فصلنامه نمایش شماره ۸۴

فصلنامه نمایش شماره۸۴

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………………………. ۹
مطالعه ی نقش دولت، شهرداری تهران و بخش خصوصی در ساخت سالنهای تئاترِ
هنری در تهران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶
بهادر امیرشا ه کرمی، مهدی حامدسقایان، رسول بیدرام ………………………………………………. ۱۳
کووید ۱۹ و کشف قالبی تازه در تئاتر آنلاین؛ IGTV Drama
پیام فروتن یکتا …………………………………………………………………………………………………… ۳۷
درام تاریخی صادق هدایت از دیدگاه نظریه‌ی تاریخ گرایانه ی جدید
محمد هاشمی …………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
مطالعه ی وجوه پدیدارشناسانه ی شخصیت دراماتیک رند در اشعار حافظ، براسا س آرا
هایدگر و تطبیق با درام فرستاده، نوشته ی گابریل مارسل
رامین حیدری فاروقی، محمدرضا شریف زاده، سیدمصطفی مختاباد، اسماعیل بنی اردلان…. ۸۱
مطالعه ی پدیدارشناختی مفهوم انسان در نمایشنامه ی ویتسک نوشته ی گئورگ بوشنر،
براساس نظریه ی گشتال تدرمانی فریتس پرلز و فلسف هی ژیل دلوز
مرجان حسین زاد ه نمدی، محمد علی خبری، حسین اردلانی …………………………………….. ۱۱۳
نقد گفتمان فاشیسم دراندیشه ی دیالکتیکیِ برتولت برشت وتئوری انتقادی والتر بنیامین
با نگاهی به نمایشنامه ی آدم آدم است
غلامرضا عباسی ……………………………………………………………………………..۱۳۷

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
61 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه نمایش شماره ۸۳

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………………………………………………………….. ۹
دراماتورژی طراحانه با بهره گیری از اندیشه شالوده شکنی ژاک دریدا
علیرضا حسین زاده، رضا مهدی زاده ………………………………………………………………………… ۱۳
مطالعه ی انتقادی تاثیر مهاجرت بر هویت شخصیت های نمایشنامه ی پاره سنگ در
جی بهایش اثر مری جونز
علی رجب زاده طهماسبی، احسان آجورلو، پویا رئیسی ………………………………………………. ۳۱
تبیین جایگاه و نقش تئاتر خیابانی در رشد اجتماعی با تکیه بر تأملات زیبایی شناسانه و
تربیتی جان دیویی
میلاد حسن نیا، نادر شایگان فر، رحمت امینی ……………………………………………………………. ۵۱
اسلحه و انسان جورج برنارد شاو: طنزی با گفتمان سازی ضد ایدئولوژیک یا کمدیِ
همگام با ابزار های ایدئولوژیک؟
نوید مقصود، بهروز محمودی بختیاری ……………………………………………………………………. ۷۱
بررسی تطبیقی نمایشنامه های «افعی طلائی » اثر علی نصیریان و «پایین، گذر سقاخانه » اثر
اکبر رادی در پردازش شخصیت های لوتی و لومپن
حسین شماخی، محمدحسین ناصربخت …………………………………………………………………. ۹۳
واکاوی پدیده قاجارگرایی در ادبیات نمایشی دهه هفتاد و هشتاد از منظر آرای لوکاچ
نسیم سلیمانی، علی روحانی، بهزاد آقاجمالی ………………………………………………………….. ۱۱۹
مروری بر رویکردهای جایگزین برای الگوی کلاسیک حضور صحنه ای در هنرهای
نمایشی
سارا پینی / سعید اسدی ……………………………………………………………………………………….۱۳۶

10,000 تومان
نسخه دیجیتال
110 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۸۲

فهرست

سخن سردبیر ……………………………………………….. ۹
اسطوره سازی بازنگرمحور در نمایشنامه های بهرام بیضایی
سپهر کریمی، بهی حدائق …………………………………. ۱۳
مقایسه تطبیقی کارگردانی تصویرگرای علی رفیعی و رابرت ویلسون
سروش طاهری، حسین اردلانی، مانلی حسین پور ……………………….. ۳۳
نقش و اهمیت بداهه پردازی در نمایش های شادی آور ایرانی با تأکید بر سیاه بازی
علی اصغر فهیمی فر، رضا عباسی ……………………………………….. ۵۱
خوانش نمایش های شادی آور در دوره ی قاجاریه از منظر «نوشتار زنانه »
رفیق نصرتی، سپیده شمس ……………………………………………… ۷۳
جایگاه اخلاق در نمایشنامه افول براساس تحلیل تعاملات اجتماعی ابن مسکویه
امین رهبر، اسماعیل بنی اردلان، زهرا گلناز منطقی فسایی …………………………. ۸۹
گفتمان قدرت استیون لوکس در آثار آرتور میلر با تاکید بر نمایشنامه همه پسران من
حجت شهیدی، علیرضا بنیادی ………………………………………………………..۱۱۵

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
186 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۸۱

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………… ۹
نقش ادراک حسی در اجراهای مارینا آبراموویچ، براساس اندیشه ی موریس مرلوپونتی
لیلا سروندی، شم سالملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی ……………………………………………. ۱۳
بهره گیری از آموزه های سیستم استانیسلاوسکی در پرورش بازیگر اپرا
مهدی شاه رضا، مهدی حامدسقایان ………………………………………….. ۳۱
جوهره ی تئاتر ناب، مواجهه ی ابدی تراژدی زیستن و خواست آزادی
نبی الله گیاه چی، شهاب الدین عادل، اسماعیل بنی اردلان ……………………….. ۵۳
مطالعه و مقایسه ی فرهنگ لوطی گری و لمپنیسم در نمایشنامه های اسماعیل خلج
راضیه جلیلی سچه گانی ………………………………………………………. ۷۹
مطالعه ی نقش و جایگاه شوخی در نمایشنامه ی دایره ی گچی قفقازی اثر برتولت برشت
غلامرضا عباسی، سیدمصطفی مختاباد، محمدرضا شری فزاده …………………………………….. ۹۷
مطالعه ی شبیه خوانی(تعزیه) به عنوان یک رسانه ی مذهبی در شهر میبد با رویکرد آینده پژوهی
غلامرضا کارگر شورکی، ابوالقاسم عاصی، علی محمد مزیدی شرف آبادی …………………… ۱۱۹

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
330 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۸۰

فهرست

سخن سردبیر ……………………………………………… ۹
کارکرد کمینه گرایی در کارگردانی تئاتر پست مدرن با تأکید بر مینیمالیسم عنصر بازیگر
در تجربیات تادئوش کانتور
پروین شجاعی، رضا دادویی …………………………………………. ۱۳
سنجش عملی آرای بارت در مورد قواعد و علل زیبایی و جذابیت لباس تئاتر
اسماعیل شفیعی، گلناز گلشن …………………………………………….. ۳۵
حقوق هنرمندان مجری در تئاتر ایران
سارا برومندی، فرهاد مهندس پور …………………………………………… ۷۱
ظرفیت های درام موسیقایی در تولید مستند رادیویی
پدرام بهاآبادی راوری، حسن خجسته باقرزاده، مجید شریف خدایی ……………………………. ۸۹
ریخت نگاری آیین نمایشی مذهبی خه رره در عاشورای لرستان با رویکرد تفسیرگرایی
گیرتز و مبتنی بر آخشیج های ایران باستان
الهام عارف، محمد عارف، وحید گلستان ………………………………………….. ۱۱۳
واکاوی مفهوم غیریت زنانه در کمدی های آریستوفانس
مریم نصراصفهانی ………………………………………………………………… ۱۴۳

