انتخاب گزینه‌ها

شمس و قمر

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
778 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

طراحی برای تئاتر

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
737 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

نمایش خلاق

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
900 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

مینا، عروسک شیرازی

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
723 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دیوید وود 1

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,215 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دیوید وود 2

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
991 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

گونه‌شناسی و ساختارشناسی نقل مذهبی ـ شیعی در ایران

5,000 تومان
نسخه دیجیتال, نسخه چاپی
801 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

دفتر تعزیه 12

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
906 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

خجالت بکشید آقای ترحم

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
825 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بی‌نقاب

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
831 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بازی‌نامه 2

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
778 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

بازی‌نامه 1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
751 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

24 سال نقد تئاتر

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
792 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

سرخ سوزان

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
933 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

نوشته هایی در باب لعبتکها

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
540 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

آنتونن آرتو

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,461 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

نمایش در شرق (مجموعه مقالات)

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,305 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

آوای باد

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,037 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر

تئوری بنیادی هنر

7,000 تومان
نسخه دیجیتال
991 مشاهدهمشاهده سریع
اطلاعات بیشتر
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر شورايي

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
1,069 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

رویکردهای نوین به نمایش خلاق

9,000 تومان
نسخه دیجیتال
966 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر از فراسوي جامعه و فرهنگ

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
814 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر ابداعی و شراکتی 

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
860 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

خورشید کجاست؟

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
828 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تئاتر کودک و نوجوان فرهنگ و اجتماع

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
778 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

تحليل كارگرداني نمايشنامه مرگ پيشه ور

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
731 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

رضا

7,500 تومان
نسخه دیجیتال
735 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

اوراند هرَیس: زندگی، اندیشه و آثار 

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
733 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

اوراند هریس

12,500 تومان
نسخه دیجیتال
1,091 مشاهدهمشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

مبانی فنی و هنری سالن های تئاتر 

20,000 تومان
نسخه دیجیتال
655 مشاهدهمشاهده سریع