دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می کند

«همایش ملی تئاتر برای نوجوانان» با تاکید بر لزوم تشویق به تولید تئاتر حرفه‌ای برای مخاطب نوجوان توسط دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات در نظر دارد تا با توجه به آمار پایین تولید آثار در حوزه تئاتر نوجوان و ضرورت پرداختن به اینگونه آثار نمایشی «همایش ملی تئاتر برای نوجوانان» را در آبان ماه سال جاری برگزار کند.
«همایش ملی تئاتر برای نوجوانان» با 10 رویکرد محوری به منظور سیاست‌گذاری و ترغیب متخصصان، دانشگاهیان و جامعه حرفه‌ای تئاتر به تولید آثار ویژه نوجوان برگزار می‌شود.
فراخوان «همایش ملی تئاتر نوجوان» به زودی منتشر خواهد شد.

بازدیدها: 98