ماهنامه نمایش شماره 269 و 268

ماهنامه نمایش شماره 268 و269 فهرست:   • اسـتعاره زدایـی بـه عنوان ویژگـی بارز بوطیقـای دراماتورژی هجوآمیز روسـی قرون نوزدهم

15,000 تومان
نسخه دیجیتال
223 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 267

 

فهرست

ابتدای سخن/ نصرالله قادري

نگاه ویژه: نمایشنامه‌نویسی

نمایشنامه‌نویسی چند آوایی و تکامل در توسعه نمایش جدید: نمونه‌هایی از پروژه نمایش جمعی اتحادیه اروپا (ای‌یو)/ پل کاستانیو/ مجید کیانیان

دراماتورژی جهانی/ ولادیمیر آندریفیچ لوکاف/ ناصر بایزیدی

نمایشنامه‌نویسی معاصر و فرهنگ ترجمان تئاتر در اروپا و سیستم‌های حمایتی از نمایشنامه نویسان زنده/گرته‌برداری از گزارشی از مارگریتا لائرا/ گردآوری و ترجمه : مروارید رمضانی

دریافت علمی از نمايشنامه نويسي مدرن روسیه: مشکلات قابل بحث/ آلينا گلبوونا روبريكا سالاويووا/ سارا دافعی

وجوه هستی‌شناختی ارتباط تئاتر و ادبیات/ اولگا سروِونا گیلیازوا/ مجید کیانیان

تصویر تئاتر در ادبیات دهه‌ی پیش از جنگ/ النا خایچینکو/ ناصر بایزیدی

گفت‌وگو با رضا گشتاسب/ بودن یا نبودن مساله است/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل

نقد نمایش«بازگشت ۱و ۲»/ ادامه جابه‌جایی نمادین/ منصور خلج

نقد نمایش «احتمالات»/ گروتسک نخبه‌کشی/ شهرام خرازی‌ها

نقد نمایش خیابانی «روده درازی های یک مرده بی صاحب»/ آمیزش هیجان انگیز آیین ها و نمایش های سنتی ایران با تئاتر مدرن خیابانی/ دکتر محمدرضا روزبهانی

مقاله

معرفی یک نمایشنامه‌نویس/ الکساندر گریبایدف (1795 ـ 1829)/ منصور خلج

پایان بندی:

گیتی نقد و معضل ادراک ژانر!/ نصرالله قادری

بررسی جنبه‌های دراماتیک و نمایشی افسانه ملمداس/ با رویکرد آنالیز اولیه آناتومی افسانه‌های مشابه (سیرن، لورلی، روسالکا/ علیرضا داوری

هنجار و ناهنجارهای همیشه در حال تغییر تماشاگران، همراه با زمانه !/ کلسی جیکوبسون و کلسی بلر/ مروارید رمضانی

«ارکستای» رقص در یونان باستان: خاستگاه تئاتر/ نیتا ام. والتر/ منصوره علی‌مددی و اولدوز نژادی

ادبیات دراماتیک/ میلتون سمسان .جان گی/ ترانه رحیمی جورابی

نکوداشت

مروری کوتاه بر فعالیت‌های هنری استاد حسینعلی شوندی

به بهانه نکوداشت استاد حسینعلی شوندی/ نصرلله قادری

گفت‌وگو با استاد حسینعلی شوندی/ ما همه خوابگردیم

کتاب‌گذاری

تازه‌های نشر

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
388 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه تئاتر شماره 266

بازدیدها: 203

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
420 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه تئاتر شماره 265

ماهنامه تخصصی تئاتر , دوره جدید , شماره 265 , سال بیست و سوم , مهر 1400

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
315 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 263

فـهرست 

• ابتدای سخن/ اضطراب اخالقی و جهان خاص تئاتر!/ نصراهلل قادری 3

• در فراق یار/ دربارهی استاد جالل ستاری 11

• »جالل« ما »جمال« تفکر و اندیشه است/ نصراهلل قادری 13

• یادداشتها

• به بهانه درگذشت کورش نبیزاده فرد شیرازی/ میراث ماندگار/ فرهاد ارشاد 14

یادها و یادبودها

• نگاهی شتابزده به قوس زندگی دکتر فرهاد ناظرزادهکرمانی/ نصراهلل قادری18

• گفتوگو با دکتر مهرداد رایانیمخصوص/ روح تئاتر خدشه پیدا کرده است/ مرجان سمندریمعطوف نگاه ویژه: نقد در تئاتر 25

• بحران نقد در تئاتر/ لین گاردنر/ نسیبه جمشیدی شاهرودی 31
• دربارهی مسئلهی مبانی تئوریک نقد تئاتر معاصر/ وادیم ماکسیموف/ ناصر بایزیدی 33

• نقد تئاتر در حال مرگ؟/ جاناتان مندل 37
40
• این تماشاگری است که صحبت میکند: ظهور نقد تئاتر/ لیز میشل و کلود بورکی/ ابراهیم ابراهیمی 45

• نقد تئاتر، عاملی برای آموزش تئاتر و تماشاگر/ دینا والدیمیروونا لیتوینا 48

• نگاهی به سیر نقد در ایران/ صد سال مشق کردن/ احسان زیورعالم 50

• گفتوگو با رامتین شهبازی/ منتقدان هنرمندان شکست خورده هستند؟/ نگین کهن
نقد و تحلیل
•نمایش خالق، تجسم خالق/ سفر نمایشی، گام به گام به سوی تئاتر خالق/ منصور خلج 55

•نقد و تحلیل کتاب »ارگاست در پرسپولیس«/ سیاهی لشگرهای تخت جمشید/ دکتر شهرام خرازیها 62
•برگی از گذشته/ نقد حضوری نمایش: حکایت شهر سنگی/ من میخواستم جوابیهی به تئاتر ابزورد بدهم! مقاله
69
• معرفی یک نمایشنامهنویس/ جان وبستر )1580 ـ قبل از 1634 /)منصور خلج
پایان بندی
71
• خیابان، پیوند بی واسطه با تئاتر/ احمد بیگلریان
• مبانی نقد ریشهیابی اسطورهای متون دراماتیک/ مزدک پرویز
77
• بررسی تطبیقی نقش زن در دو نمایشنامه هملت اثرویلیام شکسپیر و عروسی خون اثرفدریکوگارسیا لورکا/ 86
حسین حق پرست
93
• گفتمانی روانشناسانه در تجربه ای از بازیگری/ جوز سیلوا.ایزابل منانزه.جوزف کویمبرا/ ترانه رحیمی جورابی 97
• انقالب خاموش: تئاتر مجسمه به منزله شیوه ای استعمار زدا/ جی.آدم پرری/ مریم سلطانیان
• گفتوگـو بـا تئاتـر نـان و عروسـک / »باخ هرگـز با فقـدان نوازنـدگان ویولون روبـرو نبود، پـس پیتر هم هرگـز با فقر عروسـکگردان مواجـه نیسـت«/ ایوانا پتچـو/ مجیـد کیانیان
102
نکوداشت
• مروری کوتاه بر فعالیتهای هنری استاد رضا کشانی
110
• به بهانه نکوداشت استاد رضا کشانی/ صادق عاشورپور
112

114 120
• گفتوگو با استاد رضا کشانی/ همچون روح سرگشته در پی هنر/ علی زیستی کتابگذاری
• تازههای انتشارات نمایش

اضطراب اخالقی و جهان خاص

8,000 تومان
نسخه دیجیتال
378 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه شماره 264

فهرست

• ابتدای سخن/ هویت تئاتری و چیستی شناسی و کیستی شناسی/ نصراهلل قادری
8
• به بهانه درگذشت صادق صفایی/ هنرمندی صبور و بیادعا
• لعنت بر این »جهنمدره«/ یادداشتی بر مرگ صادق صفایی/ غالمحسین دولتآبادی
11
12
• »زاهد«ی که من میشناسم!/ نصراهلل قادری
• به بهانه درگذشت حسین زاهدی نامقی/ مرد تنهای تئاتر/ حمید سهیلی
14
• به بهانه درگذشت علی سلیمانی/ هنرمندی متین و خوشرو
15
• بهمناسبت درگذشت زهرا)گلی( ضیغمی، بازیگر پیشکسوت تئاتر کرمان/ ای مرغ بیشکیب!/ یداهلل آقاعباسی
18
21
• به بهانه ی درگذشت مژگان زارع شریفی/ هنرمندی که با کوله باری از درد
23
• یک شاخه میخک/ مژگان زارع شریفی
یادها و یادبودها
25
• یکبار دیگر عمو لطفی، در بازسازی یاد!/ نصراهلل قادری
• گزارشـی از برگزاری سـه دوره مسـابقه نمایشـنامه نویسـی برای کودکان و نوجوانان/ »بادکنک طالیی« در سپهر ادبیات 30
نمایشـی کودک و نوجوان ایران/ مسـعود میرعالیی
نگاه ویژه: تئاتر آئینی و سنتی
36
• روش شناسی پژوهش کیفی در نمایشهای آبینی و سنتی/ دکتر محمود دهقان هراتی
40
• از تئاتر باستان تا اجرای پست مدرن: آیین، واقعیت و بازنمایی/ کریستینا گراماتیکوپولو/ نسیبه جمشیدی شاهرودی 43
• تجدید نظر در آئین و تئاتر در کانتکست پست مدرنیته/ باربارا درونان/ ابراهیم ابراهیمی
• تیاتر فولکلور سنتی: گسترش تاریخی و احیا در فضای قومی عصر معاصر/ آ. ر. ینیکیوا/ سارا دافعی
47
• گونههای سنتی تئاتر: ودی ناتاکامی/ دی. کروشنا/ مجید کیانیان
54
َقم تئاتر هست، این هم یک نوعش/ مرجان سمندریَگفتوگو با دکتر غالمحسین دولت آبادی/ همه ر
58
نقد و تحلیل
61
•نگاهی به نمایشنامه شمشیر داموکلس/ خلق موقعیتهای انسانی/ منصور خلج
•نگاهی به نمایش »شهمیر«/ از سیاه علی نصیریان تا شهمیر بیکاه رودان/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
63
مقاله
65
• معرفی یک نمایشنامهنویس/ ویتوریو آلفیهری )1749 ـ 1803 /)منصور خلج
پایان بندی
67
• تئاتر مردمی برای افزایش سطح آگاهی اجتماعی/ تجربهی هند/ جاکوب اسرامپیکال و ریچارد بون/ داوود دانشور 76
• ارتباط تئاتر و مهندسی سیستم: تجربیات یک مهندس سیستم در دوره های تئاتر/ علی زیستی
• نمایـش بـه مثابـه »گفتگـو و کار« در بازپـروری و توانمند سـازی نوجوانان متهم به قتـل کانون اصلاح و تربیت تهران/ اسـماعیل فیروزی
82
• تاثیر عکاسان تئاتر در ثبت رویدادهای تئاتری/ کیارش مسیبی
89
91
• بدن متحول، عبارت نوظهور: اکتساب مهارت در یک تئاتر عروسکی/ هاروکا اوکویی/ مجید کیانیان
99
• غریبهی مطلق: شکسپیر و درام ادغام نافرجام/ آگنس هلر/ کمال محمودی
نکوداشت

114
• مروری بر فعالیتهای هنری عزتاهلل آقایی
• به بهانه نکوداشت استاد/ به پاس رفاقت/ وحید اسالمی
• گفتوگو با استاد / سهم هر استان از دوری جشنواه ها چقدر بوده است؟/ علی زیستی کتابگذاری

8,000 تومان
نسخه دیجیتال
270 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 262

فهرست
در فراق یار/ به یاد میرصلاح حسینی/ درگذشت مردی با مرام جوانمردان
یادها و یادبودها
قوسِ زندگی مسافرِ غبارگرفته‌ی گیتیِ تئاتر/ آقا بهروز غریب‌پور/ نصرالله قادری
نگاه ویژه: تئاتر دانشگاهی
در باب موضوعات دانشگاهی و غیردانشگاهی. اندرو اُلد/ مجید کیانیان
آینده ای که شما می سازید/ ملیسا پریرا/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
تئاتر دانشجویی، وسيله‌اي براي آموزش معنوی و معنوی جوانان/ ي. آ. پاناماروا/ سارا دافعی
تئاتر دانشگاهی و حرفه‌ای:مسئله‌ی متد/ رابرت آ . ژرمای/ ابراهیم ابراهیمی
گزارش عملکرد کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی‌/ میلاد نیک‌آبادی
نگاهی به برگزاری جشنواره ی تئاتر دانشگاهی در ایران/ جشنواره ای که نیازمند تغییر است/ سید جواد روشن
گفت‌وگو با استاد ناصر باباشاهی/ تئاتر انتظار چیزی است که انتظار نمی‌رود/ نگین کهن
گفت‌وگو با دکتر رحمت امینی/ دانشگاه تحولی در جریان تئاتر کشور است/ مرجان سمندری
گفت‌وگو با میلاد نیک آبادی/ تئاتر دانشگاهی بسترساز تئاتر حرفه‌ای/ محبوبه صادقی
نقد نمایش
نقد نمایش کمدی- موزیکال «جنگ و صلح»/ سمفونی ناکوک سازهای عاشق/ سعید محبی
نقد نمایش «مرگ گرم»/ در لفافه سخن گفتن/ رضا آشفته
نقد و تحلیل
نقد و تحلیل نمایشنامه «هوم بادی- کابلی»/ از خلال تک‌گویی بلند/ منصور خلج
نقد و تحلیل کتاب «هنرهای نمایشی/ روانشناسی و جامعهشناسی تئاتر»/ مخلوطی بیقاعده و نه ترکیبی قاعده‌مند و کارآمد/ عبدالرضا فریدزاده
درباره مجموعه نمایشنامه «نیچه، ای پسر بد!» و «حالا که کمونیسم مرده، من احساس پوچی می‌کنم» به قلم ریچارد فورمن/ آتشی به سوختبار برگردان یا یک سه‌گانۀ تراژیک!/ سعیدرضا خوش‌شانس
برگی از گذشته/ اشاراتی در شناخت تئاتر «گروتفسکی»
مقاله
معرفی یک نمایشنامه‌نویس/ ویتوریو آلفیه‏ری (1749 ـ 1803)/ منصور خلج
پایان بندی:
«پانگونگ» ابداعی خلاقانه، ساده برای اجرای کامل نمایش سایه در جنوب شرق آسیا/ دکتر محمود دهقان هراتی
زنان و تئاتر در سایر نقاط جهان (بررسی شیوه اجرایی آثار آریان منوشکین)/ کریم خاوری
نمایه یادکردها و نکوداشت‌ها
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت‌های هنری حشمت‌الله آقایی
به بهانه نکوداشت استاد حشمت‌اله آقایی/ جعفر نورمحمدی
گفت‌وگو با استاد حشمت‌الله آقایی/ مردی از دیار دلیران در عرصه‌ی تئاتر/ علی زیستی
کتاب‌گذاری
تازه‌های نشر گوناگون
بخش انگلیسی

8,000 تومان
نسخه دیجیتال
612 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 261

فهرست

• ابتدای سخن/ دلواپسی های مشروع/ مهدی نصیری
• گزارشی از اجرای نمایش خوانش فمینیستی-آیینی اژدهاک/ از اژدهاک بیضایی تا اژدهاک دریابیگی درخوانش
فمینیستی-آیینی اژدهاک/ محمد مهدی عباس آبادی
• گف توگو با علیرضا آقایی/ عروسک ها جادوگرهای خیلی خوبی هستند/ علی زیستی

