اطلاعات بیشتر

تئوری بنیادی هنر

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
992 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر شورايي

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
1,070 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تحليل كارگرداني نمايشنامه مرگ پيشه ور

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
731 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش چیست؟

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
973 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایشنامه و ویژگی‌های نمایشی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
801 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مبانی حرکات و بیان

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,097 مشاهدهمشاهده سریع