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
366 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۹

فهرست

سخن سردبیر ………………………………………………………………………. ۹
آفرینش نمایش از فلسفه: خوانش کیرکگاردی از نمایشنامه ی «مراسم قطع دست در
اسپوکن » مارتین مک دونا
مهدی محمدی کیاکلااملشی، محمدرضا شریف زاده، سید مصطفی مختاباد ……………………. ۱۳
جایگاه تکنولوژی «هولوگرافی » و «ویدیومپینگ » در هنرهای اجرایی در قرن بیست ویکم
آسیه انصاریان، مسعود دلخواه ………………………………………………. ۳۹
نمودهای سبک زندگی در عناصر صحنه ای نمایشنامه ی «نگاهمان می کنند » با رویکرد
نشانه شناسی اجتماعی براساس آرای تئوون لیوون
آزاده شاهمیری، شادی کر مرودی …………………………………………………… ۵۹
نقش «زشتی » در تراژدی های منتخب دوره ی آتیکا در یونان با تکیه بر آراء افلاطون و
ارسطو
عیسی نوری وایقان، شم سالملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی …………………………………… ۷۷
مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن سازی گونه های نمایشی
ژاپن
محمّد اوحدی حائری ……………………………………………………… ۹۵
مطالعه عناصر ساختاری و محتوایی آیین سینه زنی دواره ای به مثابه ی یک نمایش
جهانشیر یاراحمدی، مهدی نصیری ……………………………………………. ۱۱۵
مشاغل و حرفه ای بودن در فرهنگ و هنر
لنارت جی. سونسن / سعید اسدی، سپهر اسدی …………………………….. ۱۳۲

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
391 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۸

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………………………….. ۹
نقش واقعیت مجازی و افزوده در طراحی صحنه تئاتر
پیام فروتن یکتا، مولود رضوانی …………………………………………….. ۱۳
«شخصیت پردازی غیرمستقیم » ضدقهرمانان در فرایند اقتباس از اسطوره ی «الکترا »(در
تراژدی های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید)
عطاالله کوپال، صبوره رنگرز ………………………………………………… ۴۱
مطالعه ی رویکرد انتقادی و اصلاح گرایانه ی درام گروتسک در نمایشنامه ی «بر پهنه ی
دریا » اسلاومیر مروژک
فاطمه (آتوسا) راستی یگانه ……………………………………. ۶۵
مفهوم هویت در نمایشنامه ی «آی با کلاه، آی ب یکلاه » اثر غلامحسین ساعدی از منظر
تئوری بازتاب
یعقوب آژند، رضا دادویی، حمیدرضا بسحاق …………………………………. ۸۵
مطالعه ی تعزیه ی زنانه؛ نخستین تجربه های نمایش زنان ایرانی
حسن ذوالفقاری، مسلم نادعلی زاده ………………………………………………. ۱۰۵
بررسی جامعه شناسانه ی نمایشنامه ی «آهسته با گل سرخ » اثر اکبررادی با تکیه بر آرای
لوسین گلدمن
نیلوفرزارع، اعظم راودراد ………………………………………………………… ۱۲۱

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
412 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۷

فهرست
سخن سردبیر……………………………………………………………… ۹
کنش های دراماتیک از منظر جیمز تامس در قصه ی حضرت موسی(ع)
محمدعلی خبری، مهدی جوزی ………………………………………. ۱۳
دگردیسی مضحکه ی ایرانی در مواجهه با مدرنیسم
محمدحسین ناصربخت …………………………………………………. ۳۵
تأثیر فضا و طراحی صحنه بر میزانسن در آثار رابرت ویلسون
مسعود دلخواه، پریسا آب تین …………………………………………… ۶۱
اثرسنجی واقعیت مجازی بر عملکرد صحنه پردازی تئاتر با تکیه بر آثار آستین وانگ
محمدرضا شریف زاده، سارا نوری ………………………………………. ۷۹
راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت
محمد هاشمیان، نرگس یزدی ………………………………………… ۱۰۵
نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)
وحید وزیری، سارا عالم، علی رضایی شریف ……………………….. ۱۳۳

 

 

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
281 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۶

فهرست
سخن سردبیر ………………………………. ۹
مفهوم مخاطب در آثار ماریناآبراموویچ با تکیه بر آراء موریس مرلوپونتی
لیلا سروندی، شمس الملوک مصطفوی، اسماعیل شفیعی ………………………….. ۱۳
مطالعه ی سنت و مدرنیته در نمایشنامه های باستان گرا از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ (با رویکردی
جامعه شناسانه)
امیررضا امیری دیلمانی، محمدجعفر یوسفیان کناری ……………………. ۳۱
تحلیل نشانه شناختی کارکردهای ارتباطی تبلیغی پوستر تئاتر در ایران (نمونه موردی:
پوسترهای تئاتر دهه سی شمسی)
مریم مافی، مهدی کشاورز افشار ……………………………………. ۵۱
بازخوانی انیمیسم بر جان بخشی عروسک براساس نظریه ادوارد برنت تیلور
زهره بهروزی نیا …………………………………………………. ۹۵
اقتباس و اعتراض: طبیعت زدایی و برساخت گرایی پسامدرن در «لیر » ادوارد باند
مهدی جاویدشاد …………………………………… ۱۰۹
مطالعه ی اصول بداهه پردازی براساس نظریه ی اجرا و چگونگی آن در تئاتر نان و
عروسک
محمود عزیزی، سمیرا سادات رنجبران طباطبایی، حامی علیزاده …………………………. ۱۲۹

6,000 تومان
نسخه دیجیتال
341 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۵

فهرست
سخن سردبیر ……………………………………… ۹
تأثیر محدودیت های اجتماعی نظارتی بر خلاقیت های اجرایی در تئاتر ایران
مهدی تاج الدین، مهرداد رایانی مخصوص ………………………………… ۱۳
معناباختگی رویای امریکایی در دو نمایشنامه ی آلیس کوچولو و مرگ بسی اسمیت از آثار
ادوارد آلبی با تکیه بر نظریه جورج هربرت مید
مینا جهانگیری، فاضل اسدی امجد، علیرضا امیدبخش ………………………… ۳۱
مطالعه روند نمایشنامه نویسی برای کودکان در دوران معاصر براساس نظریه یادگیری
اجتماعی آلبرت بندورا
ندا غفاری …………………………………………. ۵۷
ریل تایم فیلم: همزمانی و این همانی تصاویر در صحن هی تئاتر
لیلی گله داران ……………………………………. ۷۹
هستی و نیستی و نمود آن در نمایشنامه ی مگس ها نوشته ی ژان پل سارتر
حمید کاکاسلطانی، حسین اردلانی، محمد عارف ……………………… ۹۹
تغییر و تحول متنی نسخ دو مجلس تعزیه میرعزا در دو دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی
سیدمهدی حسینی، سیدمصطفی مختابادامرئی ………………………..۱۱۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
430 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۴

