“تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی شناختی تاتر در فضای مجازی”

سومین نشست پژوهشی سی و نهمین جشنواره تاتر فجر با همکاری دفتر پژوهش ، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی با عنوان تغییرات ضروری تکنیکی و زیبایی شناختی تاتر در فضای مجازی با حضور آقای علی ژکان و ایوب آقاخانی در عمارت نوفل لوشاتو برگزار شد. همچنین مدیریت نشست بر عهده آقای افشین خورشیدباختری بود. در این نشست به رابطه تاتر و سینما و ارتزاق آنهااز یکدیگر پرداخته شد.

علاقمندان می توانند نسخه  تصویری این سلسله نشست ها (نشست روز سوم) را  نیز   اینجا   در تلویزیون تئاتر ایران مشاهده نمایند.

پرونده شنیداری نشست سوم را اینجا بشنوید

بازدیدها: 155

"تماشاخانه مجازی؛ بستری نو برای نیازمخاطبان تئاتر در شرایط کنونی"

2021-02-06

"اقتصاد تاتر و عرضه آثار در تماشاخانه مجازی"

2021-02-06