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر و انقلاب

15,000 تومان30,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
69 مشاهدهمشاهده سریع