فصلنامه تئاتر شماره ۷۴

سخن سردبیر……………………………………………………۹
چگونگی خلق فضاهای فیزیکی و عاطفی در مولتی مدیای »یک نامه ی عاشقانه«
سیامک احمدی سوادکوهی / امیر دژاکام……………………………………۱۳
بررسی کنش دراماتیک و انتقال جوهره ی درونی نمایش در پوسترهای تئاتر میشل باتوری
با رویکرد نشانه شناسانه
سام ایزدی خالق آبادی……………………………….۴۳
مبارک و کاراگز: افول و شکوفایی مطالعه ی تطبیقی حضور دو شخصیت عروسکی در
ایران و ترکیه
سپیده نورائی…………………………………………….۶۳
کنکاشی در شکل گیری گروه تئاتر آناهیتا و تأثیر آن بر تئاتر ایران )۱۳۴۳ـ۱۳۳۷)
مریم رحیمی / روح اله جعفری…………………………………۸۳
نگاهی تاریخی بر دوران فعالیت تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر وضعیت تئاتر کشور
بین سالهای ۱۲۸۰ تا ۱۳۵۷ شمسی
آهو تعلیمی / ناصر آقایی…………………………………۱۰۷
مناسبات بینامتنی میان جغرافیای فرهنگی و ادبیات دراماتیک با نگاهی ویژه به موضوع
خشونت در تی اس تیز سنکا
سعید یزدانی………………………..۱۲۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
353 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فصلنامه تئاتر شماره 73 جلد رو

فصلنامه تئاتر شماره ۷۳

سخن سردبیر ……………………………………………………………۹
بررسی ظرفیت تئاتر و هنرهای نمایشی برای رونق گردشگری در استان اصفهان
مریم شکریزاده / ندا ترابی فارسانی / سجاد باغبان ماهر ……………………………………………..۱۳
سنجش انرژی مصرفی در اتودهای بیومکانیک میرهولد با استفاده از فناوری شتاب سنجی سه
محوره
علیرضا هایل مقدم / مهدی حامدسقایان / مهدی خالقی تازجی………………………………….۳۵
نقالی و پنسوری؛ ایستایی و پویایی (مطالعه ی تطبیقی دو گونه ی نمایشی ایران و کره)
مجید سرسنگی / نیلوفر زارع…………………………………………..۵۳
اهداف تربیت در بازی های نمایشی
بهراد باقری / مهرداد رایانی مخصوص……………………………………….۷۳
چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با استفاده از عناصر میزانسن براساس
نظریه حس مکان نوربرگ شولتز
محمدحسین عابدی / ایرج اعتصام / سید مصطفی مختاباد امری / آزاده شاهچراغی …………………….۹۵
تقابل کنش حماسی و کنش تراژیک در تراژدی های آیسخولوس
عرفان ناظر……………………………………………………………..۱۱۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
485 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فصلنامه تئاتر شماره 72

فصلنامه تئاتر شماره ۷۲

سخن سردبیر…………………………………………………………۹
شخصیت پردازی واقعگرای »زن« در آثار اکبر رادی با رویکرد انگاره های اگزیستانسیالیسم
فمینیست سیمون دوبوار با عنوان زن در »موقعیت«
فریندخت زاهدی / تکتم نوبخت ……………………………………………………….۱۳
تحلیل سطوح گفتمانی و جلوه های فراداستانی نمایشنامه ی »از پشت شیشه ها« اثر اکبر
رادی (با رویکردی روایت شناسانه)
محمدجعفر یوسفیان کناری / پریسا سردشتی …………………………………………………..۳۳
ِ بررسی ماهیت مرگ و هستی کاراکترهای اصلی تراژدیهای چهارگانه ی شکسپیر
براساس آراء هایدگر
اسماعیل شفیعی / حسن خیری ……………………………………………………۵۳
دراماتورژی شیزوفرنیک: تأملاتی در مورد متن و نامتن
علی اکبر علیزاد …………………………………………………………………۷۷
»ایزد ماشینی«و مرگ تراژدی بررسی چرایی انحطاط تراژدی، همزمان با ظهورسوبژکتیویته
در فلسفه
سعید نیکورزم …………………………………………………………………….۹۱
قابلیتهای نمایشی منظومه نصایح الاطفال برای تئاتر تعلیمی از دیدگاه روانشناختی
طاهره رضایی / علی آنیزاده ……………………………………………………….۱۰۹
ماسک به مثابه عروسک در تئاتر یونان باستان براساس تعریف هنریک یورکفسکی از
خاستگاه و چیستی عروسک
زهره بهروزی نیا / شیوا مسعودی …………………………………………………۱۳۱

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
436 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۱

سخن سردبیر………………………………………………………………..۹
ناتیه شاستره، دستورالعملهایی برای ظهور رسه در نمایش هندی
سمیه رمضان ماهی / حسن بلخاری قهی / محمدرضا ریخته گران…………………………….۱۳
تحلیل کارکرد »دیگری غایب« در ساختار نمایشی گزیده ای از نمایشنامه های
تک شخصیتی ایرانی
سیدمصطفی مختاباد / حسین ملکی……………………………………..۴۳
تحلیل جایگاه زنان در نمایشنامه های بهرام بیضایی
حسین فرخی……………………………………………………………۶۳
مطالعه تطبیقی تعزیه شهادت امام حسین(ع) براساس سه نسخه متفاوت (الکساندر
خوجکو، محمدحسن رجائی زفره ای، حسن صالحی راد)
محمدحسین ناصربخت / فرهاد بردباری …………………………………………….۹۱
تأثیر برتولت برشت بر آثار سعد اردش کارگردان مصری
مهدی حامدسقایان / علی خلیلی………………………………………………۱۲۳
راهکارهایی برای طراحی و اجرای کارگاه سبز ساخت دکور تئاتر و سینما
پیام فروتن یکتا / راضیه اسعدزاده…………………………………………۱۳۹
جایگاه تربیت در نمایشنامه های ویژهی کودکان و نوجوانان در دهه ی اخیر )سالهای
۹۵ـ۱۳۸۵)
مهناز عبدبهزاد………………………………………………………..۱۶۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
421 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۷۰

سخن سردبیر ……………………………………………………………….۹
تحلیل جنبه های شخصیتی آژاکس در نمایشنامه ای به همین نام اثر سوفوکل بر اساس
آرای باقیمانده از سوفسطاییان: پروتاگوراس
محمدحسین جدیدی نژاد / فریندخت زاهدی …………………………………………۱۳
حاکمیت مطلق شر در تراژدیهای شکسپیر با تمرکز بر آرای هانا آرنت
هادی موسوی / مهرداد رایانی مخصوص …………………………………………………۳۵
تاملی بر نقش تماشاگر در فرآیند اجرای تئاتر
مژگان خالقی ………………………………………………………………….۶۱
تبیین دراماتورژی بازیگر در فضای دینامیک تئاتر پست مدرن بر اساس نظریه ی یوجینیو
باربا
محسن حکیمی / حمیدرضا افشار…………………………………………………….۸۳ ۸۴
تئاتر بدون بازیگر: هاینر گوبلز و پست دراماتیسم در اجرای اشیاء اشتیفتر
لیلی گله داران …………………………………………………………………..۱۰۳
ساماندهی گروههای نمایشی با شیوه نوین مدیریتی، عقل جمعی و گسترش تئاتر
سیمین امیریان …………………………………………………………..۱۲۹
تحلیل عنصر روایـت در اسطوره ی گیلگمش مبتنی بر دیدگاه نورثروپ فرای
ایرج افشاری اصل ………………………………………………………………….۱۴۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
443 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۹