نگاه ویژه: مطالعات تئاتر

• استعمارزدایی مطالعات تئاتر و اجرا (قصه هایی از کلاس درس)/ سِروتی بالا/ مجید کیانیان
• نگاهی اجمالی به مطالعات تئاتر و نمایش/ گلن اودوم و مارلینا زارولیا/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
• مطالعات تئاتر شناختی به عنوان یک تجربه در تجزیه و تحلیل فرآیندهای ذهنی در زمينه تئاتر پست دراماتیك/
و كيتوريا ن كيالايونا آلسنكووا/ سارا دافعی
• مطالعات تئاتری:هدف یا رشته ی علمی/ ماریا مادلین مروانت روز/ ابراهیم ابراهیمی
• درباره مطالعات شناختی، تئاتر و اجرا/ رُندا بلر و جان لاتربی/ مجید کیانیان
• تاملی در باب نظریة بینامتنیت و چند اصطلاح کلیدی/ دکتر صادق رشیدی
• گفت وگو با ناتاليا پيواواروا رئیس دانشكده دولتي هنر تئاتر/ تئاتر شناس امروزي چه توانايي هايي بايد داشته
باشد؟/ اولگ زينتسوف/ سارا دافعی
• گفت وگو با دکتر اسماعیل شفیعی/ پژوهش هیچ جایگاهی ندارد/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل نمایشنامه

• نقدوتحلیل نمایشنامه «دهان کابوی، سرقاتل، بی رحمی، عشق » / بزر گتر از زندگی/ منصور خلج

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ ویلیام داونانت/ منصور خلج

پایان بندی

• میان متن و اجرای فرهنگی: اجرای تراژدی های یونانی در آلمان/ اریکا فیشر لیشته/ بابک عبدالملکیان و مهتا پناهی
• سنجش رَوَند کمّی 90 ساله ی ادبیات نمایشی کودک و نوجوان ایران/ مسعود میرعلایی
• معرفی علی رجایی، بازیگر پر سابقه تئاتر معاصر ایران/ ای مهربان تر از برگ، از بوسه های باران…/ همایون
علی آبادی

نکوداشت

• مروری کوتاه بر فعالیت های هنری استاد علیرضا حنیفی
• به بهانه نکوداشت استاد علیرضا حنیفی/ هنرمندی با روح بالنده/ هوشنگ هیهاوند
• گفت وگو با استاد علیرضا حنیفی/ ادای دین با کلمات/ علی زیستی

• تازه های نشر

 

 

 

8,000 تومان
نسخه دیجیتال
539 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 260

فهرست

• ابتدای سخن/ نویسنده یتیم ابدی است!/ نصرالله قادری
• پیام روز جهانی تئاتر به قلم هلن میرن در سال 2021 / تا زمانی که ما اینجا هستیم فرهنگ زیبای تئاتر باقی
خواهد ماند
• پیام روز ملی هنرهای نمایشی به قلم «سعید پورصمیمی »/ دغدغه یِ درست زیستن و رستگاری
• پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی/ رویه ای خوشایند و
سنتی شیرین
• پیام سیدمجتبی حسینی معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی/ نوروز؛
می تواند وطنِ تئاتر باشد
• پیام قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی/ بهار، نمایشِ نشاط و صحنه ی
ستایش خداوندگار
• در فراق یاران/ به یاد ماندگاران عرصه نمایش
• گزارش رونمایی از دومین مجموعه آثار قلم روشن «قلم روشن » فرصتی برای خلق اثر در حوزه نمایشنامه نویسی/
محبوبه صادقی
• گف ت وگو با ندا عزیزی پیرمحمدی/ فرصتي براي ديده شدن/ علی زیستی

نگاه ویژه: تئاتر و مطالعات بینارشته ای
• درمیانه ی بودن: مطالعات اجرا و فرآیندهایی برای پایایی میان رشتگی/ لینِت هانتر/ مجید کیانیان
• نسبت هنر تئاتر با مطالعات بینارشته ای/ دُرّ گران بهای تئاتر در صدف مطالعات بینارشته ای/ دکتر شهرام خراز یها
• درام بینارشته ای/ امیلی آنه گیبسون/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
• مطالعات تئاتری و بینا رشته ایت/ پاتریس پاویس/ ابراهیم ابراهیمی
• هنرمندان تئاتر باید به عنوان موجوداتی بینارشته ای فعالیت کنند)رویکرد بینارشت های در تئاتر(/ ربکا برایر/ نسیبه
جمشیدی شاهرودی
• نمایش های آهنگ پایۀ ایران ابزار خوانش میراث ناملموس/ آبتین جاوید
• بازیابی مفاهیم مکان و فضا در طراحی معماری و صحنه تئاتر با تاکید برمفهوم مکان نمایشی/ رضا مهد یزاده و زهره صادقی
• گف ت وگو با دکتر فرشید ابراهیمیان/ ضرورت و علیت/ مرجان سمندری
• گفت وگو با دکتر ناصر فکوهی/ بی فرهنگی درد بزرگ جامعه و به خصوص نخبگان ما است/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقدوتحلیل نمایشنامه ژولیوس سزار / آيا سزار جاه طلب به نظر م یرسد؟/ منصور خلج

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ فلیپ مسینجر/ منصور خلج

پایان بندی

• تئاتر جنگ: استراتژی و دراماتورژی/ برتراند وستفال/ ابراهیم ابراهیمی
• تئاتر محیطی: نبایدها در حوزه اخلاق، مسئولیت و اجرا / راسل اندرسون از دانشگاه آکسفورد بروکس/ مجید کیانیان

نکوداشت
• مروري كوتاه بر فعاليت هاي هنري رضا ایرانمنش
• به بهانه ی نکوداشت رضا ایرانمنش/ درجه 1/ سیدجواد هاشمی
• گفت وگو با رضا ایرانمنش/ رسیدم به نقطه اول، یعنی صفر/ مازیار رشیدصالحی
• تاز ه های انتشارات نمایش

8,000 تومان
نسخه دیجیتال
446 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 259-258

فهرست

ابتدای سخن/ نوروز و خویشکاری عقل سوفیای جاوودان/ نصرالله قادری… 3
گفت وگو با دکتر قادر آشنا/ فهم مشترک/ مرجان سمندری……………………. 9
گفت وگو با زنده یاد جمشید مشایخی/ مردم اساتيد من هستند/
پیمان شیخی………………………………………………….. 15
یادکرد
ژان کلود کریر در یک نگاه……………………………………….. 23
جمع آمدند. ژان کلود کریر، نهال تجدد………………………….. 24
مردی که علایق ادبی اش حد و مرزی نداشت/ مروری بر کارنامه ی ادبی
ژان کلود کریر/ دکترغلامحسین دولت آبادی……………………………… 26
گزار ش
گزارش نشستهای پژوهشی سی و نهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر/
گشایش فضای عمل جدید تئاتری/ پریسا کیومرثی و محمدرضا رسولی………… 28
نوروزنامه
میرنوروزی/ مُغ کشُی/ شاه کشُی در نمایشنامه نویسی ایران/ دکتر جمشید
ملک پور………………………………………………. 36
نگاهی به آیین میرنوروزی/ چو گل از پرده بیرون آی … !/ عبدالرضا فریدزاده…. 38
دربار هی ميرنوروزي/ دکتر رحمت امینی……………………………………………….. 42
سيزده به در و بازي/ ميترا خواجه ئيان، اشرف سلطانی نیا………………………. 43
شادمانه میرنوروزی – کارناوال ایرانی/ محمود دهقان هراتی…………………… 46
گفت وگو با احمد بیگلریان/ امیدی برای احیای مجدد سنن و آئین های
ملی نیست/ محبوبه صادقی……………………………………………… 50
نگاه ویژه: تئاتر و کرونا
نگاهی به همه گیر یهای پیشین برای تعیین آینده تئاتر/ جیک نوینز/
مجید کیانیان……………………………………………………….. 56
تئاتر در دنیای کووید 19 : پیدایش قالب های جدید/ گووری اس/
نسیبه جمشیدی شاهرودی……………………………………… 59
تئاتر در صحنه ی کووید 19 / مارکب راون/بابک عبدالملکیان………………………. 61
تئاتر و پاندومی: محدودیت ها، عادات و نمایشنامه های جدید/ استفانا پوپ
کرسو/ ابراهیم ابراهیمی…………………………………….. 64
تئاتر در دوران کووید- 19 : هنرمندان تئاتر در مناطق مختلف چگونه با
جولان همه گیری کنار میآیند/ جیم فرانجیونی/ مجید کیانیان……………….. 69
مدرسان تئاتر برای روشن نگه داشتن چراغ تئاتر در کرونا می جنگند/
کوری میشل/ نسیبه جمشیدی شاهرودی…………………………………………….. 74
تئاتر دیجیتالی – تئاتر پاندمی – تئاتر پساپاندمی/ نویسنده و مترجم:
سولماز غلامی…………………………………………………………… 77
تجربه های تئاتر آنلاین ایران در کرونا/ سبا حیدرخانی…………… 79
گف توگو با آریان رضایی/حرکتی موثر و رو به جلو/ نگین کهن…………….. 84
نقد و تحلیل
نگاهی به نمایشنامه صیادان اثر اکبر رادی/ صیادان، از مرگامرگی تا کاهیدن
مرگ/ استاد همایون علی آبادی…………………………….. 86
نقد و تحلیل نمایشنامه هملت/ گنجینه ی گرانقدر ادبیات نمایشی جهان/
استاد منصور خلج…………………………………………………. 88
نقد نمایشنامه ی «چیمریکا »/ عمیق در محتوی، شکیل در ساخت و بافت/
ا ستاد عبدالرضا فریدزاده……………………………………………… 91
نقد و تحلیل نمایشنامه «چهارراه »/ خودکشی در پیونگ یانگ!/
دکتر شهرام خراز ی ها……………………………………………….. 96
یادداشتی برای نمایش «گرگا س ها یا روز به خیر آقایِ وزیر »/ نبض اندیشه/
علی اصغر راسخ راد………………………………………………….. 100
نقد نمایش «ویری ویری در سرزمین سلامت »/ این ویروس ناقلا و سرزمینی
همچنان سالم و سازنده/ رضا آشفته…………………………………… 102
مقاله
معرفی یک نمایشنام ه نویس/ توماس هی وود/ منصور خلج……………………….. 104
نمایشگان(هنر نمایش = تئاتر) سنتی و نوگانی (مدرن) در هندوستان/
دکتر فرهادناظرزاده کرمانی…………………………………………. 107
متافيز كي حضور و حضور متافيز كيي نمايش شرقي در جهان مدرن /
دكتر سيد مصطفي مختاباد……………………………………… 112
سنتهاي نمايشي شرق در برخورد با مدرنيسم غرب (با نگاهي به نمايش پكن)
دكتر سهيلا نجم……………………………………………. 116
تئاتر پارسی تجلی گستره نمایش ایران تا جنوب شرق آسیا/
محمود دهقان هراتی………………………………………. 120
انعکاس مراسم آیینی زار در 8 اثر شاخص تئاتر هرمزگان از سال 1350
تا 1390 ه.ش/ علیرضا داوری…………………………………….. 126
نویسنده، متن و دراماتورژ/ ژیتکا پلاشووا/ ابراهیم ابراهیمی…………….. 132
نکوداشت
مروري كوتاه بر فعاليت هاي هنري داوود يكانيان/ مردي با سا لها تجربه… 146
یادداشت/ رشته ای برگردنم افکنده دوست/ منصور خلج……………. 147
گف توگو با استاد داوود يكانيان/ با خرد جمعی از پس همه ی آن «نشد نها »
بر آمد ه ایم/ منصور خلج…………………………………………………. 148
مروری کوتاه بر فعالیت های هنری استاد فیض الله فروغی……………………… 161
به بهانه نکوداشت استاد فیض الله فروغی/ همواره مورد اعتماد…/
سید محمد جواد معراجی………………………………………………….. 162
گفت وگو بااستاد فیض الله فروغی پیشکسوت تئاتر کرمانشاه/ مگر مرگ این
جدال را پایان دهد/ علی زیستی………………………………………. 163
کتا ب گذاری: تاز ههای انتشارات…………………………………………. 167
نمایه………………………………………………………………… 170

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
765 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 257

فهرست

• ابتدای سخن/ گیتی تئاتر و «روان بدفرما » و «نقاب » در اکنونیت!/نصرالله قادری
• استاد ایرج صغیری؛ مارادونای تئاتر ایران/ محسن قیصی زاده
• گف توگو با استاد ایرج صغیری/ روایتی از زندگی ایرج صغیری گنجینه بوشهر/ ساعتی با گنجینه
هنری بوشهر؛ از مرگ تئاتر تا شایستگی عشق

نگاه ویژه: تئاتر و جشنواره
• جشن و جشنواره/ دکتر یدالله آقاعباسی
• جشنواره، مسیری به سمت توسعه/ عبدالرضا فریدزاده
• فستیوال: ریخت شناسی و معنا/ الساندرو فالاسی/ مجید کیانیان
• زنگ ها براکه به صدا درمی آیند؟/ پیرامون فلسفه شناخت گرایی در امر تئاتریکالیته جشنواره یا
ویترینی برای تماشا؟/ معین محب علیان و گلناز اصل دینی
• گزیده یادداشت ها، گزار شها و گفت وگوهایی که مکتوب از دور ه های گوناگون جشنواره بین المللی
تئاتر فجر موجود است/ جشنوار های با فراز و فرودهای فراوان…/ نگین کهن
• گف توگو با دکتر صادق رشیدی/ هنرمندی که دیدگاه دارد، جهان بینی دارد/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقد و تحلیل کتاب روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران/ تلاش برای یافتن و خواندن/ استاد منصور خلج
• نقد و تحلیل نمایشنامه مویزی در آفتاب/ چون تاولی که برمی آید و می ترکد/ دکتر شهرام خراز ی ها

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ هانس ساش/ منصور خلج
• تئاتر و تجربه آمریکای لاتین/ گارلوس سولورزانو/ استاد داود دانشور
• تئاتر و تاثیرات فن آوری های نوین و دیجیتال/ مهرداد رایانی مخصوص
• تئاتر بودگی: ویژگی خاص زبان تئاتری/ ژوزت فرال، رونالد پی. برمینگام/ مجید کیانیان
• آینده هنرها؛ تئاتر آنلاین بخش جدایی ناپذیر از هنرتئاتر است/ سوزانا کلاپ/ سمیه یعقوبی

نکوداشت
• یادداشت/ تاریخ رو به خاموشی/ مجیدافضلی پور
• یادداشت/ من عباس احسان
• تاز ه های انتشارات

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
748 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 256

فهرست

• ابتدای سخن/ ادراک معنای هنر قدسی در ذات واقعه فاطمی/نصرالله قادری
• گزارشی از برپایی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت/جشنوار ه ای در شرایط سخت / امین
سلیمانی فارسانی
• گفت وگو با حمید نیلی/در قبال این هنرمندان مسئولیم/ مرجان سمندری
• گزارشی از اجرای نمایش از الشمس تشرق من حلب (خورشید از حلب م یکند)/ سفر به دل تاریخ/ رضا کردلو
• به بهانه ی اجرای نمایش «سرباز » به یاد سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی/ داستان سردار
سلیمانی یک فصل برجسته تاریخ ماست
• گفت وگو با حسین پارسایی نویسنده و کارگردان مستند- نمایش «سرباز »/ ادای دینی به سردار د ل ها…
• گفت وگو با استاد مهدی لزیری/ تبریز، دروازه ورود تئاتر به ایران/ فرزین ریحان یراد

نگاه ویژه: تئاتر آنلاین
• اجراهای آنلاین میتواند صنعت نمایش را حفظ کند؟/آناندا پلِرِین/ آبتین جاوید
• اگر تئاتر بمیرد، چه چیزهای دیگری با آن می میرد؟/ هلن لوئیس/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
• اینترنت، تئاتر و زمان: ترارسانه ای کردن تئاترون/ اندی لَوِندِر/ مجید کیانیان
• نقد تئاتر و رسانه های جدید:از فضای خالی به فضای مجازی/ پورتر اندرسون/ ابراهیم ابراهیمی
• تئاتر ندارید؟ مشکلی نیست نمایش ها و موزیکالها پخش اینترنتی خواهند داشت/ الیزابت وینسنتلی/
مجید کیانیان
• تئاتر در بحبوحه ی کووید 19 مرزهای قصه پردازی را با مخاطبین آنلاین جابجا می کند/ کلسی جاکوبسان/
نسیبه جمشیدی شاهرودی
• سایبردراما چیست؟/ احسان زیورعالم
• گفت وگو با علیرضا کوشک جلالی/ مرز بین خلاقیت و جنون به باریکی تار مویی است/ مرجان سمندری

