انتخاب گزینه‌ها

کتاب اول تئاتر ایران

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
664 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

جستاري در باب پرفرمنس براي كودكان

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
729 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

زندگی و آثار جبار باغچه بان 

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
739 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

زندگی برتولت برشت

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
983 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

گوریل پشمالو

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
980 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نخستین آدم

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
791 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش چیست؟

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
972 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایشنامه و ویژگی‌های نمایشی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
800 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تا زیر میز فرمانده

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
853 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دیار اشکبار

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
919 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مجموعه نمایشنامه مهر

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
661 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار

6,500 تومان
نسخه دیجیتال
229 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

دفتر تعزیه 13

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
303 مشاهدهمشاهده سریع
دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)
افزودن به سبد خرید

دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
255 مشاهدهمشاهده سریع
مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان
افزودن به سبد خرید

مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان

15,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
225 مشاهدهمشاهده سریع
baziname2
افزودن به سبد خرید

بازی‌نامه 2

8,500 تومان
نسخه دیجیتال
193 مشاهدهمشاهده سریع
بازی‌نامه 1
افزودن به سبد خرید

بازی‌نامه 1

4,000 تومان
نسخه دیجیتال
205 مشاهدهمشاهده سریع
دفتر تعزیه 12
افزودن به سبد خرید

دفتر تعزیه 12

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
326 مشاهدهمشاهده سریع
دفتر پژوهش۱
افزودن به سبد خرید

دفتر پژوهش 1

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
512 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تقلید 4

7,500 تومان15,000 تومان
نسخه دیجیتال
360 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تقليد 3

11,500 تومان
نسخه دیجیتال
1,236 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

دفتر تعزیه 16

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
892 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تعزيه 15

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
738 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تعزيه 14

9,000 تومان
نسخه دیجیتال
864 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دفتر تعزیه (2)

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
834 مشاهدهمشاهده سریع