• سخن سردبیر ……………………………………….۷
• تأثیر زمینه های فکری انقلاب مشروطه در پیدایش نمایش کمدی غربی در ایران
غلامحسین دولت آبادی، حسنعلی پورمند، رضا افهمی، فاطمه جان احمدی…………………..۱۱
• نقد اجتماعی سلیقه مشروع تماشاگران تئاتر تهران ازمنظر نظریه میدان پییر بوردیو
فرزان سجودی، میثاق نعمت گرگانی…………………………..۳۹
•مناسبات بینامتنی میان تاریخ و درام با نگرش ویژه به نمایشنامه مردی برای تمام فصول
سعید یزدانی، محمدرضا شهبازی……………………………..۶۳
•تاثیر ساختار در بررسی نمایشنامه¬های کودکانه (با نگاهی به دو نمایشنامه داوودکیانیان و مسلم قاسمی
برای گروه سنی ب¬وج)
شایا محمدی رفیع، سهیلا موسوی سیرجانی…………………………۷۹
• قابلیتهای نمایشی در »شعری برای جنگ« اثر قیصر امین پور
ارمغان بهداروند، سید احمد حسینی کازرونی، سید جعفر حمیدی………………………..۹۹
• تحلیل گفتمان تعزیه از دریچۀ تاریخ نگاری اسلامی (با استناد بر مجلس شهادت امام حسین ع)
سید محمد هاشمی مطهر، ستار عودی، مهرناز بهروزی…………………..۱۱۹
• شخصیت و شخصیت پردازی دراماتیک شیخ صنعان بر مبنای مراحل سه گانه سورن کیرکگارد
احسان زیورعالم، سیدفضل الله میرقادری، محمد فتحی سردهای ……………………………….۱۳۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
381 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۸

• سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………….۷
• رابطه نمایشنامه های خواندنی با نمایشنامه های ایرانی سالهای ۱۳۳۲-۱۳۵۷ از منظر مؤلفه های درام
دایجتیک مارتین پوخنر در نمایشنامه چشم در برابر چشم نوشته غلامحسین ساعدی
فرزان سجودی، مژده ثامتی، کامران سپهران …………………….۱۱
• همکاری متقابل کارگردان، دراماتورژ و تماشاگر/ مخاطب در شکل گیری میزانسن
مهرداد رایانی مخصوص…………………………………….۳۳
•رفتارشناسی فضا در طراحی صحنه شهری برای اجرای نمایشهای محیطی با تاکید بر میدان نقش جهان
اصفهان
رضا مهدی زاده، مسعود والهی………………………..۵۵
•شناخت و دریافت نشانه های تصویری در تئاتر از دیدگاه نشانه شناسی
فروغ کاظمی، محمد لارتی ……………………………… ۷۱
• اهمیت اشیاء در تبدیل فضای روایی به فضای نمایشی در آثار رادی(با تأکید بر نمایشنامه های دهۀ ۶۰ و
۷۰)
پرستو محبی، فریندخت زاهدی………………………………….۹۵
ِ • کوررنگی ِ معنایی و سایه نگاری قدرت: مسأله ی هرمنوتیک در نمایشنامه ی صحنه هایی از اجرای یک اثر از
هاوارد بارکر
علیرضا فخرکننده…………………………………………۱۱۳
• واکاوی تأثیر روان-جامعه‌‌شناختی »داغ ننگ« بر شخصیتهای آژاکس و مده آ
مسعود نقاش زاده، پویا رئیسی، محمدجعفر یوسفیان کناری …………………………۱۴۷

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
438 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۷

• سخن سردبیر …………………………………………………….۷
• بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب و نمایشنامه کوهولین با رویکرد روانکاوانه
مهدی داوری دولت آبادی، رحمت امینی…………………………….۱۱
• تحلیل زبان شاعرانه ی دو نمایشنامه از بهرام بیضایی
مصطفی مختاباد، فاطمه فلاح………………………………..۲۹
•»سایکو درام« در »زار« مطالعه تطبیقی دو شیوه درمانی آیین زار (سنتی) و سایکودرام (مدرن)
میترا خواجه ئیان، محمدرضاخاکی، پرویز آزادفالح……………………………..۴۳
• ِ از اسطوره آناهیتا تا آیین گلی ِگلی بوشهر با نگاهی به دو متن کهن پارسی
اشرف سلطانی نیا، ناهید ثناگو ، مهدی نصیری ………………………. ۶۱
• مثال تعزیه و مسأله ی بازنمایی
محمد راغب، مهدی فیضی …………………………………..۷۷
•بررسی نقش ماکت در طراحی صحنه تئاتر و سینما
مصطفی مرادیان، فریدون علیاری…………………………………۹۷
• بازخوانی آراء سارتر در باب تئاتر و اخلاق: هنرمند و مخاطب به مثابه آفرینندگان ارزشهای اخلاقی
بابک عباسی، شهلا اسلامی، منیره حجتی سعیدی ………………………………..۱۱۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
236 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۶

• سخن سردبیر …………………………………………………………….۷
• حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی:رویکرد نشانه-معناشناختی
(با تاکید بر نمایشنامهی اولئانا)
حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان رجبی…………………..۱۱
•نقش ویدیو پروجکشن در خلق زمانهای فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب با تکیه
بر آراء گامبریج در باب زمان
اسماعیل شفیعی، جلیل خلیل آذر، نیلوفر ملک……………………….۲۹
•بازشناسی پهلوان کچل، کهن ترین نسخه ی مکتوب نمایش عروسکی در ایران
شهرام حبیب الله زرگر…………………………۵۱
•تحلیل مهمترین جلوههای روابط زوج در ۵ نمایشنامه از دهه ی هشتاد شمسی در ایران
پروانه احمدی، محمد جعفر یوسفیان کناری …………………………… ۶۹
• گفتمان خشونت در آثار نمایشی ژان پل سارتر با تأکید بر مرده های بی کفن و دفن و گوشه نشینان آلتونا
مینو ابوذرجمهری، محمدحسین ناصربخت ……………………………..۸۷
•بازخوانی سلطه به مثابه عروسک شدگی در هملت با سالاد فصل اثر اکبر رادی (با استناد به مفهوم سلطه از دیدگاه ماکس وبر)
شیوا مسعودی، زهره بهروزی نیا…………………………۱۰۷
• سنجش تئاتر به عنوان یک میدان هنری در ایران براساس نظریات پیر بوردیو
معصومه نصیری پور، فرح ترکمان ……………………………..۱۲۱

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
281 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۵