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقد و تحلیل نمایشنامه «عَرَق »/ یکی از ما باید بمونه/منصور خلج
• نقد و تحلیل نمایشنامه «سوفیای من »/ سوفیای من، شهلای آنها/ آزاده فخری

مقاله

معرفی یک نمایشنامه نویس/ ویلیام کُنگرو/ منصور خلج
• تئاتر عروسكي روسيه از نيمه دوم قرن 20 تا دوران معاصر/ سارا دافعي
• تاثیر تئاتر بر شکل گیری مفهوم شهروندی؛ با نگاهی به کتاب «تئاتر و شهروندی » نوشته دیوید وایلز/
رحمان هوشیاری
• درام ابسورد/ نیوشا صادقان
• رکن پنجمِ تئاتر در گرفت و گیرِ دورانِ کرونایی/ علی اصغر راسخ راد

نکوداشت

• مروری کوتاه بر فعالیت های هنری امیر کرم
• یادداشت/ فرزند زمانه/ محمد کیانیان
• گفت وگو با امیر کرم/ تئاتر به سبک مینیاتور/ علی زیستی

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
965 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 255

فهرست

ابتدای سخن/ تئاتر، حقیقت، پژوهش و پژوهش کاران!/نصرالله قادری
• در فراق یاد/ سال شمار زندگی هنری استاد پرویز پورحسینی
• یادداشت/ به بهانه ی درگذشت استاد پرویز پورحسینی هنرمندی متین و با اخلاق
• در فراق یار/ زندگی نوشت کریم اکبری مبارکه
• بازخوانی یک گفت وگو با كريم اكبري مباركه/ عاشق هاي ديوانه…
• یادداشت
• غلامحسین منیرزاد پیشکسوت نمایشنامه نویسی گیلان

نگاه ویژه: مایل بکتاش
• مایل بکتاش، پژوهشگری اصیل و تنها!/ نصرالله قادری
• قاضی بغداد/ نشانه های جدید از اولین حرکت تئاتر در ایران) 1313 1288 ق(/ مایل بکتاش
• به سوی جامعه شناسی تئاتر ایران (تأملی در پژوهش های مایل بکتاش)/ دکتر غلامحسین دولت آبادی
• یادی از مایل بکتاش و نخستین مقالۀ تئاتری اش/نیایش پورحسن
• گسترۀ حضور نام یک پژوهشگر (مایل بکتاش یا غریبه ای در مه)/ رضا آشفته
• حاشیه ای بر نقد مایل بکتاش از اجرای در انتظار گودو/ آراز بارسقیان
• گفت وگو با دكتر يدالله آقاعباسي/ یک پژوهشگر به معنای واقعی کلمه/ مرجان سمندری
• گفت وگو با دكتر تاجبخش فنائيان/ بی نیازی از هیاهو برای هیچ/ مرجان سمندری
• گفت وگو با داود فتحعلي بيگي/ جای بكتاش در تئاتر ما خالی است
• گفت وگو با دكتر رحمت اميني/ حرفي براي گفتن داشت

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقد و تحلیل نمایشنامه «تاریکی بالای پله ها »/ زندگی بدون اصطکاک/ منصور خلج
• برگی از گذشته/ گفت وگویی با اکبر رادی/ درباره تئاتر

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ یاکوب لنتس/ منصور خلج
• دست آخر زمین، با تمسک به خو شبینی/ ریچارد شکنر/ مجید کیانیان
• هیلد هگارد، جواهر بینگن/ ترجمه و تالیف: پریسا مهجور
• شرکت های تئاتری در میانه همگیری کرونا مرزهای داستان پردازی را به سمت مخاطبان تئاتر سوق می دهند/ کلسی یاکوبسن/ سمیه یعقوبی

نکوداشت
• مروری کوتاه بر فعالیت های هنری بانو سوسن مقصودلو
• یادداشت/ بانویی متین و خلاق/ منصور خلج
• گفت وگو با بانو سوسن مقصودلو/ هنر مثل یک شعله در وجود انسان است/ مرجان سمندری

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,039 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 254

فهرست

• ابتدای سخن/ حرف، تئاتر و نمایش دروغ بزرگ!/ نصرالله قادری
• در فراق یار/ به بهانه درگذشت استاد عباس جوانمرد/ غروب در دیاری غریب
• در فراق یار/ به بهانه درگذشت استاد هوشنگ معتمدی/ پیر تئاتر کردستان
• گفت وگو با استاد هوشنگ معتمدی، طراح صحنه و دکوراتور/ شور و شوقی که هرگز خاموش نمی شود
• نیم نگاه / ما نمایشگران خیابانی خود مردمیم/ محبوبه صادقی
• گف توگو با حسن عظیمی/ سلطان ببراز؛ مرد گمنام اما تأثیرگذار نمایش سنتی ایران/ غلامحسین دولت آبادی

نگاه ویژه: شازده کوچولو و اقتباس برای درام
•شازده کوچولو در صحنه (فصلی از کتاب شازده کوچولو در ایران) عباس جهانگیریان
• شازده کوچولو/پرفسور احمد کایاب یمسک
• دربار ه ی نمایشنامۀ شازده کوچولو/ دکتر بهرام جلال یپور
• یادداشت/شازده کوچولو و اجرای منصور خلج
• شازده کوچولو؛ از داستان تا نمایش)بررسی ساختار روایی شازده کوچولو از منظر دراماتیک(/ دکتر بهرام
جلالی پور
• درباره ى‌ شازده كوچولو/ فريدون محرابى

پرونده یک نمایش: بیداری
• مقدمه/ بیداری به وقت کرونا!/ نصرالله قادری
• گفت وگو با استاد داود دانشور/نمایشی از جنس امروز و دغدغه هایش
• گف ت وگو با فرزانه نشاط خواه/ عشق را جايگزين تر سها و وحشت ها كنيم
• گفت وگو با گیلدا حمیدی/ “بیداری” آد مها را به فکر وا م یدارد
• گف ت وگو با افشین زارعی/ بازخوردها و نگر شها
• گفت وگو با رضا امامی/معلول ذهنی که نمادی از جامعه است
• نقد نمایش بیداری با ترجمه و کارگردانی داوود دانشور/ همیشه پای یک زن در میان است/
آزاده فخری
• برگی از گذشته/ از نامه های همشهری/ اکبر رادی

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقد و تحلیل نمایشنامه سعدی هملت می شود/کتابی برای دیدن/ سعید محبی

مقاله

• معرفی یک نمایشنامه نویس/ دنیس دیدرو/ منصور خلج
• دردمندی که تشنه دانستن است!/ نصرالله قادری
• بررسی مسأل هی نياز در پديداری فرهنگ و هنر نمايش/ محمد رضا امیرخانی
• مقاومت در برابر تئاتر بودگی/ ماروین کارلسون/ مجید کیانیان
• تحلیل یک باور اسطور های در دنیای نمایش مالزی:”پاک دوگل” دلقک مقدس و قابل احترام/ محمود
دهقان هراتی

نکوداشت
• مروری کوتاه بر فعالیتهای هنری استاد نصراله سپهر
• یادداشت/ به بهانه نکوداشت استاد نصراله سپهر/ ابراهیم مطیعی
• گف توگو با نصر اله سپهر کارگردان و بازیگر/ درد دل بگذار و بگذر/ علی زیستی

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
950 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 253

فهرست

• ابتدای سخن/ آیا کاغذ زنده م یماند؟/ نصرالله قادری
• مقدمه
• گف توگو با استاد پرویز پور حسینی/ ماندگاری در عرصه صحنه/ منصور خلج
« • ماندگاران صحنه ۲: پرویز پورحسینی » به کوشش منصور خلج رونمایی شد/ نرگس کیانی
• اخبار
• نیم نگاه / محبوبه صادقی
• گزارشی از حضور فعال بنیاد فرهنگی هنری رودکی در حمایت از مجالس شبیه خوانی و تعزیه/
حمایت بنیاد رودکی از حفظ هنر تعزیه/ شقایق فرشته
• به بهانه ی درگذشت ابراهیم برومندیان کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر کودک و نوجوان

نگاه ویژه: مطبوعات کاغذی و دیجیتالی
• تئاتر نوشداروی عصر اطلاعات است/ دکتر یدالله آقاعباسی
• یک مطالعه در هنر دیجیتال/ استاد سعیدتشکری
• کاغذهایی که با ما حرف می زنند/ دکترغلامحسین دولت آبادی
• از جوهر چاپ به جوهر الکترونیکی/ آراز بارسقیان
• نگاهی به وضعیت نشریات تئاتری ایران در دنیای دجیتال/ نشریاتی که ترجیح میدهند چاپ
نشوند!!!/ سیدجواد روشن
• تئاتر و نشریاتش/ احسان زیورعالم
• یادداشت برداری روزانه کاغذی در مقابل دیجیتال: کدام یک شیوه بهتری است؟/ هانا بِرِیمی/
مجید کیانیان
• مطبوعات دیجیتال، نسخه های کاغذی را از میدان به در کرده/ کاترین کوین/ نسیبه جمشیدی
شاهرودی
• مطبوعات کاغذی یا نسخه های آنلاین؟/ هولی نلمز/ نسیبه جمشیدی شاهرودی
• گفت وگو با دکتر مجید رضائیان/ «تکنولوژی » حریف «خرد و هنر » نخواهد شد/ مرجان سمندری
• گفت وگو با دکتر اسدالله غلامعلی/ مجاز، هرگز واقعیت نیست!/ نگین کهن

نقد و تحلیل نمایشنامه
• نقد و تحلیل نمایشنامه ” نقد نمایشنامه مالی سوینی”/ از روی حقیقتی نه از روی مجاز/ آزاده فخری
• برگی از گذشته/ در جنگل/ رضا قاسمی
• گفت وگو با استاد زنده یاد سروش خلیلی/ چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو/ پیمان شیخی

مقاله
• معرفی یک نمایشنام هنویس/ ليدي گريگوري/ منصور خلج
• گفتاری پیرامون ادبیات داستانی جنایی- پلیسی…/ داود دانشور
• آشنایی با نمایش خلاق و پیشگامان آن/ تألیف و ترجمه: پریسا مهجور
• گف توگو با فیلیپ ژانتی/ بررسی امر مضاعف در تئاتر عروسکی از منظر فیلیپ ژانتی/ شیدا لطفی

نکوداشت
• مروری کوتاه بر فعالیت های استاد محمدحسن جواهری
• یادداشت/ نیم قرن فعالی تهای هنری/ رحیم موسوی
• گفت وگو با استاد محمدحسن جواهری/ برای مردم می اندیشم/ نگین کهن

• تازه های انتشارات
کتا بگذاری

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,018 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 252

فهرست

– ابتدای سخن/ “کهن الگو ” و مفهوم معنای “مقاومت “!/ نصرالله قادری …………… 3
– نیم نگاه / محبوبه صادقی………………………………………………………………… 7
– در فراق یار/ پایانِ تلخ بازیگرِ ایرانیِ محبوبِ سوئدی ها/ دکتر غلامحسین دولت آبادی…….. 9
– گزارشی از برگزاری نخستین جشنواره تئاتر تک نفره و دو نفره جایزه هنری پارسی/ عشق ماندگار…. 11

نگاه ویژه: تئاتر مقاومت
-ارزیابی نمایشنامه های دفاع مقدس از منظر کاراکتر نمایشی/ نصرالله قادری……. 14
– تئاتر جنگ و رویکرد تبلیغی/ عبدالرضا فریدزاده…………………………………………. 20
– جنگ و گوهر نمايش/ غلامحسین دریانورد……………………………………………… 24
– تئاتر دفاع مقدس؛ نوشته ها و پژوهش  ها/ مهدی نصیری………………………….. 31
– تئاتر از دل ویرانه ها: نمایشهای پساجنگِ ورشو/ مارسلینا ابُارسکا/ پگاه صمدزاده………… 36
– جنگ روی صحنه ۱۹۱ ۴ – ۱۹۱ ۸ )بررسی تئاتر سرگرمی در جنگ جهانی اول(/ اوا کریوانک/
نسیبه جمشیدی شاهرودی…………………………………………………. 39
– تئاتر در خط مقدم جنگهای فرهنگی لهستان / الکس مارشال/ حکیمه مسعودی………. 48
– گزارشی پیرامون سمپوزیوم سه روزه ی تئاتر جنگ در “تئاتر ابی ” شهر دوبلین/ تئاتر
جنگ؛ اجرا و نگر شهای انتقادی درباره نقض حقوق بشر در درگیر یهای مسلحانه/
آندره برسلین و اورلا لانه/ آی سان نوروزی………………………………………… 51
– گفت وگو با مهندس مهدی چمران/ باید به سمت هنر برویم/ جواد تمدنی……………………….. 54
– گفت و گو با کوروش زارعی/ به هنرمندان اعتماد کنید/ نگین کهن………………………. 58

نقد و تحلیل نمایشنامه
– نقد و تحلیل نمایشنامه نژاد/ منصور خلج………………………………………… 63
– برگی از گذشته/ تداوم حقیقت «حلاج » در وجود شمس »/ رضا اعظمی……………………. 65
– صادق بهرامی دروغ نمی گفت و هنرمندی سلیم النفس بود/ پیمان شیخی……………………. 67

مقاله
– معرفی یک نمایشنامه نویس/ به مناسبت هشتادمین سال خاموشی/ والتر
هاز نکل هور/ منصور خلج …………………………………………….. 71
– چکیده گفتاری پیرامون هجو/ استاد داود دانشور…………………………… 73
– تئاتر سنتی هند| نوشته ها و گرامرهای حرکت/ آبتین جاوید. …………………… 77
– مروری کوتاه بر فعالیتهای زنده یاد مسعود سمیعی…………………. 83
– یادداشت/ آن سفرکرد ه ی غمناک/ عبدالرضا فریدزاده………………………………… 84
– یادداشت/ آخرین خداحافظی با: زن نویس در طول تاریخ نمایش ایران/ علیرضا درویش نژاد…. 85

یادکرد
– گف توگو با مسعود سمیعی/ تنها زن نویس در طول تاریخ نمایش ایران هستم/ علی رحیمی.. 87
– مروری کوتاه بر فعالیتهای زنده یاد عبدالرضا حیاتی……………………………………… 89
– یادداشت/ اگرزرین کلاهی … عاقبت هیچ !/ محمدرضا آریا نفر………………………………………….. 90
-گف توگوب ا استاد عبدالرضا حیاتی/ مدیریت فرهنگی چندپاره در تئاتر/دکتر سیدمیثم مطهری… 92
– یادداشتیب ر کتاب «جلوه هاین مایشی جنگ »/ هنر جنگ، هنر درامن ویسی/ جهانشیریاراحمدی….. 96

کتاب گذاری
بخش انگلیسی……………………………………………………..100

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
897 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 251

