انتخاب گزینه‌ها

کتاب اول تئاتر ایران

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
568 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

جستاري در باب پرفرمنس براي كودكان

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
617 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

زندگی و آثار جبار باغچه بان 

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
600 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

زندگی برتولت برشت

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
818 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

گوریل پشمالو

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
834 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نخستین آدم

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
685 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش چیست؟

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
746 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایشنامه و ویژگی‌های نمایشی

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
665 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تا زیر میز فرمانده

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
670 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دیار اشکبار

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
788 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

مجموعه نمایشنامه مهر

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
554 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار

6,500 تومان
نسخه دیجیتال
170 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

دفتر تعزیه 13

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
223 مشاهدهمشاهده سریع
دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)
افزودن به سبد خرید

دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
191 مشاهدهمشاهده سریع
مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان
افزودن به سبد خرید

مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان

15,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
162 مشاهدهمشاهده سریع
baziname2
افزودن به سبد خرید

بازی‌نامه 2

8,500 تومان
نسخه دیجیتال
125 مشاهدهمشاهده سریع
بازی‌نامه 1
افزودن به سبد خرید

بازی‌نامه 1

4,000 تومان
نسخه دیجیتال
151 مشاهدهمشاهده سریع
دفتر تعزیه 12
افزودن به سبد خرید

دفتر تعزیه 12

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
236 مشاهدهمشاهده سریع
دفتر پژوهش۱
افزودن به سبد خرید

دفتر پژوهش 1

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
386 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تقلید 4

7,500 تومان15,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
271 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تقليد 3

11,500 تومان
نسخه دیجیتال
1,102 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

دفتر تعزیه 16

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
749 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تعزيه 15

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
606 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تعزيه 14

9,000 تومان
نسخه دیجیتال
739 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دفتر تعزیه (2)

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
691 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

دفتر تعزیه 1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
397 مشاهدهمشاهده سریع