• سخن سردبیر ………………………………………………………………………………………….۷
• جستاری روانکاوانه بر شخصیت های زن نمایشنامه ملکه زیباییلی‌‌‌نین با تاکید بر شاخصه ی خشونت و بر
اساس نظریات ژاک لکان
مصطفی مختاباد، آرزو بابایی، محمدرضا شریف زاده………………۱۱
ِ • بررسی جامعه شناختی”کنش مشترک” از منظر تعاملگرایی نمادین ِ هربرت بلومر در نمایشنامه تاریخی
فاطمه عبدوس، ناهید احمدیان…………………………..۲۹
•تحول تاریخی‌‌‌نگاشت استعاری قلمروهای مفهومی شهر و تئاتر؛ از پولیس تا شهر مدرن
رفیق نصرتی، بهروز محمودی بختیاری، محمدباقرقهرمانی………………………………..۵۱
•مقایسه جلوه‌‌‌های نمایشی هویت ایرانی در نمایشنامه¬های سه دهه اخیر ایران(۱۳۶۰-۱۳۹۰)
سیمین مشکواتی، محمد جعفر یوسفیان کناری ………………………… ۶۵
• تکه چین نویسی، کوشش های مدرن، رهیافت های پست مدرن. زمینه ها، عناصر، روشها، تأثیرات و چالش های
نمایشنامه نویسی تکه چینانه
بهرام جاللی‌‌‌پور ……………………………………۸۹
• موسیقی دستگاهی، بستری مناسب برای شکل گیری تعزیه ایرانی
عبدالحسین مختاباد ……………………………………….۱۱۳
• کارکرد “حضور غائب” و فضای خارج صحنه” در نمایشنامه چیزهای پیش پا افتاده نوشته سوزان گلسپل
نرگس یزدی……………………………………………۱۳۱

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
357 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۴

• سخن سردبیر …………………………………………………………۷
• بررسی شیوه ی نگارش نمایش رادیویی سه بعدی، بر اساس نظریه ی تخیل با مطالعه ی موردی نمایش
باینورال”اتاق بازجویی”
هدی فالح، شهرام گیل آبادی، حمیدرضا افشار………………………….۱۱
• مطالعه تطبیقی دو کاراکتر شاخص تاریخ نمایش ایران و ترکیه : پهلوانکچل و قره گز
فهیمه میرزاحسین …………………………………….۳۳
ِ •بررسی وضعیت نشر کتابهای مرتبط با تئاتر مقاومت در ایران (با تأکید بر چاپ آثار در ابتدای دهه های ۸۰
و ۹۰ خورشیدی)
مهدی حامد سقایان……………………………………………۵۳
• بازنمایی تروماتیکی تراژدی نو در قاب تئاتر پست دراماتیک
نیوشا ستاری، کامران سپهران ………………………………. ۶۹
• بازآفرینی ادبیات داستانی ایران در ادبیات دراماتیک جهان با نگاه ویژه به قاضی حمص، دیوان بلخ و دُلپاتس
(سندباد نامه) در تاجر ونیزی ویلیام شکسپیر
محمدرضا شهبازی، سمیه آورند ………………………………….۹۱
• خوانش فراواقعگرایی تعزیه درویش، موسی و مقدمات شهادت امام ثقلین جناب امام حسین از منظر زمان و
مکان
سیدعلی عسگری ، فرهاد ناظرزاده کرمانی، احمد جولائی ………………….۱۱۱
• بررسی تطبیقی شیوه اجرایی نقالی بزم و عشق و مطالعه موردی نقل سهراب کشی و نقل بیژن و منیژه با اجرای مرشد ترابی
زینب خسروی، اصغر فهمیمی فر………………………………….۱۲۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
302 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۳

• سخن سردبیر ……………………………………………………………۷
• پدیدارشناسی مکان در نمایشنامۀ گزارش خواب نوشتۀ محمد رضایی راد با تمرکز بر آرای گاستن باشلار در
بوطیقای فضا
سید مصطفی مختاباد، علی رویین……………………………..۱۱
• هندسه فضا در تئاتر باوهاوس(با تاکید بر نمایش”باله سه گانه” اثر اسکار اشلمر)
معصومه علی نژاد …………………………………۳۳
• مقایسه تطبیقی رویکرد لی استراسبرگ، استلا آدلر و سنفورد مایسنر در روند تمرینات عملی هدایت بازیگر از
درون به بیرون و از بیرون به درون
محسن حکیمی، حمیدرضا افشار، فاطمه شاهرودی……………………………۵۳
• تئاتر کاربردی و بازسازی شرایط جنگ در مناطق عملیاتی
حسین فدایی حسین، محمدعلی خبری ………………………….۶۷
• بررسی مواجهه خود و دیگری در نمایشنامه جنگ مشرق و مغرب نوشته گریگور یقیکیان
ِ از منظر نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان
آزاده شاهمیری، ابوالقاسم دادور………………………………۸۷
• نمایشنامه ی بدخلق مناندر: اصالت و خلاقیت ضمن به رسمیت شناختن قراردادهای متعارف کمدی نو
نرگس یزدی………………………………………۱۱۳
• کنکاشی در باب تبیین مفهوم »تئاتر قدسی« با تکیه بر نظریات پیتر بروک و دیگران
اسماعیل شفیعی، ابوالفضل قاضی ……………………………………۱۲۹

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
376 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۲

• سخن سردبیر ………………………………………………۷
•رمزگشایی ازیک تناقض(چگونگی تبلور یوگای کلاسیک و مدرن در تئاتر گروتفسکی)
عاطفه حسینی، مهدی حامد سقایان……………………………………۱۱
• تاملی در وضعیت امروز: بلوغ و دگردیسی تئاتر ایران
مهرداد رایانی مخصوص ………………………………………….۳۷
• مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دستنویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)
محمد عارف …………………………………………….. ۵۱
• بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایشنامه یرما و خانه برناردا آلبا نوشته فدریکو
گارسیا لورکا
سپیده باقری لویه، ناهید احمدیان………………………۷۱
• ریختارنمایشی سیاه بازی
مریم نعمت طاوسی …………………………..۹۳
• بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی دربوشهر
جواد جمیری ،عزت دیره……………………………….۱۰۹
• مطالعه ای بر ساختار مونولوگ با تکیه بر مفهوم »مطلق زبان« فردینان دو سوسور
امین حیدری ……………………………………………۱۲۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
364 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۱

• سخن سردبیر ……………………………………………..۷
• بررسی ردپای جان بخشی آناهیتا بر عروسکهای آیین باران خواهی
زهره بهروزی نیا ………………………………………۱۱
• چارچوبی برای تحلیل آیرنی از نگاه ریچارد رورتی در اثر نمایشی با نگاهی بر نمایشنامه زمستان۶۶ محمد یعقوبی
سیده اعظم جعفری رستگار،مجتبی حسین نیا کلور………………………………..۲۷
• فرهنگ تراژیک و زیبایی شناسی رنج یک مطالعه ی تطبیقی پیرامون مفهوم »فرهنگ« نزد نیچه و آرتو
سعید نیکورزم ………………………………………….۵۱
• جایگاه لباس در پیشبرد کنش دراماتیک در تئاتر قرن بیستم با نگرشی بر آثار کارگردانان مطرح این سده
گلناز گلشن …………………………………………..۷۱
• بازتولیدپذیری آثار کلاسیک در تئاتر مدرن
حمیدرضا افشار ……………………………………..۹۳
•نقش و تاثیر آیینها در آثار نمایشنامه نویسان استان بوشهر
جهانشیر یاراحمدی، مهدی نصیری ……………………………….۱۱۱
• افسانه ی افسون سودابه )جستاری کوتاه و متفاوت درباره جلوه نمایشی شخصیت سودابه در شاهنامه(
ساره تربیت، احمد حسینی کازرونی، مریم پرهیزکاری، داوود یحیایی…………………….۱۲۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
268 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۶۰