فهرست

ابتدای سخن/ استعمار جدید فرهنگی و تئاتر/ نصرالله قادری ………….. 3
– نیم نگاه / محبوبه صادقی ………………………………………. 7
– گفت و گو با دکتر محمدعلی لطفی مقدم/چراغ های روشن/
مرجان سمندری…………………………………….. 9
– پیشگفتار/ نصرالله قادری……………………… 13
بخش اول
« – بررسی توانش های نمایش آپارتمانی درشهرنشینی ایرانی /»
عرفان پهلوانی و آناهیتا مصلحی……………………………… 14
– نمایش آپارتمانی و ظرفیت های آن برای کودکان/ عارفه آزرمی…………. 22
– کندوکاوی در مفهوم نمایش آپارتمانی/ دکتر سعید فیروزآبادی………… 27
– تئاتر خیابانی بستری برای تحولات اجتماعی در جامعه مدرن/
ترجمه و تالیف: دکترافشین عموزاده لیچایی…………………. 31
-گف ت وگو با عرفان پهلوانی/ نمایش آپارتمانی، شاید دکترینی که
مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفت…/ نگین کهن…………….. 34
بخش دوم
– تئاتر آپارتمانی؛ اصطلاحی مجعول و خودساخته/ دکترغلامحسین دولت آبادی…….. 40
– تئاتر آپارتمانی، مفهومی پوک و کودکانه/ آراز بارسقیان………………. 42
– گفت و گو با دکترصادق رشیدی/ مملو از مسئله و ابهام/ مرجان سمندری…………. 45
– نقد و تحلیل نمایشنامه “دل و دشنه” نوشته محمدرضا آریانفر/
افسوس بر زوال آیین جوانمردی/ عبدالرضا فریدزاده……………………. 49
– نقد نمایش “اورست در موصل”/ چرخه انتقام: “قتل، غم و اندوه، انتقام
و دوباره قتل”/ سولماز غلامی…………………………………. 59
– برگی از گذشته/ رستم را پشت میکروفن نمی توان باور کرد/ لاله تقیان………… 62
– پرویز خطیبی نابغه تئاتر ایران/ پیمان شیخی ……………….. 63
– معرفی یک نمایشنامه نویس/ به مناسبت نودمین سال خاموشی
ولادیمیر مایاکوفسکی/ منصور خلج…………………………………. 68
– تئاتر سنتی هند| سیر تکامل اندیشه دینی وِدا/ آبتین جاوید…………………… 71
– دعوت به مراسم قهوه درساعت پنج صبح!/ تأملی نه چندان بلند
درخوانش شعر لورکا وسه گانه هایش)بخش دوم(/ محمدرضا آریانفر……….. 74
– بررسی جایگاه متافیزیک در تئاتر آنتونن آرتو با تمرکز بر تئاتر
فیزیکال و بدون کلام “یاسر خاسب”/ آرزو برادران ابراهیمی……….. 85
– مصاحبه با کلبر والیم بازیگر و کارگردان تئاتر شهر کلن/ اجازه ندارم
بیش از این نزدیک شوم، اما می خواهم نزدیک شوم!/ سولماز غلامی.. 91
یادداشت/ سیاوشی که من می شناسم/ نصرالله قادری……………… 96
گفت و گو با سیاوش طهمورث/ انتخاب شدم كه تئاتر کار کنم!/
مرجان سمندری……………………………………….. 98
نگاه ویژه: تئاتر آپارتمانی
نقد و تحلیل نمایشنامه
مقاله
نکوداشت
کتا بگذاری: تازه های انتشارات………………………………………………………………………. 106

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
872 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 250

فهرست

ابتدای سخن/ ایران و حقیقت کیهانی تئاتر!/ نصرالله قادری ………………….. 4
– نیم نگاه / محبوبه صادقی ………………………………………… 10
– در فراق یاران/ درباره استاد محمدعلی کشاورز/ همیشه ماندگار………………. 13
– هنرمندان در فراق استاد محمدعلی کشاورز/ روایتی از آموزش
معرفت……………………………………. 15
– گفت و گو با استاد محمدعلی کشاورز/ تئاتر مقدس است!……………….. 18
– در فراق یاران/ به بهانه در گذشت بانو صدیقه کیانفر……………………… 20
– به مناسبت درگذشت غلام پیله ور از پیشکسوتان باسابقه تئاتر
هرمزگان/ آبروی نسل ها در جهت گسترش هنر نمایش………………….. 23
– به بهانه درگذشت «محسن تنها »، بازیگر تئاتر استان فارس/ غرق
خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد/ فرهاد ارشاد………………….. 24

نگاه ویژه: ارامنه و تئاتر ایران
بخش اول: هنرمندان ارمنی و پایه گذاری تئاتر در ایران
– ارمنی ها تئاتر تهران/کارگاه بزرگ تئاتر در پایتخت/
آرپینه گالستیان………………………. 27
– ارمنی های تئاتر گیلان/ ترجمه و اجرا در شهر باران/ ایساک
یونانسیان……………………………… 32
– ارمنی های تئاتر جلفای اصفهان/ مدرسه های ارمنی و شکوفایی
تئاتر/ مهرداد پناهنده…………………………… 35
ارمنی های تئاتر آذربایجان/ارمنی ها، بنیانگذاران تئاتر در تبریز/
آرپینه گالسیان……………………… 37
– ارمنی های تئاتر زنجان/تئاتر به شیوه ی مانوئل ماروتیان/
ادوارد هاروطونیانس……………………. 43
-یادنگار هنرمندان ارمنی؛ با نگاهی به مگردیچ تاشچیان/
دکتر احمد جولایی……………………….. 45
– میراث ماندگار هنرمندان ارمنی در ایران/درباره ی ۲۸ هنرمند
ارمنی تئاتر ایران/ مهدی نصیری……………………… 48
-درباره شاهین سرکیسیان / پدر تئاتر نوین ایران…………… 61
– شاهین سرکیسیان/ شاهین سرکیسیان؛ جدال با تاریخِ
مجعول/ دکتر غلامحسین دولت آبادی…………………… 66
-درباره گروه تئاتر آرمن/شما این را فراموش نخواهید کرد/
گابریل تیکیدچیان………………………………………. 69
-درباره آربی اوانسیان، مردی که هم شرقی است و هم
غربی /روی نام فامیلی ام کلاه نگذارید!/ آی سان نوروزی………….. 73
-استاد ادنا زینلیان، بانويي سخت كوش و هنرمندی ماندگار /
بانویی سخت کوش/ نگین کهن……………………….. 77

-گف ت وگو با آلبرت بیگجانیان کارگردان و تئاتر/ آدم صحنه
نیستم………………………………………………. 82
-گفت و گو با آرمینه آراکلیان/ جولانگاه قلم نویسندگان/ مرجان
سمندری……………………………………….. 89
-گفت وگو با دکتر نورایر ناظاریان طراح صحنه و مدرس/
نقش بي نقشي/ فروغ آبسالان………………………… 92
-گفت و گو با سورن میناساکانیان، هنرمند ارمنی/ پای صحبت
های صد سال تجربه صحنه/ حدیث جولایی……………………… 97

نگاه ویژه: ارامنه و تئاتر ایران

بخش دوم: تئاتر ارمنی؛ هنر دور از وطن
– گزارشی پیرامون هنر تئاتر در کشور ارمنستان/ مهدی
نصیری…………………………………….. 101
– ارمنی ها و پایه گذاری تئاتر در امپراتوری عثمانی/ آناآلکسانیان/
هاسمیک خاچاطوریان………………… 105
– نام من آرام است/ درباره ویلیام سارویان، شاعر غربت………. 107

مقاله

-تئاترهای سایبری؟ تئاترهای مجازی؟ اجرای دیجیتال یا
شبکه ای؟/ رحمان هوشیاری………………………………. 110

نکوداشت
– مروری کوتاه بر فعالیت های استاد امیر دژاکام…………………. 116
– یادداشت/ امیر دژاکام شمایلی از سخت کوشی، برای خلق
بهاری دیگر بود/ استاد مهدی ثانی…………………………. 118
– از «دژاکام بودن » تا «امیر شدن »/ احسان زیورعالم………………………. 119
– گف توگو با استاد امیر دژاکام/ تئاتر هنر اندیشیدن است/
مرجان سمندري…………………………………… 121

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
699 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 249

فهرست
ابتدای سخن/ تطور تصور مرگ در تئاتر!/ نصرالله قادری ……………3
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………9
در فراق یاران/ به بهانه درگذشت استاد نجف دریابندری/ پایان دوره درخشان مترجمان بزرگ ……………12
یادداشت محمدرضا شفیعی کدکنی برای نجف دریابندری/ »با خنده های بلند و پیوسته اش« ……………16
در فراق یاران/ به بهانه درگذشت عباس بنی عامریان هنرمند کرمانشاه/ هنرمندی که چراغـش در خانه سوخت ……………17
همه تئاترهای آنلاین بیهوده/ احسان زیورعالم ……………18
گفت و گو
گفت و گو با دکتر شهلا میربختیار/ اتفاق است، می افتد!/ مرجان سمندری ……………21
نگاه ویژه: تئاتر و مرگ
تصاویر شمایل نگارانه در تئاتر تادئوش کانتور/ دنیل جرولد/ مجید کیانیان ……………26
ارائه مرگ؛ اشیاء نمایشی غیرعادی در اجرا کلاس مرده تادئوش کانتور/ جاکوب یانتون/ سمیه یعقوبی ……………33
گفت و گو: گروه ووستر از تئاتر آوانگارد تادئوش كانتور الهام مي گيرد/ اجرایی لهستانی به سبک آمریکایی/ جان سلتز/ سمیه طیبی ……………37
گفتوگو با دکتر رحمت امینی/ آنچه انسان را می سازد گذشته او است/ نگین کهن ……………41
برگی از گذشته/ دکتر غلامحسین ساعدی ……………43
مصاحبه با استاد زنده یاد حسین کسبیان/ پیمان شیخی ……………46
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ ولتر/ منصور خلج ……………49
تئاتر سنتی هند/ آبتین جاوید ……………52
ِ دعوت به مراسم قهوه درساعت پنج صبح !/ تأملی نه چندان بلند درخوانش شعر لورکا وسه گانه هایش(بخش اول)/ محمدرضا آریانفر ……………54
دراماتورژی: مروری اجمالی بر این مفهوم از بوطیقا / مگدا رومانسکا/ رفیق نصرتی ……………63
کارنامه تئاترجنگ در مجله نمایش/ سیدمیثم مطهری ……………74
گفت و گوی زنده با ریچارد شکنر/ تئاتر و کرونا/ آراز بارسقیان ……………87
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های استاد سیدمحمدجواد کبودرآهنگی ……………95
یادداشت/ رفیق شفیق و جان یکدیگر بوده و هستیم/ سهراب نیک فرجاد ……………96
گفت و گو با استاد سیدمحمدجواد کبودرآهنگی/ تاوان شهرستانی بودن خود را پس می دهیم/ مرجان سمندری ……………100
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………104

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
970 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 248

فهرست
ابتدای سخن/ تئاتر، بدون متافیزیک موضوعیت ندارد!/ نصرالله قادری …………… 3
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰ نوشته شاهد ندیم (پاکستان)/ تئاتر به مثابه یک معبد/ شيرين ميرزانژاد …………… 11
پیام استاد اکبر زنجان پور به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی …………… 14
امید به گردهم آمدن دوباره مان گردِ یکدیگر/ قادر آشنا …………… 15
تولد 90 سالگی استاد محمدعلی کشاورز …………… 16
در فراق یاران / به مناسبت درگذشت گلزار محمدی/ گلی در میان گلزار …………… 17
نیم نگاه / محبوبه صادقی …………… 20
گفت و گو
گفت و گو با استاد رحیم هودی/ من عاشق مطلق تئاتر بودم/ مرجان سمندری …………… 22
گفت و گو با ساسان قجر/ ببینید در دریا چه طوفاني است/ نگين كهن …………… 27
نگاه ویژه: بازی های نمایشی
گفتگوی خیالی با آقای اگستو بوال / سعید تشکری …………… 30
بازشناسی پهلوان کچل، کهن ترین نسخه ی مکتوب نمایش عروسکی در ایران / شهرام حبیب الله زرگر …………… 33
تبدیل افسانه های شفاهی به اثر مکتوب نمایشی؛ برداشتی تجربی/ عبدالرضا فریدزاده …………… 40
جنبه های نمایشنامه عامیانه/ صادق عاشورپور …………… 45
نگاهی به بازی های نمایشی در کشورهای عربی/ علی زیستی و روژین نادری …………… 50
بازی درمانی و تربیت کودکان/ مژگان لطفیان …………… 56
پیرک/ نمایش های سنتی و عامیانه در افغانستان/ حمید احمدی …………… 58
گفت وگو با دکتر یدالله آقاعباسی/ تئاتر در اسارت مي ميرد/ مرجان سمندری …………… 67
برگی از گذشته/ گزارش گونه ای از دیدار رجب پرخوان در آبادی”یل چشمه”/ رقص پرخوان و اجرای مراسم/ شهره لرستانی …………… 71
عبدالحسین نوشین “پدر تئاتر مدرن ایران”/ پیمان شیخی …………… 77
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ اسلاومير مروژك/ منصور خلج …………… 85
فیلسوف و دو نمایشنامه نویس: سقراط، آگاتون و آریستوفانس در ضیافت افلاطون/ فردی روکم/ مجید کیانیان …………… 87
تئاتر سنتی هند ” اسطوره و اسطوره شناسی “/ منابع پایه در نمایش های کلاسیک هند / آبتین جاوید …………… 94
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های استاد داود فتحعلی بیگی …………… 100
یادداشت/ ملاقات در عصری پائیزی/ دکتر محمدحسین ناصربخت …………… 103
گفت و گو با استاد داود فتحعلی بیگی/ هيچ گونه انحصاری وجود ندارد/ مرجان سمندری …………… 105
کتاب گذاری : تازه های انتشارات…………… 119

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,013 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 246-247

ابتدای سخن/ نوروز، اسطوره مرگ و رستاخیز در ایده کیهانی/! نصرالله قادری……………5
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………13
عیدانه ……………17
در فراق یاران ……………31
گزارش نشست تخصصی
چگونگی رشد اقتصادی تئاتر بدون اتکا به حمایت های دولتی/ ضرورت تغییر مدل کسب و کار در تئاتر/ سید جواد روشن……………40
گزارش مراسم رونمایی از مجموعه نمایشنامه
قلم روشن ، انتشارات نمایش/ مجموعه چهار جلدی نمایشنامه درباره هشت سردار شهید……………44
گزارش مراسم رونمایی از آخرین تولیدات دفتر پژوهش و انتشارات نمایش/ ماندگاران صحنه منتشر شد… ……………46
گزارش برگزاری سی و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر/ پایان راه/… نگین کهن……………48
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………51
گفت و گو
گفت و گو با دکتر جمشید ملک پور/ تا روزگار در آینده چه قلم زند/ مرجان سمندری ……………53
گفت و گو با مهدی رحمانی/ فتحنامۀ کات داستانی پر از رمز و راز/ شهرزاد کیان ……………57
گفت و گو با مهدی فرشیدی/ خدمت به نظام سرمایه داری و خیانت به نظام انسانی/ جواد متین……………60
نگاه ویژه: مطالعات اجرا
راز ماندگاری/ دکتر یدالله آقاعباسی ……………66
چراغ آیین در شبستان فرهنگ/ علی رضایی ……………73
ُمهره ریزان )حلقه ایی ازآئین های شادی آفرین نوروزی در همدان(/ احمد بیگلریان ……………79
آئین ها، سامانه های پیوند و همدلی/ عبدالرضا فریدزاده……………82
گفتوگو با «ما بائو ـ شان/»رازهای شکوفایی هنر شرقی، اپرای سنتی تایوان/ لیزا تیلر ریناد/ مهرنوش نصوری ……………88
گفتوگو با استاد هوشنگ جاوید/ اصالت کهن/… مرجان سمندری……………91
نقد تئاتر
نقد نمایش ُ ولپن/ نمایشی فقیرّ اما غنی/ عبدالرضا فریدزاده ……………98
نقد نمایش
شک/ وسوسه در محراب/ دکتر شهرام خرازی ها ……………103
نقد نمایش
کلوچه دارچینی/ پارودی یک نمایش پلیسی/ هومن نجفیان……………106
نقد نمایش
بوقلمون/ افرادی در نقاب پهلوانی/ مسعود مساحی……………111
نقد نمایش
بیگانه در خانه/ نسبی بودن هر نوع رابطه یا تناقض های ویرانگر/ رضا آشفته……………113
برگی از گذشته/ یک اجرای تغزلی آئینی/ علیرضا رضایی……………118
نقشینه، نقاش نقش هنر و اخاق بر صحنه تئاتر ایران/ پیمان شیخی……………120
مقاله
معرفی نمایشنامه نویس/ پیترهاندکه/ منصور خلج……………123
اقتباس: خاقیت، رونویسی یا… ؟/ محمدرضا آریانفر ……………125
صدای توانا/ پریسا مهجور ……………130
وایانگ کولیت/ محمود دهقان هراتی……………139
آیا فیلسوفان باید نمایشنامه نویس شوند؟/ اسپایرودون جورج کوویلس/ مجید کیانیان ……………144
نکوداشت
مروری بر فعالیت های استاد هواس پلوک ……………149
یادداشتی به بهانه نکوداشت استاد هواس پلوک/ به پاس سال ها تاش عاشقانه/ نیلوفر قلعه شاخانی……………150
گفت و گو با استاد هواس پلوک/ تئاتر، نیروی شگرف عاطفی…/ علی زیستی……………153
نکوداشت
مروری بر فعالیت های استاد کمال الدین غراب ……………163
یادداشتی به بهانه نکوداشت استاد کمال الدین غراب / طرحی از یک چهره/ سعید تشکری……………165
گفت و گو با استاد کمال الدین غراب/ انگیزهی من شهرت نبود/ نگین کهن……………168
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………17

