آشنایی با رویکردهای فضاسازی و کارگردانی در نمایش خیابانی

فرم ثبت نام متقاضیان شرکت در کارگاه آشنایی با رویکردهای فضاسازی و کارگردانی در نمایش خیابانی
  • این فیلد برای اعتبار سنجی استفاده میشود و باید بدون تغییر باقی بماند.

بازدیدها: 9