• سخن سردبیر ……………………………………………۷
• مفهوم عملکرد فضا در طراحی صحنه با تاکید بر شیوه کنشگر
رضا مهدی زاده …………………………………..۱۱
• مفهوم رخداد و بدن در اندیشه های آلن بدیو و نظرات اجرایی وسوالد میرهولد در تئاتر
مهدی حامد سقایان، ابوالفضل حداد ……………………….۲۷
• طراحی بعد عاطفی اجتماعی محیطهای یادگیری سازنده گرای اجتماعی منطبق با مولفه های نمایش خلاق
حسین مرادی مخلص، رحمت امینی، جمشید حیدری، صادق رشیدی ……………………..۴۱
• شخصیت پردازی روشنفکر درنمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل (با تکیه بر رویکرد تحلیل مکالمه)
بهروز محمودی بختیاری، رکسانا دیّانی …………………………۵۹
• تأثیر »مونولوگ« در معرفی قهرمان و پیشبرد موقعیت ِ های دراماتیک آثار نمایشی در عصر نئوکلاسیک
دکتر شهاب الدین عادل …………………………۸۳
• بررسی ویژگیهای کمدی با رویکردی نسبت به ماهیت طنز در آثار “آنتون چخوف” با نگاهی به نمایشنامه “باغ آلبالو”
علیرضا بنیادی …………………………..۱۰۱
• روایت غیرطبیعی در نمایشنامه های دهۀ هشتاد ایران
محمدباقر قهرمانی، پرستو محبی…………………..۱۲۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
263 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۹

• سخن سردبیر ………………………………………..۷
• بازنگاری قصه های کهن در قلمرو شبیه خوانی با نگاهی به تعزیه )دختر پادشاه ختن( سروده ی میر عزا کاشانی
داوود فتحعلی بیگی، مهدی دریایی ………………………۱۱
• بررسی عناصر نمایشی در پرده خوانی به عنوان رسانه ای ایرانی اسلامی
میترا خواجه ئیان، اشرف سلطان نیا …………………………..۶۷
ِ یک افسانه جادویی: سلطان مار اثر بهرام بیضایی
ِ روایت نمایشی
• بازخوانی
مریم نعمت طاوسی …………………………………….۸۵
• اقتباس از نمایشنامه “شاه لیر” درفیلم”آشوب” ساخته آکیرا کوروساوا، تحلیل شاخصه های فرهنگ
علی معروفی، نغمه ثمینی ……………………………۱۰۳
ِ” هارولد گارفینکل در نمایشنامه ی اولئانا
ِروینگ گافمنو “روش شناسی قومی
ِ” ا
• بررسی نظریه “تحلیل نمایشی
اثر دیوید ممت
مینا جهانگیری، ناهید احمدیان ………………………..۱۲۳
اهمیت و تأثیر سلاح گرم به مثابه عاملی »ساختاری« در ساخت پایان بندی های پنج درام اصلی آنتوان چخوف
مهدی ربی، رحمت امینی …………………………۱۴۳
• توسعه و ساماندهی گروه های نمایشی با شیوههای نوین مدیریتی
سیمین امیریان، فریندخت زاهدی………………………..۱۶۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
288 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۸

• سخن سردبیر ………………………………. ۷
ِتعزیه شهادت امام حسین(ع)
• خوانش بوطیقایی
رفیق نصرتى، مجید سرسنگى، حسین رحمانى……………….. ۱۱
• بررسی زمان بندی روایت درنمایشنامه «درمصر برف نمی بارد» نوشته محمد چرمشیر بر پایه
نظریات ژرار ژنت
فاطمه احمدى، امیر کاووس بالازاده…………………………..۳۳
• گفتمان قدرت درنمایشنامه «جشن تولد» نوشته هارولد پینتر
بهروزمحمودى بختیارى،على امن پور……………………………۵۳
• اقتباس ازادبیات داستانی برای درام: زمینه ها و کاربردها
مهدى نصیرى…………………………………… ۶۹
• بازیابی مفاهیم مشترک میان آموزه های یوگا و عناصر سیستم بازیگری استانیسلاوسکی
مهدى حامد سقایان، عاطفه حسینى ……………….. ۹۵
• پژوهشی در باب ریشه های واقعگرایی سده نوزدهم روسیه در نمایشنامه های میرزا فتحعلی
آخوندزاده
احسان دیانی، بهناز نادرى، سیاوش آقازاده مسرور ……………….. ۱۱۷
• در هم تنیدگی زندگی، موسیقی و تعزیه ایرانی
سیدعبدالحسین مختاباد،احمدجولایى…………………۱۴۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
291 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۷

ریخت شناسى داستان «کوراوغلو و کچل حمزه» براساس نظریه پراپ
آزاده فخرى، قطبالدین صادقی …………………………………………….۹
هپنینگ چیست؟ بررسى نگره ها و ویژگىهاى ساختارى هپنینگ
سید سعید هاشم زاده، رحمت امینى………………………………..۲۵
رویکرد ِ پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی در درام سارتر
صمدرستمی، فرهاد ناظرزاده کرمانى………………………………..۴۱
مطالعه تطبیقى شیوه هاى رویکرد دوکارگردان به تئاتر شرق: وسوالد میرهولد، ادوارد /گوردن کریگ
مهدى حامد سقایان، صابرعاقلى………………………………..۶۷
نمودهاى نمایشى اسطوره در ادیان ایرانى
مریم بصیرى بیرق ، سعید اسدى ……………………………………..۸۷
درآمدی بر نقد جامعه شناسی در تئاتر
سید مصطفی مختاباد، سیده نگار مختاباد…………………………………..۱۱۷
بررسی تطبیقی «درام رادیویی» و «درام صحنه ای»
غلامرضا خلعتبری…………………………………………………………..۱۲۹
زبان دراماتیک در افسانه ها با تاکید بر افسانه پریون در بوشهر
اشرف سلطانى نیا، میترا خواجه ییان……………………………………….۱۴۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
253 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۶