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
915 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 245

ابتدای سخن/ خواندن نمایشنامه برای معرفی و تولید/ مهدی نصیری……………5
توسعه تئاتر در مدار خبر……………7
گزارش اولین دوره جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم / نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم/ نگین کهن……………9
گزارش نشست تخصصی
چیستی و ماهیت تئاتر مستند در جامعه امروز/ نگاه پرسشگر به تاریخ/ سید جواد روشن……………15
گفتوگو با شهلا ریاحي/ ما نمانیم و عکسمان ماند، کار دنیا همیشه برعکس است/ محبوبه صادقي……………18
مروری کوتاه بر فعالیت های استاد امیرکاوس بالازاده/ به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید………………20
چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید؟/ نصرالله قادری……………21
همواره مرگ بیخبر از راه میرسد/ دکتر غلامحسین دولت آبادی……………25
یادداشت هایی درباره استاد امیرکاوس بالازاده……………26
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………29
گفت و گو:
گفت و گو با استاد ایرج راد/ استثناء قاعده نیست/! مرجان سمندری……………31
نگاه ویژه: مطالعات اجرا
زیبایی شناسی اجراهای بیرونی با رویکرد مطالعات اجرا/ ابراهیم ابراهیمی و امید خاک پور……………39
قدرت دگرگونساز اجرا/ اریکا فیشر لیشته/ مجید کیانیان……………49
مطالعات پرفورمنس جریان شناوری ازتئاتر؛ ریچارد شکنر و ظهور یک زمینه بینارشته ای/ فابریزو دریو/ سمیه یعقوبی……………57
ِ تئاتر، مطالعات اجرا و عکاسی، تاریخ ِ آلایش ِ پایدار/کار َ ل و ِ نهیزبروک/ فاطمه خسروی……………64
ریچارد شکنر و نظریه اجرا/نگاهی به چگالی هپنینگ در مطالعات اجرا/ معین محب علیان و گلناز اصل دینی……………70
هر متن یک اجراست )پیشاتاریخی از فلسفه ی اجرا(/ دیوید کورنهابر/ پگاه صمدزاده……………73
گفتوگو با دکتر اسماعیل شفیعی/ ماهیت، نقطه اتکایی برای ادامه مطالعه/مرجان سمندری……………80
نقد تئاتر:
نقد نمایش حیاط خانه ی حشمت خانم/ پکیجی از شگردهای تئاتر ایرانی/ عبدالرضا فریدزاده……………84
نقد نمایش
ملکوت/ فاستوس رستگار می شود!؟ / دکتر شهرام خرازی ها……………89
نقد نمایش
فرانکشتاین/ آیا وقت آن رسیده است که ازدانشمندان بترسیم ؟/ هومن نجفیان……………92
نقد نمایش
سقوط در کوه مورگان/ پیامی رسا و واضح به مخاطبان/ مسعود مساحی……………97
نقد نمایش
آقای اشمیت کیه؟/ همه جانبه گرایی درباره انسان از دست رفته یا مردی به ناچار لوکزامبورگی/ رضا آشفته……………99
برگی از گذشته/ درباره نمایشنامه گلدان/ جال آل احمد……………104
سلطان سیاه نمایش ایرانی حکم ران دلها بود/ پیمان شیخی……………106
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ جیانینا کوربوناری/ مهدی نصیری……………111
تئاتر سنتی هند
| موارد مرتبط در نمایش های آهنگ پایۀ هندی/ آبتین جاوید……………114
جستاری بر تحریف تاریخ در نمایشنامه
ایرانیاننوشته آیسخولوس/ آرزو برادران ابراهیمی……………118
پیدایش و کارکردهای تئاتر خیابانی در جهان عرب/ علی زیستی و روژین نادری……………124
من نمونه این کار را جاي دیگري دیده ام!/ جلوگیري از سرقت در عرصه تئاتر به آموزش، اخاق و نظارت نیاز دارد/ اریک ویکر/ سمیه طیبي……………129
نکوداشت
مروری بر فعالیت های علیرضا زارعی……………134
یادداشت/ سازش ناپذیر، سرسخت و پیگیر/ علی عبداللهی……………135
یادداشت/ مردی که زیاد می داند…/ کاظم ایمان طلب……………137
گفت و گو با دکتر علیرضا زارعی/ مرواریدی در این خشکزار کویر/… کاظم ایمان طلب……………138
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………146

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
934 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 244

ابتدای سخن/ «جهان خاص» تئاتر و تلقین!/ نصرالله قادری……………4
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………10
مروری برفعالیت های نصرت الله کریمی… ……………12
گـزارش نشسـت تخصصی
حقـوق مـادی و معنـوی مترجـم در تئاتـر ایـران / در بحـث ترجمـه، بـی اخلاقـی تبدیـل بـه قاعـده شـده
اسـت/ سـید جـواد روشـن……………18
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………20
گفت و گو:
گفت و گو با دکتر مسعود دلخواه/ تئاتر را به خاطر تئاتر ببینیم نه به خاطر چهره ها/… سعید محبی……………22
نگاه ویژه: تئاتر و فستیوال
«تئاتر و میراث فرهنگی:» با نگاهی به فستیوال تئاتر آوینیون/ صادق سروعلیشاهی……………29
مطالعـه مـوردی یـک رویـداد تئاتـر بـه عنـوان یکـی از عناصـر جـذب گردشـگر/ جمـا گومـز کاسـرو، کارلـوس آنجلیـکا خـارا آلبـا، خاویر
خیمنـز بلتـران و خمه رولـدان نوگـراس / آبتیـن جاویـد……………34
عوامل شکل گیری یک جشنواره تئاتر عالی چیست؟/ سمیه یعقوبی……………39
جشنواره ها، عناصر تئاتری و مراودات ارتباطی/ هنری شون مکر، معین محب علیان ……………40
حکایت کوه و ندای فعل ما/ در باب نسبت جشنواره تئاتر فجر و هنرمندان تئاتر ایران/ مجید کیانیان ……………41
گفتوگو با حسین مسافر آستانه/ نظارت و هدفمندی حلقه مفقوده…/ مرجان سمندری ……………43
نقد تئاتر:
نقد نمایشهرملین دیوانه اسکاندیناوی/ پژوهشی هنری پیرامون فیلسوفی دیوانه/ عبدالرضا فریدزاده……………50
نقد نمایش
بانو آئویی/ جنون را عاجی نیست/ دکتر شهرام خرازی ها ……………54
نقد نمایش
برگشتن/ برنگشتن از مواضع/ سعید محبی ……………58
نقد نمایش
هیچ چیز جدی نیست/ این لحاف چهل تکه بی شکل و شمایل/ رضا آشفته……………60
یادداشتی به مناسبت اجرای نمایش
دست های آلوده/ منصور خلج……………63
برگی از گذشته/ در جنگل/ رضا قاسمی……………65
سیدعلی نصر، کسی که او را پدر تئاتر ایران میخواندند/ پیمان شیخی ……………67
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ دیوید ممت / منصور خلج ……………74
رویکرد واقع گرایانه در پرداخت درام مقاومت و تقابل آن با ویژگیهای درام حماسی/ مهدی نصیری……………77
تئاتر سنتی هند
| موهینیآتام و مانیپوری / آبتین جاوید……………83
چگونه فناوری های دربرگیرنده، انقا ِ بی تئاتری برافروخته اند/ ژیو ِ غنی مسو/ پگاه صمدزاده……………87
نکوداشت
مروری بر فعالیت های هنری عبدالرضا فریدزاده ……………92
یادداشت/ آقاي قلم و ادب وهنر… / سعید تشکری ……………96
یادداشت/
سحرگاه با دانش آموزان/ دکتر محمد رضا روزبهانی……………98
گفت و گو با عبدالرضا فریدزاده/ دوست دارم امضای آخرم را یادگار بگذارم!/ مرجان سمندری ……………100
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………114

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
857 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 243

ماهنامه نمایش شماره 242

ابتدای سخن/ حقیقت تئاتر دشوار است!/ نصرالله قادری ……………4
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………11
گزارش برگزاری بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر/ جشنواره ای با صداقت و صراحت… ……………14
گزارش برگزاری بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان/ تئاتر، کودک، طبیعت… ……………19
گزارش نشست پژوهشی “رابطه دراماتورژ با عناصر اجرا”/ دراماتورژی بین عشق و نفرت/ سید جواد روشن ……………22
نشسـت »هماندیشـی هنرمنـدان تئاتـر و نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی« برگـزار شـد/ مـوج انتقـادات هنرمنـدان تئاتـر در دیـدار
بـا تعـدادی از نماینـدگان مجلـس……………24
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………30
گفت و گو با استاد سید مهدی شجاعی/ نوشتن “جوهر” من است!/ مرجان سمندری ……………32
گفت و گو با حمیدرضا نعیمی/ گپ و گفتي ميان دو فنجان چاي/ نصرالله قادری ……………35
پیشبرد یک انقلاب کتانی/ رندی جنر/ آبتین جاوید ……………44
گفتوگو با دکتر رحمت امینی/ باید به یکدیگر اعتماد کنیم!!!/ نگین کهن ……………49
نقد تئاتر
نقد نمایش” سه کیلو و 250 گرم “/ خانواده بر لبه ی لغزان قهقرا /عبدالرضا فریدزاده ……………52
نقد نمایش “خاندان چن چی”/ محصولی از استودیو “پارس فیلم”!؟ /دکتر شهرام خرازی ها ……………56
نقد نمایش “جنگنامه غالمان”/مردپوش: بلد پوشی جنسیتی در نمایش/ هومن نجفیان ……………61
یادداشتی بمناسبت اجرای “جمعه کشی”/ منصور خلج ……………67
نمایش” آبراکادابرا”/ دخترهایی که فریاد می زنند/ کاظم ایمان طلب ……………69
برگی از گذشته/ زوال درونی چهره های معصوم/ رضا اعظمی ……………71
محتشم، نامی باشکوه برای تئاتر ایران/ پیمان شیخی ……………73
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ میگل داونامونو/ منصور خلج ……………78
اقتباس؛ بینامتنیت و درام اقتباسی/ ابراهیم ابراهیمی ……………80
تئاتر سنتی هند| کوچیپودی و کاتاکالی/ آبتین جاوید ……………86
هنر نمایش در مسیر جاده ی ابریشم/ منصور خلج ……………90
گفـت و گـو بـا آگوسـتو بـوآل دربـاره تئاتـرO.T و تکنیـک هـای ضدکلیشـه تمریـن/ تئاتـری بـرای تحمـل کـردن زندگـی/ داگلاس ال.پترسـون و مـارك وينبـرگ/ آی سـان نـوروزی ……………93
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های دکتر آبتین گلکار ……………98
ُیادداشت/ کمادعا، پر کار و باسواد/ دکتر غلامحسین دولت آبادی ……………99

گفت و گو با دکتر آبتین گلکار/ در سودای ترجمه…/ مرجان سمندری- دکتر غلامحسین دولت آبادی ……………100
کتاب گذاری : تازه های انتشارات……………114

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
790 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 242

ابتدای سخن/ تئاتر و ایستادن روی میدان مین!/ نصرالله قادری ……………5
توسعه تئاتر در مدار خبر ……………10
گزارش برگزاری سه نشست نخست “سه شنبه های پژوهشی تئاتر”/ سه شنبه های پژوهشی تئاتر/ سید جواد روشن ……………13
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………18
گفت و گو:
گفت و گو با حمیدرضا نعیمی/ گپ و گفتي ميان دو فنجان چاي/ نصرالله قادری ……………22
نگاه ویژه: نمایشنامه نویس
نوشتن/ دکتر غالمحسین دولت آبادی ……………32
نماي ِش ديني مشهد در يك مكث/ نمایش های دینی چهاردهه از دیدگاه نمایشنامه نویس/ سعید تشکری ……………33
روایت فراموش شدگان/ رضا گشتاسب ……………37
کهن جامه خویش/ علی رضایی ……………39
مواد الزم برای نمایشنامه نویس شدن/ نینا موریسن / معین محب علیان ……………43
چرا نان نمایشنامه هنوز سر سفرهی ما نیامده است!؟/ لیلی عاج ……………45
نمایشنامه نویسان باید مزایا و منافع آموزش دادن را بدانند/ فین کندی/ سمیه یعقوبی ……………49
نمایشنامه، خالقیت، و جامعه گشودن “برای بازگشت از عدم”/ سونی اودودو/ آبتین جاوید ……………51
ِ اهمیت ناکامی: چرا نمایشنامه نویس باید با عدم استقبال مواجه شود/ استیو واترز/ پگاه صمدزاده ……………58
گفت و گو با دیرده کیناهان / نمایشنامه نویس شدن شبیه چه چیزی است؟/ رکسانا طالبی ……………60
گفتوگو با ابوتراب خسروی / نوشتن حق هرکسی است که بخواهد بنویسد/ مرجان سمندری ……………62
نقد تئاتر:
نقد نمایش”رگ”/ یادآوری حماسه ی بزرگ گروهی کوچک /عبدالرضا فریدزاده ……………67
نقد نمایش “مغازه خودکشی”/شوکران شیرین /دکتر شهرام خرازی ها ……………72
نقد نمایش ” کریملوژی”/ مواجهه خالقانه کارگردان با اشیاء/ هومن نجفیان ……………75
درباره نمایش “النچر پنج”/بارور ساختن باورهای روشنابخش یا پرهیز از خشونت/ رضا آشفته ……………79
یادداشتی بر نمایش”مرغ دریایی من”/ به مناسبت اجرای مرغ دریایی من/ منصور خلج ……………84
نقد نمایش “حال همه ما خوب است”/ حال همه ما خوب است/ داود خیری ……………87
برگی از گذشته/ نقدی بر نمایش شلویک در جنگ جهانی دوم/ هوشنگ حسامی ……………89
معزدیوان فکری، هنرمند موثر در ایجاد تئاتر مدرن ایران/ پیمان شیخی ……………91
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ معرفی جیسون میلر/ حامد صحت ……………100
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های پروفسور احمد كاميابي مسك، دکتر دتا ……………104
یادداشت/ نقشي از مهر…/ دکتر مصطفی مختاباد ……………113
ُ یادداشت/از اینجا تا به بیرجند سه گداره!/ ناصر حبیبیان ……………115
گفتگو با پروفسور احمد كاميابي مسك، دکتر دتا/ در جستجوی دوست!/ مرجان سمندری ……………117
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………129

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
746 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 241

