اطلاعات بیشتر

تئوری بنیادی هنر

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
640 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر شورايي

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
740 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تحليل كارگرداني نمايشنامه مرگ پيشه ور

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
460 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش چیست؟

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
602 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایشنامه و ویژگی‌های نمایشی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
531 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مبانی حرکات و بیان

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
758 مشاهدهمشاهده سریع