مطالعه ى چگونگى تأثیر یوگا بر مکاتب بازیگرى (با تأکید بر نظرات استانیسلاوسـکى، استراسـبرگ، کوپو و
گروتفسکى)
مهدى حامد سقایان، مهرداد مصطفوى ……………………………………………..۹
گزاره هـاى تمجیـدى: بررسـى موضوعـات، کارکردها و عوامـل مؤثر بر آن، در نمایشـنامه شـب روى
سنگفرش خیس
بهروز محمودى بختیارى، هما محمودزاده…………………………………..۲۹
بررسى تئاتر محیطى و تمایزات فرهنگى ایران با این شیوه اجرایى
سید سعیدهاشم زاده، امیردژاکام ………………………………………..۴۷
تعزیه و سووشون بررسى و نقد الهام گیرى تعزیه از آیین اسطورهاى سوگ سیاوش
سید ابوالحسن عمرانى، اصغر فهیمى فر……………………………………۵۹
تاثیر فرانسه، روسیه و عثمانى بر تئاتر مشروطه
داوود بنی اردلان، محمود عزیزى ……………………………………………..۸۳
چگونگى کارکرد انواع گفتوگو در قرآن مجید با تاکید برآیه ى۹تا۳۷ سوره ى طه
مهدی فنائیان، تاجبخش فنائیان…………………………………………۱۲۱
بررسـى نخسـتین نمایشنامه های ایرانی( فارسـی و آذری ) بر بسـتر تحولات سیاسـى اجتماعى تبریز در
دورهی قاجار
طلایه رویایى……………………………………………………۱۴۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
249 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۴-۵۵

پویایى دراماتیک در حماسه کوراوغلو از افسانه تا درام
(ارزشهاى دراماتیک حماسه کوراوغلو و دگردیسى آن)
آزاده فخرى، قطبالدین صادقى ………………………………………………۷
تعلیق در آثار اریک امانوئل اشمیت
با نگاهى به سه نمایشنامه نواى اسرارآمیز، خرده جنایتهاى زناشوهرى و عشق لرزه
احمد کامیابى مسک، مهدی تاج الدین ………………………………………۳۱
تطور ماهیت کاتارسیس در دوره هاى هنرى
کتایون حسین زاده سلماسى،مهدى نصیرى……………………………….۴۹
انتقال مولفه هاى فرهنگى در اقتباس از نمایشنامه براى فیلم با تاکید بر فیلم “تردید” ساخته واروژ
کریم مسیحى
علی معروفی، نغمه ثمینى ………………………………………………۷۷
وامگیرى از شیوه هاى نمایش ایرانى براى تئاتر آپارتمانى با نگاه بر جامعه شناسى خانواده ى ایرانى
عرفان پهلوانى، محمد حسین ناصربخت، افشین عموزاده لیچایى…………………………۹۷
تصویر زن در آثار دو نمایشنامه نویس ایرانى- چیستا یثربى و نغمه ثمینى
(با تأکید بر ویژگىهاى کهن الگوى زن وحشى)
مهدى حامد سقایان، منصوره صدیف………………………………………۱۲۷
بررسى پایان نامه هاى ارایه شده در مقطع کارشناسى ارشد رشته هنرهاى نمایشى دانشگاه سوره
رفیق نصرتى، مجید سرسنگى، (خانم) فراز حسامى……………………………..۱۵۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
302 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۲ – ۵۳

ظرفیتهای نمایشی متون کهن ایرانی جستاری بر متن ماتیکان یوشت فریان
محمد علی خبری، محمود طاووسی ……………………………………………………..۷
مقدمه یی بر تئاتر دینی به مثابه ترکیبی ممکن
میلاد اکبرنژاد………………………………………………………………..۲۳
مقایسه نوع مواجهه مخاطب شهرى و روستایى با تعزیه
عطاءاالله کوپال، مریم محرابی…………………………………………………….۴۵
شناخت نشانه ها در خوانش نمایشنامه با نگاهى به نمایشنامه سیر روز در شب از یوجین اونیل
مریم بصیرى، رحمت امینى………………………………………………………………۶۳
روایت نمایشى بهرام بیضایى از هجوم و استیلاى مغولان بر ایران
بهروز محمودى بختیارى ، مهسا معنوى ……………………………………………..۹۷
جستار پیمایشى نقد و اجراى تئاتر دفاع مقدس در سالنهاى نمایشى تهران پس از انقلاب اسلامى
سیدمیثم مطهرى ، مجید سرسنگى…………………………………………………..۱۱۹
سوءتفاهم و ادراک زبانى
جلیل خلیل آذر ، مرجان حسین زاده نمدى…………………………………….۱۴۳
طنز نمایشی در متلهای کودکانه
میترا خواجه ئیان، حسن ذوالفقاری…………………………………………………………۱۵۹
بررسى روابط بینامتنى در دو نمایشنامه ارثیه ایرانى اثر “اکبر رادى ” و مرگ فروشنده اثر “آرتور میلر”
ناتاشا محرم زاده……………………………………………………………….۱۸۱

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
371 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۱

فهرست
تاثیر نمایش خلاق بر توانایى هاى فردى کودکان
یدالله آقاعباسى ……………………………………………………………………… ۷
بررسیِ قصه های سورکاروانی در گیلان با تاکید بر ”عروسِ گولِی“ و ”پیر بوبا“
رضا عاشورى فر، سعید کشن فلاح……………………………………………………… ۱۹
بررسى تطبیقى نمایشنامه آنتیگون اثر سوفکل و آنتیگون نوشته ژان آنوى
لادن شیرمرد، بهروز محمودى بختیارى……………………………………………………… ۳۵
کهن الگوى ازدواج مقدس در نمایشنامه هاى هنریک ایبسن با تحلیل ستون هاى جامعه و روسمرسهولم
مجتبى دهدار……………………………… ۴۹
نگارش نمایشنامه رادیویى اقتباسى
ملیحه مرادى، مهدى رحیمیان……………………………………………………….. ۷۷
بررسى تطبیقى عناصر نمایشى در تعزیه و کاتاکالى
زیبا توسلى، محمد حسین ناصربخت………………………………………………. ۱۰۱
در اجرا « حضور » نشانه شناسی مفهوم
غلامرضا خلعتبرى………………………………………………… ۱۱۹
« ایوانف » در نمایشنامه ى « پایان بندىِ اگزیستانسیالیستى » و « خودکشى »
مهدى ربى، رحمت امینى……………………………………………………………….. ۱۴۵
« مالیخولیا و تاثیر آن بر شخصیت جست وجوگر هملت »
مینوسادات مصطفوى، رحمت امینى……………………………………………..۱۶۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
271 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۵۰

فهرست
ویژگى هاى درام صوتى فارسى براى کودکان: بررسى موردى آثار شرکت چهل و هشت داستان
المیرا کاظمى مجاورى، بهروز محمودى بختیارى…………………………………………. ۷
نمایشنامه و نشانه هاى تصویرى
سمیه یعقوبى، فرهاد ناظرزاده کرمانى، جلیل تجلیل………………………………….. ۲۹
بررسى الگوى اقتباس براساس روند تبدیل ساختارى رمان دل سگ میخاییل بولگاکف به نمایشنامه
دل سگ محمد یعقوبى
مهدى نصیرى………… ۵۷
بررسى سبک شناسانه نمایشنامه هاى اکبر رادى با تکیه بر آثار نگاشته شده دهه پنجاه
پوپک رحیمى، رحمت امینى…………………………………………………. ۸۹
چگونگى طراحى لباس نمایش براساس مبانى هنرهاى تجسمى
مجید اسدى فارسانى، مهدى پوررضائیان………………………………………… ۱۰۹
سنه کا و بررسى نمایشنامه تى اس تیز و مقوله خشونت درآن
سمیه ارسلانى، لطیفه سلامت………………………………………………… ۱۳۳
ریشه ى تئاتر ابزورد در تراژدى هاى یونان باستان
خداداد رضایى، احمد جولایى……………………………………… ۱۵۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
353 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره۴۹