ابتدای سخن /دیالوگ و جدل منطقی در گیتی تئاتر/ نصرالله قادری ……………5
“قلم روشن” در عرصه “دفاع مقدس”! ……………10
گزارشی از برگزاری نه دوره جشنواره تئاتر صاحبدالن/ بزرگ ترین رویداد تئاتر دینی ایران امروز ……………12
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………18
گفت و گو:
گفت و گو با حمیدرضا نعیمی/ گپ و گفتي ميان دو فنجان چاي/ نصرالله قادری ……………20
گفت و گو با کوروش زارعی/ تاثیر فرهنگ و کار هنری…/ نگین کهن ……………27
نگاه ویژه: بازیگری در تئاتر
خارج از نقش: چگونگی فشار روانی نقش روی بازیگران/ لیث تیلور/ آبتین جاوید ……………34
آیا بازیگران با متد بازیگری نابود می شوند؟/ ریچارد برودی/ سمیه یعقوبی ……………36
بداهه پردازی چیست؟ / معین محب علیان ……………38
گفتوگو با محسن حسینی/ لطفا سراب آكادمي بازيگري را به رخ من نكشيد…/ مرجان سمندری ……………39
نقد تئاتر:
نقد نمایش”آب و دیگران”/خوب، منهای یکی دو مورد آسان گیری/ عبدالرضا فریدزاده ……………51
نقد نمایش “خاطرات فیات، تابستان پنجاه و نه”/اصالت در تعریف شخصیت دراماتیک /ندا ثابتی ……………54
نقد نمایش ” شبی که گوزن ها در آتش سوختند” / آتش خاموش/ هومن نجفیان……………57
دربارهٔ نمایش »فرشتهٔ تاریخ«/ بازار هیچفروشان یا تئاتر در عصر بازتولید! / آراز بارسقیان ……………60
یادداشتی بر نمایش “استاد نوروز پینه دوز”/ منصور خلج……………67
برگی از گذشته/ تجربه ای در پیوند زدن دید معاصر به تعزیه/ همایون علی آبادی……………69
تفکری قهرمان کمدی ایران که به پرده ی سوم نرسید/ پیمان شیخی……………71
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ آدام میسکیهویچ / منصور خلج……………74
ادبیات مقاومت و جهان داستان دراماتیک/ نصراهلل قادری ……………76
گفت و گو با هارولد پینتر/ از خودم نمی گویم…/ الورنس بنکی/ حسن شمس……………84
نکوداشت
کارنامک……………94
یادداشت/ برای او که هنوز معلم است…/ دکتر یداهلل آقاعباسی……………102
ایبسن به قلم بهزاد قادری/ سمانه فرهادی……………104
گفت و گو با دکتر بهزاد قادری/ بخشی از اطلس دنیای من…/ مرجان سمندری ……………110
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………119

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
1,008 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 240

ابتدای سخن/ هرمنوتیک معنوی و ادراک ذات تئاتر/ نصرالله قادری ……………5
نیم نگاه ……………10
گفت و گو:
گفت و گو با دکتر سهیلا نجم / معلمی میراث خانوادگی ام بود…/ رضا آشفته……………12
نگاه ویژه:
نمایش در پژوهش/ چگونه از نمایش برای اهداف پژوهشی استفاده می کنند؟/ نوشته اونیکا هنری آبتین جاوید……………20
چرا پرفرمنس به عنوان پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؟/ ویلیام وی لوییز ، نیکی تولک/سمیه یعقوبی……………28
بررسی و شناخت محورهای انطباق در مطالعه تطبیقی/با نظر به پژوهش در حوزه طراحی صحنه/ مصطفا مرادیان……………31
گفتوگو با صادق رشیدی/ پژوهشگر باید صاحب فکر و ایده باشد/ مرجان سمندری……………33
نقد تئاتر:
نقد نمایش”مضحکه باد سوار”/ تلفیق، ترکیب، ابداع/ عبدالرضا فریدزاده……………43
نقد نمایش “جنایات و مکافات”/ در مسلخ وجدان/دکتر شهرام خرازی ها……………46
نقد نمایش ” فرشته تاریخ” / ایجاد وقفه دریک نمایش دراماتیک/ هومن نجفیان……………49
نقد نمایش “بانوی آوازخوان”/عشق و نفرتی ویرانگر یا ندانستگی های وارد بر انسان/ رضا آشفته ……………52
یادداشتی بر بانوی آوازه خوان/ منصور خلج ……………57
هیاهو بسیار برای هیچ/ یک مورد عجیب/ دکتر غالمحسین دولتآبادی……………58
برگی از گذشته/ اجرایی خوب، چرا با اثری کهنه؟/ همایون علی آبادی……………60
اسماعیل مهرتاش، پایه گذار نخستین دانشکده ی غیردولتی تئاتر ایران/ پیمان شیخی……………62
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ اونوره دو بالزاک/ منصور خلج……………65
َ تئاتر سنتی هند/ کَتک و بهاراتاناتیام/ آبتین جاوید……………67
تئاتر روایت داستان نیست/ هولگر سایم/ یاسمن طالبی……………73
وضعیت مبتالبه و چشم انداز آرمانی تئاتر خصوصی در ایران/ آرزو برادران ابراهیمی……………77
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های هنری دکتر یعقوب آژند……………85
گفت و گو با دکتر یعقوب آژند / خودنمایی و جلوه فروشی در پژوهش معنا ندارد…/ مرجان سمندری……………89
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………94

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
854 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 239

ابتدای سخن/تئاتر و تعقل سقراطی در هم نشینی دیونیزوسی!/ نصرالله قادری ……………5
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………9
گفت و گو:
پری زادی در باغ عرفان!/ نصرالله قادری ……………11
پری صابری، پیشگام و نوآور ……………13
گفت و گو با بانو پری صابری/ تئاتر را روی پیشانی من نوشته اند/ مرجان سمندری ……………15
نگاه ویژه: شیوه های نوین اجرایی
ُ ُ دماکوآ/ آبتین جاوید ……………22
آیا تئاتر تحت تاثیر رسانه ای جدید است؟/ داگمار پ
ِ بدن همچون رسانه، در مقایسه ی نظریه و فناوری در تئاتر/ دوروتا سایج ُ فسکا و دوروتا سسنووسکا/ پگاه صمدزاده ……………27
هنر پست مدرن و اجرا/ سیمون شپرد و مایک والیس/ مهرنوش نصوری ……………32
تئاتر در عصر دیجیتال: فصل مالقات تکنولوژی و هنر/ ماریا تاجتاکووا/ آبتین جاوید ……………40
پشت پرده تئاتر؛ چگونه رسانه های دیجیتال موجب تغییر شکل تئاتر می شوند؟/ کاریج تامپسون و تد بونیفیس/ سمیه یعقوبی ……………46
گفتوگو با دکتر محمودرضا رحیمی/نبود فلسفه در تئاتر/ مرجان سمندری ……………62
گفت و گو با علی شمس/ تکنولوژی و تئاتر/ نگین کهن ……………70
نقد تئاتر:
نقد نمایش»نان«/کم آوردن اندیشه در برابر فرم/ عبدالرضا فریدزاده ……………75
نقد نمایش » به وقت پازولینی«/ بوسه های شیرین شالق /دکتر شهرام خرازی ها ……………80
نقد نمایش» کمیته نان«/ تراژدی وارد بر زبان یا زمانی برای آشتی / رضا آشفته ……………83
نقد نمایش » چشم به راه میرغضب «/ چشم به راه گودو/ هومن نجفیان ……………87
نقد نمایش »ماربازی«/ آسیب شناسی یک رابطه/ سعید محبی ……………91
برگی از گذشته/ درباره نقاط قوت و ضعف نمایش »آی با کاله، آی بی کاله«/ نجف دریابندری ……………93
رفیع حالتی، هنرمندی دانشمند و محترم در نزد دوست و دشمن بود/ پیمان شیخی ……………96
مقاله
معرفی یک نمایشنامه نویس/ آرتور کوپیت/ منصور خلج ……………102
تئاتر سنتی هند/ ادیسی/ آبتین جاوید ……………104
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های هنری بانو افسر اسدی ……………110
یادداشت/ بانوی هنرمند ……………111
گفت و گو با بانو افسر اسدی/ همه چیز کمکم رنگ باخت/ مرجان سمندری ……………112
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
960 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 238

ابتدای سخن/»قوی سیاه« و تئاتر مظلوم!/ نصرالله قادری ……………4
در فراق یار ……………8
یادداشت ها ……………9
نگاهی به نمایش »جهان انزوا«/ سرگردانی بشر در یافتن پاسخ/ قاسم غریفی ……………12
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………14
مروری بر بیست دوره برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان/ پله پله تا اوج… ……………16
میز گرد تئاتر خیابانی با تمرکز بر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان /توقع مردم از نمایش خیابانی باال رفته است! ……………28
گفت و گو:
یادکرد زنده یاد استاد حمید سمندریان/ این لحظه مرگ را نمی خواهم/ نصراهلل قادری ……………40
گفت و گو با بهزاد آقاجمالی/ فردیت عنصر گمشده در پژوهش/ مرجان سمندری ……………45
نگاه ویژه: ترجمه
ترجمه، كوششي است براي پذيرش دي ِ گري/ احمد کامیابی مسک، دکتر دتا ……………50
ترجمه آثار نمایشی/ منصور خلج ……………55
از رنجی که میبردم/ آراز بارسقیان ……………58
ادبیات نمایشی ایران؛ ترجمه نمایشنامه و تئاتر ایران/ مهدی نصیری ……………60
انزوای مترجم تئاتر/ ویلیام گرگوری/ آبتین جاوید ……………71
گفتوگو با شهرام زرگر/ زبان یک عنصر پویاست/ مرجان سمندری ……………76
نقد تئاتر:
نقد نمایش»تراس«/ سقوطی که سقوط است، و نجاتی که نجات نیست!/عبدالرضا فریدزاده ……………84
نقد نمایش »جریان مبهم یک خانه ویالیی« /متافیزیکواسکیزوگرافی!؟/ دکتر شهرام خرازی ها ……………87
نقد نمایش»اکلیل« / شلیک ناگهانی موذیانه یا هجوم موریانه ها/ رضا آشفته ……………90
نقد نمایش» مردی درآینه« / مردی درآینه پارودی/ هومن نجفیان ……………93
نقد نمایش»پروانه الجزایری«/ زندگی اصال شبیه تئاتر نیست/ جواد متین ……………95
برگی از گذشته/ در موقعیت تئاتر و سینما/ بهرام بیضایی ……………97
هوشنگ سارنگ، نابغه ی بازیگری که طعمه ی بی تفاوتی شد/ پیمان شیخی ……………100
مقاله
فنون پرورش نمایشگر/ دکتر یداهلل آقاعباسی …………..105
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های هنری استاد مهدی ثانی/ مهدي ثاني پدر تئاتر كرمان/پرستو يزدان پناه كرماني ……………120
یادداشت/ شناخت، چشمه جوشان خالقیت است/مهدی ثانی ……………123
یادداشت/ بعد از سال ها آشنایی…/علی کهن ……………126
گفت و گو با استاد مهدی ثانی/ تابلویی شگفت از رنج ها و شادی ها…/ مرجان سمندری ……………1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
984 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 237

یادداشت مدیر مسئول / تئاتر، میراث شکوهمند انسانی / شهرام کرمی……………۳
ابتدای سخن/ ضرورت ادراک معصومیت ذات تئاتر!/ نصرالله قادری……………4
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………7
گزارش نشست های آسیب شناسی جشنواره تئاتر فجر/ درجهت ارتقای تئاتر……………10
گفت و گو:
گفت و گو با علیرضا کوشک جاللی/ دردها و عشق ها…/مرجان سمندری ……………17
گفت و گو با بهناز نازی/ تغییر کار سختی است…/ مرجان سمندری……………22
نگاه ویژه: دراماتورژی
َن هیسفیلد/ فاطمه صمدزاده……………26
دراماتورژی بدون دراماتورژ/آدری
ِ بهانـه هایـی بـرای یـک دراماتـورژی نوظهـور/ بازفهـم الگوهـای مولـف بـودن در اجراهـای متن-محـور/ فیلیپـو رومانِلـو/
فاطمه صمــدزاده……………29
روح پرسشگرانه، دراماتورژی/ کاتلین ترنسی / سمیه یعقوبی……………35
گفتوگو با پرفسور احمد کامیابی مسک/ دراماتورژ، ادیبی در کنار کارگردان!/ مرجان سمندری……………42
گفت و گو با دکتر غالمحسین دولت آبادی/ دراماتورژ مغز متفکر تئاتر است!/ مرجان سمندری……………47
نقد تئاتر:
نقد نمایش» داستان های پزشک محبوب من«/ حکایت از خود گذشتن/ عبدالرضا فریدزاده……………54
نقد نمایش » قاسم آباد« / سمفونی ناکوک مردگان/ دکتر شهرام خرازی ها……………57
نقد نمایش»راز نقل آخر«/ رازهای نمایش ایرانی/ هومن نجفیان……………60
نقد نمایش »بیوه سیاه، بیوه سفید« خسته از جفای زمانه/ سعید محبی……………62
نقد نمایش فیزیکال »استتار«/ کشته شدن یا مردن برای کدامین تفکر؟!/ سولماز غالمی……………64
مقاله
اقتباس در تئاتر کودک/ منصور خلج……………67
چه موقع نمایشنامه درام نیست؟ /دیوید بارنت/نیوشا ستاری……………70
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های امیرخانی……………80
یادداشت/ انتظار میان دو خط موازی!/ نصراهلل قادری……………81
یادداشت/ مردی از قبیله پراحساس ترین و عاشق ترین ها/ امیررضا وزیری……………83
گفت و گو باهنرمند فرهیخته محمدرضا امیرخانی!/ زندگی جاریست…/ مرجان سمندری……………84
کتابگذاری : تازه های انتشارات……………90

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
856 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 236

ابتدای سخن/ تئاتر متعهد در مواجهه با جهل/ نصرالله قادری……………۳
پیام روز جهانی تئاتر به قلم کارلوس سلدران/ تئاتر خود یک کشور است شیرین میرزانژاد……………7
پیام استاد محمدعلی کشاورز به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی/ هنر تئاتر نسیم روح بخش بهاری است……………9
در فراق یاران/ پرواز بی بازگشت استاد جمشید مشایخی……………10
آخرین بازمانده خانواده خیمه شب بازان درگذشت……………17
مرگ در غربت……………18
گر به همه عمر خویش با تو بر آرم دمی ……………20
خندید که مثل همیم…………..22
نیم نگاه / محبوبه صادقی……………23
انتشارات نمایش در سـی و دومـین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران……………25
گفت و گو:
گفت و گو با بهروز غریب پور/ زبان موزون و شاعرانه اثر/ مرجان سمندری……………27
گفت و گو با سعید تشکری/جایی برای نفس کشیدن نداریم/ نگین کهن……………32
نگاه ویژه: تئاتر متعهد
تشخیص هنر اجتماعی متعهد/ وید سیمونیتی/ سمیه یعقوبی……………41
تئاتر متعهد و توزیع اختالف نظر/ جورج فارنیر/ آبتین جاوید……………45
برتولت برشت و تئاتر متعهد سیاسی/ عبدالرضا فریدزاده……………53
گفتوگو با دکتر مسعود دلخواه/ همه چیز سیاسی شده است/ مرجان سمندری……………64
نقد تئاتر:
نقد نمایش» لک لک های حقیقی«/ مقاومت در برابر قواعد فرموله/ عبدالرضا فریدزاده……………68
نقد نمایش »غالمرضا لبخندی«/ گریه که اشک نداشته باشه خیلی پیرت میکنه/ دکتر شهرام خرازی ها……………71
نقد نمایش»بی صدایی« /رودررویی مردگان و زندگان یا کمای روشنگر / رضا آشفته……………74
نقد نمایش»گجرخان«/ دسیسه چین تبه کار/ هومن نجفیان……………77
یادداشتی به بهانه اجرای نمایش مالقات به کارگردانی پارسا پیروزفر/ دو مالقات/ منصور خلج……………80
نقد نمایش »سه مرد در برف«/ میلیونر و گدا/ سولماز غالمی……………83
برگی از گذشته/ درباره روزنه آبی/ بهرام بیضایی……………86
مقاله
جریان شناسی هویت در تئاتر آمریکای التین/ رحمان هشیاری……………88
حقیقت تئاتر در قرن 21 /حسن دالور……………92
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های دکتر یدالله آقاعباسی……………98
یادداشت/ یدالله آقا عباسی را می ستانیم که ستودنی ست !/ داریوش مودبیان……………103
یادداشت/ ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان/ نصرالله قادری……………104
گفت و گو با دکتر یدالله آقاعباسی/ ققنوسی که خودش را به آتش می کشد!/ مرجان سمندری……………107
کتابگذاری ……………114

