اطلاعات بیشتر
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر شورایی

12,500 تومان25,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
188 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تحلیل کارگردانی نمایشنامه مرگ پیشه ور

7,500 تومان15,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
95 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش چیست؟

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
124 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مبانی حرکات و بیان

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
239 مشاهدهمشاهده سریع