فهرست
« بررسى شیوه اجرایى رابرت ویلسون » باتکیه بر آرا ء کارگردانى
سید سعید هاشم زاده، محمودرضا رحیمى…………………………………. ۷
منابع ادبى و نمایشى تعزیه نامه ها
داوود فتحعلى بیگى……………………………………….. ۳۷
درام درتقابل با متن دراماتیک
غلامرضا خلعتبرى………………………………………………. ۵۳
بررسى حضور دیگران در نمایشنامه هاى آرتور میلر با تکیه بر نمایشنامه هاى « مرگ فروشنده » و « همه، پسران من »

کیوان میرمحمدى………………………………………….. ۷۵
کهن الگوى خیر وشر در سه نمایشنامه ى بیضایی
شیرین اخبارى،محمود طاووسى………………………………………… ۹۵
حقیقت وتراژدی
سعید شاپورى………………………………………………………………… ۱۱۹
زایش درام در ایران
( تاملى بر ضرورتِ پیدایشِ صورتِ ادبىِ نمایشنامه در عصر پیشامشروطه به علت تحولات اجتماعى)
اشکان غفارعدلى……………………………………………………… ۱۳۳
موانع تاریخ نگارى تئاتر در ایران
مرضیه برزوئیان……………………………………….. ۱۵۳
تأویل تبارشناسانه قهرمان در تعزیه
سیدمصطفى مختاباد……………………………………………. ۱۶۷

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
293 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره۴۸

فهرست
تاملى بر یک وضعیتِ تئاترى سازه ها و بنیان هاى شکل گیرى تئاتر پسااستعمارى
مهرداد رایانى مخصوص …………………………………………………… ۷
نظریات اجرایى اروین پیسکاتور و تأثیر آن بر تئاتر مستند آمریکا
مهدى حامد سقایان، امیرنعیم حسینى…………………………………………… ۲۹
کاربرد اشکال تعزیه، نقالى و روضه خوانى در تئاتر دینى معاصر ایران
بهزاد صدیقى، قطب الدین صادقى………………………………………………. ۴۷
همنشینى کلام و حرکت در یک آیین بومى
جهانشیر یاراحمدى، محمد حسین ناصربخت……………………………………….. ۶۷
شخصیت هاى رئالیستى و کهن الگویى در تریلوژى مرگ در پاییز
مجتبى دهدار، ولى الله شالى……………………………………………………. ۸۵
تاثیر جنگ بر جهان بینی و آثار گونتر گراس و آرمان گاتی
با نگاهی به نمایش نامه های « تولد » و « پابرهنه ها تمرین انقلاب می کنند »
سید جواد روشن، رحمت امینى……………………………………….. ۱۰۹
بررسى الگوى قرباتى میترائیستى و دیونیزوسى در نمایشنامه ى شاه لیر
مریم دادخواه تهرانى، فریندخت زاهدى……………………………………. ۱۲۱
بررسى روایت از دیدگاه ژرار ژنه با نگاهى به نمایشنامه هایى از اکبر رادى
( شب به خیر جناب کنت، باغ شب نماى ما، خانمچه و مهتابى)
مریم جعفرى حصارلو، تاجبخش فنائیان……………………………………. ۱۵۱
جایگاه مفهوم « سرنوشت » در ایران باستان ونسبت این مفهوم با عدم توسعه ى درام در ایران
مرضیه برزوئیان ، محمود طاووسى…………………………….. ۱۶۵

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
375 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فصلنامه تئاتر شماره47

فصلنامه تئاتر شماره۴۷

فهرست
نقش هنر در بازسازی اجتماعی پس از بحران
یدالله آقاعباسی ………………………………………………………………… ۷
«تحلیل گفتمان دراماتیک با نگاهی به گزیده ای از نمایشنامه های معاصر فارسی »
فرزان سجودی، رضا رمضان زاده …………………………………………………….. ۱۷
نگاهی پسامدرن به نمایشنامه روزنکرا نتز و گیلدنسترن مرده اند اثر تام استاپارد
سعیدیزدانی، آزیتا عسگری، لیلا رفیعی…………………………………………… ۴۳
رویکرد دیالکتیک هگل بردرام برشت
شهاب مجدی، صمد رستمی……………………………………………….. ۵۷
تئاتر مینیمالیسم
نرجس روشن، قطب الدین صادقی ……………………………………………… ۷۵
خوانش واسازانه دریدا در نمایشنامه «مردی که حرف می زند » از محمد چرمشیر
محمد هاشمی، رامتین شهبازی…………………………………………… ۱۰۱
اشخاص و مخلوقات بازی در تعزیه
داوود فتحعلی بیگی………………………………………………………….. ۱۱۵
مقایسه ی مشخصه های کمدی در آثار «چخوف » و «شاو » با نگاهی به نمایشنامه های ایوانف
و مرید شیطان
حسین فدای یحسین، محمد علی خبری………………………………………….. ۱۳۶
آرش کمانگیر، آرش بیضایی، آرش چرمشیر
شیرین اخباری، محمود طاووسی………………………………………….. ۱۵۸

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
326 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره۴۶

فهرست
تطّور تصور تصویر «تولد مرگ تولد » کانتوری!
نصرالله قادری ………………………………………………………………… ۷
“بررسی تطبیقی رمان نو و نمایشنامه های تئاتر نو” با تکیه بر دو اثر از یاسمینا رضا
احمد کامیابی مسک، شکوفه آروین ………………………………………………… ۲۱
بداهه پردازی در تئاتر (ازمتن تا اجرا)
حسین فرخی…………………………………………………… ۳۹
آسیب شناسی ترجمه ی متون نمایشی: کاوشی در نشانه شناسی فرهنگی با تکیه بر نمایشنامه ی اتللو شکسپیر
محبوبه سجادی فرد، فرزان سجودی…………………………….. ۵۵
بررسی شکل و نوع خانواده درآثار اکبر رادی
ایرج افشاری اصل ……………………………۷۹

زمان شناسی نمایشنامه ی در انتظار گودو
کیوان میرمحمدی……………………………………………… ۱۰۵
تراژدی دنیای مدرن شناخت فرم و محتوی در نمایشنامه های هنریک ایبسن
مجتبی دهدار……………………………………………………………….. ۱۲۳
تاریخ به مثابه ماده خام اقتباس در آثار ویلیام شکسپیر (مطالعه موردی: ژولیوس سزار)
ابراهیم امینی………………………………………………….. ۱۴۵
سندسنجی پژوهش تئاتر دفاع مقدس در نشریات تخصصی تئاتر ایران

(از سال ۱۳۶۳ تا ابتدای سال۱۳۸۸)
سید میثم مطهری……………………………………………. ۱۶۳

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
412 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۴۵

 

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
109 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۴۴

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
132 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۴۳-۴۲

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
116 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

فصلنامه تئاتر شماره ۴۱

5,000 تومان
نسخه دیجیتال
119 مشاهدهمشاهده سریع
افزودن به سبد خرید