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
813 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره های 234 – 235

ابتدای سخن/تئاتر، آی تئاتر، کی ز ره میرسد رستخیز؟ / نصرالله قادری ……………۳
عیدانه ……………9
در فراق یاران / تاب تو را که برگرفت… ……………23
نیم نگاه / خواهان تحرک و پویایی / محبوبه صادقی ……………31
گفت و گو:
گفتوگو با آندرانیک خچومیان / من عاشق تئاتر هستم… / نگین کهن ……………33
گفتوگو با جواد انصافی / تالشهایی که به سرانجام رسید… / مرجان سمندری ……………38
گفتوگو با مرشد محسن میرزاعلی / نقالی ابزاری برای رشد و بالندگی / فروغ آبساالن ……………45
نگاه ویژه: تئاتر و فلسفه
فلسفه و تئاتر: دروغهای در گنجه افلاطون / پل مونگان / سمیه یعقوبی ……………52
تئاتر و فلسفه / تام استرن / معین محبعلیان ……………55
نیچه، ماسک و مسئله بازیگر / تام استرن / فاطمه صمدزاده ……………59
تئاتر: فلسفه، تئوری و نقد ادبی / نوئل کرول و سالی بانز / مریم رها ……………68
مروری بر کتاب درام ایدههای مارتین پوکنر: محرکهای افالطونی در تئاتر و فلسفه / مارکس وسندورف / مریم رها ……………73
مصاحبه ای با پروفسور مارتین پوکنر / تئاتر، فلسفه، ادبیات: زمینه ای برای کشمکش / اِیلم اِژدر / یاسمن طالبی ……………76
گفتوگو با دکتر یدالله آقاعباسی / فقر فلسفه افتخاری ندارد / مرجان سمندری ……………79
نقد تئاتر:
ِ نقد نمایش »پابرهنه، لخت، قلبی در مشت« / روایت ِ یک تن، روایت بسیارها / عبدالرضا فریدزاده ……………83
نقد نمایش »تابستان« / سونامی سکوت / دکتر شهرام خرازیها ……………86
نقد نمایش »موی سیاه خرس زخمی« / شبیه هملت یا اثری آخرالزمانی / رضا آشفته ……………92
نقد نمایش »هفت خواب« / تصویری نو اززن پوش درنمایش ایرانی / هومن نجفیان ……………95
نقد نمایش »سلول« / دور همی دالتونها / سعید محبی ……………97
نقد و بررسی مجموعه نمایشنامه »از یک تا ده دقیقه نمایش« / کوتاه و گویا… / عبدالرضا فریدزاده ……………99
معرفی نمایشنامهنویس / استفان کارام / فاطمه خسروی ……………102
معرفی نمایشنامهنویس / لین ناتیج / فاطمه خسروی ……………103
برگی از گذشته / »از پشت شیشه های« غمانگیز / بهرام بیضایی ……………104
مقاله:
تئاتر ایران بعد از انقلاب اسلامی / دکتر مهرداد رایانی مخصوص ……………105
مطالعه ی نقش ماهنامه ی نمایش در شکلگیری رویکرد انتقادی در تئاتر ایران )1394 تا 1397ش.( / غالمحسین دولت آبادی ……………120
بررسی تطبیقی نمایشنامه ی اژدهاک، نوشته ی بیضایی و پرومته در بند، اثر اِشیل، براساس ریختارهای نمایشی / الدن شیرمرد ……………138
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیتهای مهندس فریدون علیاری ……………143
ّ یادداشت / استادی متشخ َ ص، با منشی واال / عبدالرضا فریدزاده ……………145
گفتوگو با مهندس فریدون علیاری / دوست داشتیم تئاتر کار کنیم / مرجان سمندری ……………147
مروری کوتاه بر فعالیتهای استاد منصور خلج ……………156
یادداشتی کوتاه… / سخنی درباب جایگاه تئاتر کودک… ……………157
یادداشت / مرحبا بر این دل… / عزتاهلل مهرآوران ……………158
از استاد خلج بگویم… / المیراپارسا ……………158
گفتوگو با استاد منصور خلج / در فقر منبع به سر مي برديم / مرجان سمندری ……………159
کتابگذاری: تازه های انتشارات نمایش ……………167

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
691 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 233

ابتدای سخن/ ابتدای سخن/چهار دهه حیات اجتماعی تئاتر/ مهدی نصیری ……………۳
نیم نگاه / محبوبه صادقی …………..4
گفت و گو:
گفت و گو با پیمان زند/ این روزها فرصتی برای حرف زدن نداریم…/ جواد متین …………… 6
نگاه ویژه: روایت در ادبیات دراماتیک
ِ به سوی روایت شناسی نمایشی؟/ کارل فان هائِزبروش/ یاسمن طالبی …………… 10
تئاتر داستان گویی نمی کند/هولگر سیم/ آی سان نوروزی …………… 14
َ ِبج / یاسمن طالبی …………… 18
ِ روایتگری در حین اقتباس، اقتباس در حین روایتگری/ نوشته ی فرانسس ب
گفتوگو با دکتر مهرداد رایانی/ واژه “روایت” در ادبیات دراماتیک، جعلی است!/ مرجان سمندری …………… 25
نقد تئاتر:
نقد نمایش”کالبد شکافی”/ تمرکز بر موضوعی متفاوت و ضرورتمند /عبدالرضا فریدزاده…………… 31
نقد نمایش “کافکا با من حرف بزن”/ نوسفراتو در کرانه!/ دکتر شهرام خرازی ها…………… 34
نقد نمایش” تبرئه”/ آش نخورده و دهان سوخته/ رضا آشفته…………… 39
نقد نمایش “کمدی الهی”/ لال بازی های ابراهیم پشت کوهی/ هومن نجفیان…………… 44
نقد نمایش”هتل کاتوزیان”/ ماندن در وضعیت قبل/ سعید محبی…………… 46
معرفی نمایشنامه نویس/ فرانک دنیل گیلروی/ فاطمه خسروی…………… 48
برگی از گذشته/ درباره مترسک ها در شب و عروسک ها/ اکبررادی…………… 49
مقاله:
گزارش یک تعزیه/ تک نگاری درباره تعزیه سیار ضیابر/ مرتضی غفاری…………… 54
تئاتر اوراسیایی/ یوجینیو باربا/ دکتر یدالله آقاعباسی…………… 58
نکوداشت
مروری کوتاه بر فعالیت های داور برقی نمینی…………… 63
یادداشت/ مردی که همواره می دود و تنهاست/ نصرالله قادری…………… 64
گفت و گو با داور برقی نمینی/ هنرمند در تمام عمر هنرمند است…/ مرجان سمندری…………… 66
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… 72

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
921 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 232

ابتدای سخن/گیتی تئاتر و جهان عشق و حقیقت!/ نصرالله قادری ……………۳
در فراق یار/ مردی سرشار از شوق زندگی ……………۷
گرامی داشت سالروز تولد دکتر علی رفیعی ……………14
نیم نگاه / جریانی مسکوت ماند…/ محبوبه صادقی …………..16
گزارش تجلیل از شهید هنرمند »حسین قشقائی«/جلوه جمال… …………..18
گزارش برگزاری کارگاه نمایش های آیینی بین شرق و غرب/ نمایش ایرانی و تعزیه در دانشگاه بوردو فرانسه…………..21
گفت و گو:
گفت و گو با نوید جعفری/ همواره سلیقه حاکم بر اصول است/ نگین کهن …………… 23
نگاه ویژه: میزانسن
َنجینی/ یاسمن طالبی …………… 29
“دراماتورژی و میزانسن”/ رابطه ی دراماتورژی و میزانسن در فرآیند تولید/ کاتالین تر
میزانسن؛ زمینه حافظه بکت/ میشا توچین/ سمیه یعقوبی …………… 37
رهیافتهای میزانسن به طرح دراماتیک صحنه تئاتر/ مصطفی مرادیان …………… 40
هوای تازه: سخن آخر کارگردان/ یان سئونگ لی/ سمیه یعقوبی …………… 42
گفتوگو با دکتر یدالله آقاعباسی/ کشف تصویر کنش نمایشی/ مرجان سمندری …………… 45
نقد تئاتر:
نقد نمایش” مردی به نام دایک ” ِ / مغفول وانهادن نکات و ظرائف/عبدالرضا فریدزاده …………… 48
نقد نمایش”اوبو”/مردی که می خواست سلطان باشد/ دکتر شهرام خرازی ها …………… 52
نقد نمايش “خانه برناردا آلبا”/ هشت سال سوگواری یا مرگ تدریجی زیر دیوارهای بلند/ رضا آشفته…………… 55
نقد نمایش “خنکای ختم خاطره”/ پروپاگاندای که مؤثر واقع میشود/ هومن نجفیان …………… 61
نقد نمایش “قحط الرجال”/پته دوزی تئاتری/سعید محبی …………… 63
معرفی نمایشنامه نویس/ دوشان کواچویچ/ فاطمه خسروی …………… 65
برگی از گذشته/ نمایش افرا به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی/ دکتر فرهاد مهندس پور …………… 66
یادداشت/ نمایش ویژه کودکان؛ نمایش ویژه نوجوانان/ پروین بشیری گودرزی …………… 70
نکوداشت )به کوشش ابراهیم گله دارزاده(
مروری کوتاه بر فعالیت های استاد جلال ستاری …………… 73
کاش ما جلال الدین باشیم، چون شما شمس هستید/ ابراهیم گله دار زاده …………… 75
“جلال” ما “جمال” تفکر و اندیشه است/ نصرالله قادری…………… 77
جاودانگی اسطوره ها/ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق…………… 79
کارکرد اسطوره در ادبیات و هنر/ فروغ اوالد…………… 81
از جمال جلال/ دکتر ارمغان بهداروند…………… 85
کنکاش الگویی برا ی شناخت تئاتر/ محمد حسین ناصربخت…………… 87
گفتگو با دکتر ناصر فکوهی/ زندگی پرحاصل و شرافتمندانه/ ابراهیم گله دارزاده…………… 90
گفت و گو با دکتر فرهاد مهندس پور/ دکتر ستاری شگفت انگیز است/ ابراهیم گله دارزاده…………… 95
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… 101

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
702 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 231

ابتدای سخن/با تئاتر مهربان باشیم!/ نصرالله قادری ……………۳
نیم نگاه / از حواس تا خلق/ محبوبه صادقی ……………۷
گزارش رونمایی فصلنامه تخصصی تئاتر/ فصلنامه نمایش شناخت رونمایی شد/ هومن نجفیان …………..10
گفت و گو:
گفت و گو با رضا صابری/ تماشاگر امروز تشنه کشف و دانستن است/ نوید جعفری …………… 12
نگاه ویژه: 1 .صد سالگی تئاتر کودک و نوجوان در ایران
2 .انقالب مشروطه، کمدی و مولیر
تئاتر کودک و نوجوان ایران، نهال صدساله/ حسین فدایی حسین …………… 16
بنیانهای تئاتر کودک و نوجوان در ایران/ دکتر یدالله وفاداری و حسین فدایی حسین …………… 17
نگاهی تحلیلی به نخستین نمایشنامۀ َ چاپ شده در تاریخ ادبیات نوین نمایشی کودکان ایران: نمایشنامۀ خانم خ ِ زوک یا خود انتخاب رفیق، نوشته
و تصویرگری جبار عسکرزاده )باغچه بان(/ مسعود میرعالیی …………… 29
تئاتر در آموزش و پرورش ایران/ منوچهر اکبرلو …………… 37
نمایش خالق حق همه است/ دکتر یدالله آقاعباسی …………… 44
تحلیل دو اثر از آثار زنده یاد جبار باغچه بان )خانم خزوک و بابابرفی(/ علی خوشگفتار، حبیبه عبدالهی مشکنلو …………… 47
میزگرد صدسالگلي تئاتر كودك و نوجوان/ تئاتر کودک ایران بالغ می شود! …………… 53
تأثیر نمایش کمدی غربی بر شکل دهی و گسترش زمینه های فکری انقالب مشروطه/ دکتر غالمحسین دولت آبادی/ حسنعلی پورمند/ رضا افهمی/
فاطمه جاناحمدی …………… 62
صورت خندان از تئاتر فرنگستان/ مایل بکتاش …………… 69
گفتوگو با دکتر یحیی آذرنوش/ جهان امروز ما حقیقت زندگی را از بین برده!/ نصرالله قادری و غالمحسین دولتآبادی …………… 78
نقد تئاتر:
نقد نمایش” لیرشاه “/ فضیلت های نصفه، شقاوت های کامل/عبدالرضا فریدزاده …………… 86
نقد نمایش”کلفت ها”/ زنانی که با گرگ ها می دوند!/ دکتر شهرام خرازی ها …………… 90
نقد نمايش ” سیزده”/ خودروی پالک سیزده/ امید طاهری …………… 93
نقد نمایش “سندرم استکهلم”/ فضا فضاي جنگ است/ استاد امین فقیري …………… 95
نقد نمایش “میسیسیپی نشسته میمیرد”/ادای دین تئاتر به سینما یا هجویهای بر سینما/ دکتر فرزاد کریمی …………… 97
معرفی نمایشنامه نویس/ جان دیوید لوگان/ فاطمه خسروی …………… 99
برگی از گذشته/ ابراهیم مکی …………… 100
نکوداشت
یادداشت/ مجید جعفری را کمی بیشتر بشناسیم../ سید یونس آبساالن …………… 102
گفت و گو با مجید جعفری/ کار ما بازنشستگی ندارد!/ مرجان سمندری …………… 104
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… 110

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
756 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 230

ابتدای سخن/سوفیای تئاتر بی مرگ است!/ نصرالله قادری ……………۳
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………۷
گفت و گو:
گفت و گو با مصطفی کوشکی/ به نگاهمان وسعت دهيم…/ مرجان سمندری …………… ۹
نگاه ویژه: تئاتر و تماشاگر
بیگانه ها در کشور خودشان/ آندرا تومپا/ سمیه یعقوبی …………… ۱۷
افعال ویژه تماشاگران: دراماتورژی حضور تماشاگر در تئاتر معاصر/ پیتر ام بونیش / مریم منظمی اسالمی …………… ۲۰
حوزه عمومی واجرای پرفورمنس معاصر/ کریستوفر بلم/ سمیه یعقوبی …………… ۲۴
ِنشام / فاطمه صمدزاده …………… ۲۹
ِ تماشاگری پست دراماتیک: مشارکت و دیگر هیچ / راشل ف
زنان، تماشاگران تئاتر دوره رنسانس/ نرگس روشن …………… ۳۵
گفت و گو با هادی مرزبان/ سخن شناس نیستی جان من سخن اینجاست!/ مرجان سمندری …………… ۴۱
نقد تئاتر:
نقد نمایش” گوریل ” ّ / پویش ذهنی منظم کارگردانی جوان/ عبدالرضا فریدزاده …………… ۴۶
نقد نمایش”دلفین ها”/ خفته در آغوش گرم مرگ/ دکتر شهرام خرازی ها …………… ۵۰
نقد نمايش ” نامبرده”/ خودنگاري يك شكست يا مغلطه بازي در فروپاشي/ رضا آشفته …………… ۵۲
نقد نمایش “مزامزا”/ کسب و کار آقای س.ه/ سعید محبی …………… ۵۹
نقد نمایش “آبی ، سیاه ، فرزند اسب”/ نمایشی به غایت معناگرا…/ منصور ناصری …………… ۶۱
پرونده یک نمایش )رسول(:
گفت و گو با حمیدرضا نعیمی/ همواره از تماشاگران نمایش هایم ترسیده ام! …………… ۶۲
گفت و گو با سعید اسماعیلی/ اینجا سکوت مساوی با مرگ کار است! …………… ۶۵
نقد نمایش “رسول”/ نمایشی به لهجهی آیینی/ عبدالرضا فریدزاده …………… ۷۰
مقاله آزاد:
دیدار در آن سوی مزرها/ فاطمه خسروی …………… ۷۴
بی هویتی، ضیافت یا مرثیه ای برای زوال!/ سارا عابدی …………… ۷۵
راهروهای تاریک تئاتر خصوصی/ مصطفا مرادیان …………… ۷۸
مفهوم پرسوناژ در حکایت های هزار و یک شب، با تکیه بر حکایت مکر و نیرنگ زنان یا داستان شاه و پسر و کنیز و هفت وزیر/ الدن شیرمرد …………… ۸۰
نکوداشت
مروری بر فعالیت های مرشد ابوالحسن ميرزاعلي …………… ۸۶
یادداشت/ پدران را بیش از پیش بخوانیم…/ محسن میرزاعلی …………… ۸۷
گفت و گو با مرشد ابوالحسن ميرزاعلي/ دیگر نمی توانم تعزیه بخوانم!مرجان سمندری …………… ۸۸
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… ۹

