اطلاعات بیشتر

تئوری بنیادی هنر

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
802 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر شورايي

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
913 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تحليل كارگرداني نمايشنامه مرگ پيشه ور

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
588 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش چیست؟

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
738 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایشنامه و ویژگی‌های نمایشی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
657 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مبانی حرکات و بیان

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
929 مشاهدهمشاهده سریع