انتخاب گزینه‌ها

طراحی برای تئاتر

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
631 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

نمایش خلاق

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
753 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

مینا، عروسک شیرازی

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
597 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دیوید وود 1

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
996 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دیوید وود 2

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
858 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

گونه‌شناسی و ساختارشناسی نقل مذهبی ـ شیعی در ایران

5,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
697 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تعزیه 12

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
751 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

خجالت بکشید آقای ترحم

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
671 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بی‌نقاب

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
692 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بازی‌نامه 2

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
632 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بازی‌نامه 1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
616 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

24 سال نقد تئاتر

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
652 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

سرخ سوزان

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
778 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

نوشته هایی در باب لعبتکها

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
448 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

آنتونن آرتو

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,267 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش در شرق (مجموعه مقالات)

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,147 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

آوای باد

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
847 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تئوری بنیادی هنر

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
812 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر شورايي

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
922 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

رویکردهای نوین به نمایش خلاق

9,000 تومان
نسخه دیجیتال
839 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر از فراسوي جامعه و فرهنگ

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
671 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر ابداعی و شراکتی 

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
706 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

خورشید کجاست؟

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
684 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر کودک و نوجوان فرهنگ و اجتماع

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
658 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تحليل كارگرداني نمايشنامه مرگ پيشه ور

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
598 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

رضا

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
615 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

اوراند هرَیس: زندگی، اندیشه و آثار 

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
618 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

اوراند هریس

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
957 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

مبانی فنی و هنری سالن های تئاتر 

20,000 تومان
نسخه دیجیتال
562 مشاهدهمشاهده سریع