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
898 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 229

ابتدای سخن/خردورزی، خردستیزی و جهان تئاترما!/ نصرالله قادری ……………۳
نیم نگاه / محبوبه صادقی ……………۷
گفت و گو:
گفت و گو با آناهیتا غنی زاده/ باید به مخاطب احترام گذاشت/ نگین کهن …………… ۹
گفت و گو با رضا بهرامی/ تئاتر را از دل تئاتر ياد گرفته ام…/ فروغ آبسالان …………… ۱۶
نگاه ویژه: تئاتر در دوران رکود اقتصادی
مراحل انتقادی/ ساواش پاتسالیداس/ سمیه یعقوبی …………… ۲۳
دلایلی برای خوشحال بودن )انگلستان(/یان هربرت/ فاطمه خسروی …………… ۲۴
کمدی به پایان رسید: تضعیف تئاتر مستقل مجارستان/ تاماس جسای/ سمیه یعقوبی …………… ۲۶
در اسکاتلند: پیروزی مقابل ایدئولوژی “صنایع خالق” )اسکاتلند(/ مارک براون/ فاطمه خسروی …………… ۳۰
ِ ِریر/ افاطمه صمد زاده …………… ۳۴
تئاتر و بحران در آرژانتین: خشم و هیاهو)آرژانتین(/حلیما طاهان ف
گفت و گو با مهرداد رایانی مخصوص/ مشروعیت را از صنف بخواهیم/ مرجان سمندری …………… ۳۷
نقد تئاتر:
نقد نمایش”عند از مطالبه” عبدالرضا فریدزاده/ بازشناسی اضمحالل اخلاقی …………… ۴۵
نقد نمایش “آوانتاژ” / داستان یک شهر/ مهدی نصیری …………… ۴۸
نقد نمایش” از خط زرد فاصله بگیرید”/ ریکاوری در سیاهچال مترو!/ دکتر شهرام خرازی ها …………… ۵۰
نقد نمايش “بي تابستان”/ شیرینی دوست داشتن یا نقدی بر بی اعتمادی آدمها/ رضا آشفته …………… ۵۲
نقد نمایش “مسجدسلیمان”/ تاریخ نمادین سرزمین ما…/ آرش آذرپناه …………… ۵۸
نقد کتاب:
سخنی چند دربارهی فهرست واتیکان و ترجمهی حاضر/ امیرکاووس بالازاده …………… ۵۹
مقاله آزاد:
تئاثیر ادبیات مکتوب کودک و نوجوان بر تئاتر تعلیمی/ احمد بیگلریان …………… ۶۱
مولتی مدیا فضایی برای تعامل انسان و تکنولوژی در تئاتر پست مدرن/ غلامحسن شمس …………… ۶۶
ظهور موج جدید نمایشنامه نویسان سیاسی/ لیدیا آدتانجی/ شیرین میرزا نژاد …………… ۷۲
نکوداشت
مروری بر فعالیت های الله قلی نظری …………… ۷۷
یادداشت/ اینجا چراغی روشن است/ یدالله وفاداری …………… ۷۹
گفت و گو با الله قلی نظری/ باز هم به تئاتر فکر می کنم…/ مرجان سمندری …………… ۸۲
کتابگذاری : تازه های انتشارات …………… ۸

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
892 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 228

ابتدای سخن ِ / ادبیات ُ متعهد و مخاطرات آن/ دکتر غلامحسین دولت آبادی ……………۳
در فراق یار:
معلمی مهربان… ……………6
آرام باشی غمگین ترین معلم تئاتر…/ مهدی نصیری ……………۷
گفتوگو با پرويز تأییدي/ ايران تئاتر ندارد چيزي به نام تئاتر دارد / مرجان سمندری ……………۷
آخرین بازمانده… ……………10
به ياد استاد عطاء الله صفر پور/عليرضا درويش نژاد ……………11
مادر تئاتر شیراز هم رفت… ……………13
نیم نگاه / محبوبه صادقی …………… 14
گفت و گو:
گفت و گو با دکتر محمود کریمی حکاک/ من بسیار دوست دارم که برگردم/ دکتر حسین فرخی …………… 16
گفت و گو با کیانوش احمد/ حالم با تئاتر خوب است/ نگین کهن …………… 25
نگاه ویژه: تئاتر آفریقا
نیجریه- چالش نمایشنامه نویس زن / اُ ِ نیکا ایوچوکوئو/ فاطمه خسروی …………… 29
نیجریه- بازنگری زبان در دو نمایشنامه ی سویینکا/ دلی لیویوال / مرجان تندرو …………… 37
توسعه تئاتر در مالاوی؛ یک تاریخ مدرن/ زیندابا چیسا/ سمیه یعقوبی…………… 44
تئاتر آفریقایی در مفهوم جهانی / دون روبین/ سمیه یعقوبی …………… 48
ریشه های گفتار و آیین تئاتر آفریقایی در دوره ی پیش از استعماری / عثمان دایاخیت و هانسل اِندامب آیو/ فاطمه خسروی…………… 50
نقد تئاتر:
نقد نمایش”این قصه را آهسته بخوان”/فراتر از اقتباس/ عبدالرضا فریدزاده …………… 54
نقد نمایش” زهره ماری”/ دشنام به جمعیت/ همایون علی آبادی …………… 59
نقد نمایش “دده خانم”/ زن نیک آن بود که پارسا بود/ شوکا حسینی …………… 61
یادداشتی بر نمایش “ضیافت شبانه برای شبنم”/ در عمارت نوفل لو شاتو ضیافتی برپاست/ ناصربزرگمهر …………… 63
مقاله آزاد:
جهنم تیره و تار است/جمشید ملک پور/ فاطمه صمدزاده …………… 65
اشاره ای به تئاتر در آسیای جنوب شرقی/ داود دانشور …………… 70
نکوداشت
مروری بر فعالیت های حسین مسافر آستانه …………… 75
یادداشت/ مرد دیگری نشسته پشت این نگاه شاد!/ نصرالله قادری …………… 77
گفت و گو با حسین مسافر آستانه/ تاوان عاشقی/ مرجان سمندری …………… 80
کتابگذاری : تازه های انتشارات/ سمت …………… 92

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
689 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 227

ابتدای سخن/ شگردهای تبلیغات تئاتر و رعایت اخلاق/ مهدی نصیری ……………۳
فراق یار/ عزت انتظامی: یک شمایل ……………4
نیم نگاه / محبوبه صادقی …………… 10
گزارشی از سومین جشنواره خصوصی تئاتر عنوان ِ / جشنواره خصوصی تئاتر عنوان، جشن صلح و زندگی است/ توحید سیف …………… 12
گفت و گو:
گفت و گو با مریم میرحسینی/ نمایش خالق، نمایشی سازنده…/ نگین کهن …………… 16
گفت و گو با مهيار هزارجريبي/ مي خواهم تئاتر كار كنم…/ فروغ آبسالان …………… 19
نگاه ویژه: صدا در تئاتر
ِ صدا در حرکت / بیل تی.جونز هدف ِ جان کیج را تغییر می دهد/ آریل نِ ِرسون/ فاطمه صمدزاده …………… 25
اجرای سیاستهای صدا: تجهیز عاطفی و عینیت گرایی انرژی صوتی بدن انسان/ لمبروس پیگونیس/مرجان تندرو …………… ۳۰
صدای فراگیر سکوت مخدری نارک در اجراهای منطقه مرزی ایالات متحده امریکا و مکزیک/ مارسی راک مک اون / سمیه یعقوبی…………… ۳۳
گفت و گو
گفت و گو با داود دانشور/ بازیگر ناقل افكار نويسنده و ايده كارگردان/ مرجان سمندری …………… ۳۷
نقد تئاتر:
نقد حضوری نمایش “منم میرزارضا”/ منم میرزا/ جلیل امیری …………… ۴۲
نقد نمایش”تو مشغول مردنت بودی” / تالشی جدی در تئاتر تجربی/ عبدالرضا فریدزاده …………… ۴۷
نقد نمایش”ریچارد”/ شهوت قدرت/ شهرام خرازی ها …………… ۵۲
نقد نمایش”تابستان فراموشی”/ برشت آشوبگرا/ هومن نجفیان …………… ۵۵
نقد نمایش”ریچارد سوم اجرا نمی شود”/ رضا آشفته …………… ۵۸
مقاله آزاد:
تصویرهای بریده بریده/ درس هایی از موزه/ فرامرز طالبی …………… ۶۳
ِ ادبیات نمایشی تاریخی و تأ ثیر آن در ارتقاء روند آموزش تاریخ/ محمد رضا روزبهانی …………… ۷۱
نکوداشت
مروری بر فعالیت های استاد عزیز نقدی/ مرد بازیگر… …………… ۷۹
یادداشت/ غریبی تنها با بوی تئاتر/ نصراهلل قادری …………… ۸۱
گفت و گو با استاد عزیز نقدی/ عشق به بازیگری برای بازیگری/ مرجان سمندری …………… ۸۳
کتابگذاری : تازه های انتشارات نودا …………… ۹

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
716 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 226

ابتدای سخن/ شیء وارگی، غربت وارگی و تئاتر/ نصرالله قادری ……………۳
نیم نگاه / محبوبه صادقی …………… ۹
گفت و گو:
گفت و گو با رضا گشتاسب/ از نوشتن لذت می برم…/ مرجان سمندری …………… ۱۱
گفت و گو با مژگان خالقی/ جهان شناور احتمالات…/ فروغ آبسالان …………… ۱۵
نگاه ویژه: تئاتر و مهاجرت
سنخیت و مغایرت: بازتاب بی خانمانی در تئاتر پسا مهاجرتی آلمان/ جوناس تینیوس/ آی سان نوروزی …………… ۲۳
ّت در اجراهای مداخله جوی معاصر/ آنیکا مارشال/ فاطمه صمدزاده …………… ۲۹
ِ دولت در نمایش؟/ مفاهیم )بی( ملی
ِ ما اروپا را متهم می کنی: به صحنه بردن عدالت برای آوارگان، مهاجران و پناهجویان در اروپا/ جیمی اِچ.ترنکا/ فاطمه صمدزاده …………… 36
ًملی بر تئاتر و بیملیتی/ آزاده شریفی ـ استیو ویلمر/ مرجان تندرو …………… 43
تا
گفت و گو
گفت و گو با محسن حسینی/ تبعیدی ها و پناهنده ها…/ مرجان سمندری …………… 48
نقد تئاتر:
نقد نمایش”تئاتر قجری” / مشکالت بنیانی یک اجرا / عبدالرضا فریدزاده …………… 59
نقد نمایش”یرماغ” / بالماسکه و …/ شهرام خرازی ها …………… 62
نقد نمایش”شلیک به تئاترشهر” / شلیک به قلب تئاتر شهر/ هومن نجفیان …………… 65
نقد نمایش”همه چیز درباره آقای ف” / یک سقوط یا خراشیدگی های یک صدا/ رضا آشفته …………… 68
نقد نمایش “عکس خانوادگی” / تاریخ عادات و اخالق جامعه/ آناهیتا زینی وند …………… 70
مقاله آزاد:
تئاتریکالیته نسبی در تعزیه و پرفورمنس با نگاهی به آراء ریچاردشکنر/ گلناز اصل دینی …………… 73
نمايشنامه با مخاطب چه میکند؟/ منوچهر اکبرلو …………… 78
ارامنه و نمايش در زنجان/ مانوئل ماروتيان / ترجمة ادوارد هاروطونيانس …………… 81
نکوداشت
مروری بر فعالیت های استاد سید یونس آبسالان …………… 85
یادداشت / حکایت مردی که مهربان است و قدر خودش را نمی داند !/ نصراهلل قادری …………… 87
گفت و گو با استاد یونس آبساالن/ انسان دوستی، عشق و تئاتر!/ مرجان سمندری …………… 90
کتابگذاری : تازه های انتشارات نودا …………… 102
انتهای سخن/ ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلم!/ نصرالله قادری …………… 105

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
781 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

ماهنامه نمایش شماره 225

ابتدای سخن/ تو که هرگز سخن اهل سخن نشنیدی!! /نصرالله قادری/
نیم نگاه / محبوبه صادقی
گزارش نمایشگاه کتاب/ نمایش در نمایشگاه کتاب
گزارش سومین دوره جشنواره بازیگری استاد »مهدی فتحی« / زحماتی که به بار نشست…
گزارش جشنواره تئاتر اسلواکی/رویاهای تازه تئاتر اسلواکی/ مهدی نصیری
گفت و گو:
گفت و گو با عباس اردکانیان/ واقعيت جهان/ نگین کهن
گفت و گو با مرتضی شاه کرم/ بيت اول هديه از خداست بقيه اش كارماست/ مرجان سمندری
نگاه ویژه: نسل جدید نمایشنامه نویسان
یادداشتی پیرامون نمایشنامه نویسان و نمایشنامه نویسی نسل جدید/ کدام نمایشنامه نویس؟/ صادق رشیدی
ظهور موج جدید نمایشنامهنویسان سیاسی/ ایموجین کارتر و هرمیون هابی/ ترجمه شیرین میرزانژاد
اقتباس یا ترجمه، کدام، یک آفرینشگری است ؟/ سارا عابدی
گفت و گو:
گفت و گو با نداثابتی/ امیدوار به آیندهای روشن/ نگین کهن
نقد تئاتر:
نقد نمایش« شطرنج«/ مهمان سرای جنگ/ عبدالرضا فریدزاده
نقد نمایش » آنتی گون«/ قلبم را در »وونددنی« به خاک بسپار/ شهرام خرازی ها
نقد نمایش«پرواز به تاریکی« / پرواز ی که تماشایی است/ هومن نجفیان
نقد نمایش«مالی سوئینی«/ روحش در پردازش زندگی فلج می شود/ رضا آشفته
نقد نمایش »خنکای ختم خاطره«/ خاطره بازي در سال هاي عشق و خون/ سعید محبی
مقاله آزاد:
خصوصی سازی: راه نجات یا سقوط آزاد تئاتر ایران؟/ اردشیر شیرخدایی
چه کسی از فمنیسم می ترسد؟/ شیرین میرزانژاد
فرآیند خلق ذهن طراح صحنه در چهارچوب آرا ادگار مورن/ مصطفی مرادیان
مقدمه ای بر تئاتر معاصر مصر/ رضا شیرمرز
نو یا درباره نشانه ها/ یان کات/ مرتضی غفاری
نکوداشت
بیوگرافی
یادداشت/ راه و رسم فروتنى و مهربانى/ رضا ثروتی
گفت و گو با دکتر مسعود دلخواه/ از برگشتنم به ايران پشيمان نيستم/ مرجان سمندری
کتابگذاری : تازه های انتشارات نمایش
انتهای سخن/حاال دیگر بهانهای ندارید!!/نصرالله قادری
1

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
859 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید