انتخاب گزینه‌ها

مجموعه مقاله های علمی و پژوهشی تئاتر خیابانی

5,000 تومان10,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
175 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

مجموعه مقاله‌های علمی و پژوهشی کودکان و نوجوانان

5,000 تومان10,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
135 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بی‌نقاب

5,000 تومان10,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
125 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ

10,000 تومان20,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
145 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

مقالات ششمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی

20,000 تومان40,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
109 مشاهدهمشاهده سریع