اطلاعات بیشتر

دفتر تعزیه 1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
473 مشاهدهمشاهده سریع
بازی نامه 3
افزودن به سبد خرید

بازی‌نامه 3

17,500 تومان
نسخه دیجیتال
251 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

آهنگ رزم

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
810 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

کار هنرپیشه بر نقش

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
878 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

ماشین دوزخی

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,340 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

هفت پرده عشق

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
564 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

همه پسران کاوه

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
841 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

وحشی

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
705 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دادگاه نورنبرگ – ضيافت

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
892 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بازي نامه 4

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
784 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر پژوهش 4

15,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,117 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر پژوهش 3

9,000 تومان
نسخه دیجیتال
532 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

اگر ميتواني مرا بگير

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
702 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

کاتاکالی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,338 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تئاتر معاصر اروپا

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
737 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دوشیزه زریتا

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
654 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

شکسپیر (زندگی و آثار)

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
876 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

بکت و تئاتر معناباختگی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
852 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تئاتر عروسکی

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,066 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تماشا در عصر صفويه

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
751 مشاهدهمشاهده سریع
D:\انتشارات نمایش\آذر 98\1397\Book\Book Taatr Irani
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر ایرانی

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
842 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

شخصيت هاي آثار ماكسيم گوركي

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
628 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بیداری

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
981 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

ضیافت چای ژنرال‌ها

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,092 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

ماکس فریش

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
811 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

کتلینا 

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
672 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

جزر و مد

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
804 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

دفتر مطالعات تئاتر 2

25,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,565 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دفتر مطالعات تئاتر 1

25,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,406 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

آن شب که «تورو» زندانی بود

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,077 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

حساب پرداخت نمی‌شه

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,042 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تولد

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,028 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

عقابی با دو سر

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,046 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

 دنیای ماسک

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
878 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دانین

22,500 تومان
نسخه دیجیتال
845 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

آلاله‌ها ـ سایه‌های باغ سرهنگ دباغچی

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
660 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر طلایی 1

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
832 مشاهدهمشاهده سریع